Home

Brøk forkorter

Forkorting av brøk Brøkregning Innhold. Video: Forkort en brøk Prøv selv! Prøv selv! Les først. Uekte brøk Går 3 opp i et tall? Lær mer. Skriv om 0,2 til brøk Fellesnevner Trekk en konge i en kortstokk Uforkortbar brøk Mål og vekt Forenkling med brøker og. Når vi forkorter 2-tallene i teller og nevner må vi huske på at de erstattes med tallet 1. De går ikke an å få null i teller eller nevner når vi forkorter på denne måten. Også her er det viktig at vi gjør det samme i både teller og nevner. Blandet tall eller uekte brøk Et blandet tall består av et heletall og en brøk Når både telleren og nevneren divideres med felles faktor, sier vi at brøken blir forkortet. Det kan være vanskelig å finne felles faktorene. Kanskje finnes det ikke et slikt tall, og da er det ikke mulig å forkorte. For å finne ut av dette, er det lurt å faktorisere både teller og nevner. La oss forkorte brøken 16 36 så my Å forkorte en brøk: Når vi utvidet en brøk ved å multiplisere med samme tall i teller og nevner så vi at verdien ikke endret seg. På samme måte kan vi også dividere med samme tall i teller og nevner uten at brøkens verdi endres

En brøk kan omgjøres til en likeverdig brøk ved å dividere med det samme tallet både i telleren og i nevneren. Dette kalles å forkorte brøken. Både teller og nevner må være delelige på tallet. Forkorting i praksis. Det kan være vanskelig å finne ut hvilket tall som kan deles på både teller og nevner Vi forkorter en brøk så langt det går, men så lar vi den stå, selv om den er uekte. En brøk der telleren er lik 1, kalles en stambrøk. For eksempel er ${\large \frac{1}{4}}$ og ${\large \frac{1}{75}}$ stambrøker. Brøker der teller og/eller nevner selv er en brøk, kalles brudden brøk. Eksempel 1 Vi forkorter en brøk så langt det går, men så lar vi den stå, selv om den er uekte. En brøk der telleren er lik 1, kalles en stambrøk. For eksempel er ${\large \frac{1}{4}}$ og ${\large \frac{1}{75}}$ stambrøker. Brøker der teller og/eller nevner selv er en brøk, kalles brudden brøk En brøk er en måte å representere et tall på ved hjelp av divisjon.Tallet over brøkstreken kalles teller, og tallet under brøkstreken kalles nevner.Nevneren må være forskjellig fra null.Dersom teller er større enn nevner kalles brøken uekte, ellers kalles den ekte

FORKORTE BRØKEN: Så det imidlertidige svaret er 37/30. Her ser du at det er en uekte brøk, og da kan du se hvor mange tall etter 30/30 som er gått i telleren! det er mer enn 30/30, så den brøken regnes allerede som 1 hel. siden det er 37/30, så er svaret da 1 7/30. Hvis du ikke helt skjønte denne forkortingen, så kan vi ta et eksempel til Forlænge en brøk Man kan forlænge en brøk ved at gange tæller og nævner med det samme tal. Brøken beholder den samme værdi, når man forlænger den. Eksempel, hvor vi forlænger brøken: med 5 Man bruger det tit, hvor heltal skal laves om til brøker for at passe ind i andre regnestykker, hvor man f.eks. skal have samme nævner At forkorte en brøkMan forkorter en brøk ved at dividere tæller og nævner med det samme tal.Eksempel:Her forkorter vi brøken med 3. Forkort brøken mest muligtOfte vil man gerne forkorte brøken mest muligt. Her handler det om at finde det størst mulige tal, som både går op i brøkens tæller og nævner.Ved høje tal kan det være en fordel at forkorte af flere omgange Gratis, rask og praktisk online fraksjonskalkulator. Berøringsskjerm vennlig. Addisjon, subtraksjon, multiplikasjon, divisjon. La oss beregne brøk. Det kan enkelt beregne fraksjonene som kreves i hverdagen

Forkorting av brøk - Brøkregning - MatteMester

Når man regner med brøker, kan det ofte være praktisk at omforme dem. Hvis man vil have et større tal i tæller eller nævner, kan man forlænge brøken. Det gør man ved at gange det samme tal på i tæller og nævner. Brøkens værdi er altså uændret, når vi forlænger den Brøken 3/4 opphøyd i andre (3/4)^2: 3 delt på (4^2) 3/4^2: Lukk. Tips Sjekk ut Minikalkulator for Google Chrome! Tweet. Om Kalkuler.no · Send tilbakemelding. Obvious is the most dangerous word in mathematics Å Forkorte Brøken . Å forkorte en brøk er det motsatte av å utvide den. Først må vi faktorisere teller og nevner. Se siden om faktorisering dersom du ikke kan det. Brøken tolv sekstendeler kan skrives som: Når vi forkorter 2- tallene i teller og nevner må vi huske på at de erstattes med tallet 1

Brøkregning - matematikk

 1. S1 - Brøk I tre teorivideoer går vi gjennom reglene for: brøkregning, forkorting og utviding av brøker, å legge sammen to brøker og å trekke en brøk fra en annen(,) og til slutt ganging og deling med brøk
 2. Å forkorte en brøk betyr å dele teller og nevner med samme tall, uttrykk eller bokstav. Slik som dette: Når du forkorter en brøk så endrer du ikke verdien av brøken
 3. Forkorte brøk

Å forkorte brøken . Å forkorte en brøk er det motsatte av å utvide den. Først må vi faktorisere teller og nevner. Se siden om faktorisering dersom du ikke kan det. Brøken tolv sekstendeler kan skrives som: Når vi forkorter 2- tallene i teller og nevner må vi huske på at de erstattes med tallet 1 Hva er en brøk? Videoen fra matematikk 1P ser på dette spørsmålet, og vi lærer ulike brøkregler, samt hvordan man utvider og forkorter en brøk Forkorting av brøken er det motsatte av å utvide den. Det vil si at vi må dele med samme tall eller bokstav i teller og nevner.. Forkorting kan også gjøres med faktorisering. Når man forkorter brøk på denne måten ved å stryke de tallene som er like, får man tallet 1 i teller og nevner (der det står 2 i eksemplet over) Man forkorter en brøk ved at dividere tæller og nævner med samme tal. Derved ændres brøkens samlede værdi ikke. \(\frac{4:2}{6:2}=\frac{2}{3}\) Hvis vi eksempelvis ønsker at gøre tælleren eller nævneren mindre, kan vi forkorte blot brøken Om brøk og brøkens deler, Likeverdige brøker, utvide og forkorte brøker, finne fellesnevner, addere og subtrahere brøker. Mer om brøk i filmen Brøk

Vi setter begge br kene over den samme br kstreken, og forkorter. Eksempel 2: N r vi skal dele p en br k, snur vi br ken som vi deler p opp ned, og ganger istedenfor dele. Hvis man ikke kan forkorte, ganger man tellerne sammen, og nevnerne. Å Forkorte Brøken. Å forkorte en brøk er det motsatte av å utvide den. Først må vi faktorisere teller og nevner. Se siden om faktorisering dersom du ikke kan det. Brøken tolv sekstendeler kan skrives som: Når vi forkorter 2- tallene i teller og nevner må vi huske på at de erstattes med tallet 1 Forkorte en brøk Man forkorter en brøk ved at dele med det samme tal i tæller og nævner Eksempel: 4/8 =1/2 : Der er divideret med 4 i både tæller og nævne Hvordan forkorter vi brøk? Er 6/8 egentlig det samme som 3/4? Kan 3/4 forkortes? Roger og Andreas snakker om måter å forkorte og forenkle brøker.- Lyt til Forkorting av brøk af Matteprat øjeblikkeligt på din tablet, telefon eller browser - download ikke nødvendigt Jeg har denne brøk jeg ikke kan komme videre med 2a+2x/a^2-x^2 = 2(a+x)/ ? hvad kan jeg lave a^2-x^2 om til Hvad skal jeg gøre. Håber der er en der kan hjælpe? ta

Forkorte og utvide brøk - Matematikk

En brøk er en måde at repræsentere et tal på ved hjælp af division: Den skrives som vist til højre, som en vandret brøkstreg der adskiller to tal, tælleren øverst og nævneren neden under. Ind i mellem ser man også brøker skrevet med en skråstreg i stedet for den vandrette brøkstreg - typisk hvis den første skrivemåde er teknisk besværlig eller umulig at opnå Når du forkorter en brøk, gjør du den så liten som mulig. Divider brøken med største felles faktor. På denne måten vil brøken være i sin enkleste form, der både telleren og nevneren har en lavest mulig verdi Det kan eksempelvis være svært at overskue brøken men lettere at overskue . Det er ikke altid muligt at forkorte en brøk, men i matematik forsøger man som regel at gøre det så vidt det er muligt. Man forkorter en brøk med en brøk, ved at dividere med et tal i både brøkens tæller og nævner. Brøken kan f.eks forkortes med 3, så:

Forkorting av brøker - øvelser og forklaringer på Artikkelen forkorting brker. Mattel bilde. Matematikkens Verden: Å utvide en brøk og å forkorte en brøk. Te brk er, og. Gjr om mellom 00103Video. bilde. 13. august 2011 1. Nr man brk forkorter p 1 ved stryke somtallene. bilde. Fra brudden brøk til vanlig brøk. Uekte brk er, og man. Eksempel, hvor vi forkorter brøken: med 2 Emnet Brøker fortsætter: Plu Bruk metoden med primtallsfaktorisering til å finne SFF(168, 140), og benytt resultatet til å forkorte brøken ${\large \frac{140}{168}}$ så langt det går. Vi ser at høyeste potens av 2 er 3, og høyeste potens av både 3 og 5 er 1 Man forkorter en brøk ved at dividere tæller og nævner med samme tal. Derved ændres brøkens værdi ikke. Du skal logge ind for at skrive en note Man forlænger en brøk ved at gange tæller og nævner med samme tal. Derved ændres brøkens værdi ikke. Du skal logge.

Matematikkens Verden: Å utvide en brøk og å forkorte en brøk

Brøker med bokstavuttrykk i teller og nevner kalles rasjonale uttrykk. Du kan bruke de regnereglene du nå har lært, til å forenkle og trekke sammen rasjonale uttrykk. Regnereglene for brøkregning gjelder selvfølgelig også om du erstatter tall med bokstaver Man forkorter en brøk, ved at dividere med det samme tal i tæller og nævner. Hvis den ene bliver mindre, skal den anden ikke snydes. Det er vigtigt at både tæller og nævner går op i det tal man dividere med, således at man har heltal stående på brøk linien. Eksempel: 3 1 12 :

Brøk, desimaltall og prosent

Hvordan forkorter jeg denne brøk mest muligt?; Har fået det til a^2 *b +2ab + b / a+1. ab + 2ab +b / a+1 . Brugbart svar (1) Svar #1 13. januar 2019 af ringstedLC. Hvis din brøk er (husk parentes): Brugbart svar (1) Svar #2 13. januar 2019 af AMelev. Omskriv vha. Det betyr at likningen inneholder minst én brøk med x i nevneren. Ved å multiplisere med fellesnevneren på begge sider av likhetstegnet får vi en likning uten brøker. For å finne fellesnevneren må vi faktorisere nevnerne. Nevneren i en brøk kan aldri være null

Forkorting - hiof.n

Fortegnelse over danske og udenlandske forkortelser og akronymer anvendt i det daglige sprog. Få svar på hvad forkortelsen betyder og hvordan forkortelser skrives korrek Hvordan forkorter man en brøk med et bestemt tal? lektieSOS tilbyder gratis lektiehjælp for elever og studerende i vores lektieforum.Spørg om og svar på lektiespørgsmål i dansk, matematik, engelsk, tysk eller et helt femte fag Vi forlænger altså brøkerne, lægger dem sammen og til sidste ser vi at tæller og nævner begge går op i 3, så vi forkorter brøken. Subtraktion af brøker. I brøkregning har minus samme metode som plus. Nemlig at vi først finder fællesnævner og dernæst foretager udregningen mellem brøkkernes tællere Brøk GLU 1 07.12.10 & 05.01.11 Lars Arne Markhus Slideshare uses cookies to improve functionality and performance, and to provide you with relevant advertising. If you continue browsing the site, you agree to the use of cookies on this website

Vi har forkortet brøken. Når vi forkorter en brøk, dividerer vi med det samme tallet i telleren og i nevneren. Brøken endrer da ikke verdi. 1/4 1/8 1/8 Book Sinus 1P.indb 16 2014-04-25 12:43:50. 17 EKSEMPEL Forkort brøkene. a) 13 45 b) 13 14 Løsning: a) 13 45 13 6 45 6 4 7 = = 8 8 9 9 b) 13 14 13 Når vi forkorter en brøk, dividerer vi telleren og nevneren med det samme tallet. 4 16 = 4 : 4 16 : 4 = 1 4 Addisjon og subtraksjon av brøker Når vi skal addere eller subtrahere to eller flere brøker som har like nevnere, legger vi sammen tellerne og beholder nevneren. 7 9--5 9 = 7--5 9 = 2 Ettersom egypternes metoder for beregning ikke kunne håndtere de fleste brøker med en teller høyere enn 1, måtte de skrive brøker som summen av flere brøker. WikiMatrix Hvis brøkene har ulike nevnere, blir det nødvendig å utvide den ene eller begge brøkene slik at de får like nevnere - brøkene representerer fremdeles de samme tallene selv om man utvider eller forkorter dem

En brøk er en måte å representere et tall på ved hjelp av divisjon. Tallet over brøkstreken kalles teller, og tallet under brøkstreken kalles nevner. Nevneren må være forskjellig fra null. Dersom teller er større enn nevner kalles brøken uekte, ellers kalles den ekte. En brøk hvor teller og nevner er heltall kalles et rasjonalt tall Fra desimaltall til brøkVi skriver et desimaltall som en brøk med en potens av 10 i nevneren.Da forkorter vi, hvis det er mulig.Eksempel: 34,56 = 34 56/100 = 34 28/50. 6,035 = 6 35/1000 = 6 7/200. 35 36

forkorte brøk - nkhansen

 1. Vi forkorter brøken. Brøkstrek betyr det samme som et divisjonstegn. 20 KAPITTEL 7 Eksempel Regn om 0,6 til en brøk. Løsning 0,6 = 6 10 = 6 : 2 10 : 2 = 3 5 36 Regn om til brøk. a 0,4 b 0,3 c 0,8 d 0,5 Eksempel Regn om 0,35 til en brøk. Løsning 0,35 = 35 100 = 35 : 5 100 : 5 = 7 20 37 Regn om til brøk
 2. Å Forkorte Brøken Å forkorte en brøk er det motsatte av å utvide den. Først må vi faktorisere teller og nevner. Se siden om faktorisering dersom du ikke kan det. Brøken tolv sekstendeler kan skrives som: Når vi forkorter 2- tallene i teller og nevner må vi huske på at de erstattes med tallet 1
 3. Man forkorter en brøk ved at dividere tæller og nævner med det samme tal. Forkortning af brøker: indtast en brøk, uægte brøk eller blandet tal og klik på =. Hent Forkortning af brøker. Produkter Support. Mandag 19. oktober 2020 Om os Kontakt Beskyttelse af identite
 4. Jeg forkorter brøker etterpå så mye som mulig etter jeg har regnet ut. Et helt tall kan skrives som en brøk ved å ha 1 i nevner, eks. : 2 = 2/1 For å sammenlikne verdien av to brøker, må jeg lage samme nevnere (finne felles nevner
 5. Ja, du skal blot formater cellen som en brøk under formatere celler. Så vil Excel selv forkorte udtrykket til kortest mulige brøk, og skrive denne som en brøk i cellen. Hvis du f.eks. skriver =4/8 vil der i cellen komme til at stå 1/2. Så, hvis du vil have et resultat vist som en brøk, så skal du blot formatere cellen som en brøk.
 6. Brøkstreg En brøkstreg er det samme som et divisionstegn..

brøk med algebraiske uttrykk - nkhansen

 1. Sum av brøk Hvis to brøk har samme nevner er det lett at begerne sum. Vi kan bergne sum av tellerne og Når man forkorter er det viktig å forkorte kun faktorer, teller og nevner skall være faktorisert før man kan forkorte. Man kan ikke forkorte en dele av en sum
 2. Algebra Calculator: Slik løser du matteleksene Kjekk og gratis nettjeneste som viser deg svaret - og hvordan du kommer fram til det. IKKE ALLTID SÅ LETT: Er matteleksene en utfordring, kan denne kalkulatoren være til god hjelp. Foto: PÅL JOAKIM OLSEN Vis me
 3. Brøk delt på helt tall og helt tall delt på brøk La oss tenke oss at vi har en plankebit som er meter lang og deler den i to. Vi ganger nevneren med det hele tallet, men før vi ganger ut, forkorter vi. Med så enkle tall som her, kunne vi ganget først og forkortet etterpå,.
 4. 00063: Brøkregning - Addisjon og subtraksjon av brøker med flerleddete nevnere. I denne videoen gjennomgår jeg addisjon og subtraksjon av brøker med flerleddede nevnere. Jeg går også igjennom oppgaver som krever at man kan faktorisere ved hjelp av kvadratsetningene

Brøk - Wikipedi

matematikk.net • Se emne - forkorte brøk

Kategorier relateret til Hvordan forkorter man en brøk. Beklager, vi kunne ikke finde nogen kategorier relaterede til Hvordan forkorter man en brøk . Undervisningers billeder relateret til dansk. Søgninger relateret til Hvordan forkorter man en brøk Hvordan forkorter man ? Kort om at forkorte. Kort version af ord og udtryk Forkortelser er, som ordet antyder, korte versioner af ord eller udtryk. Man kan fx vælge at bruge forkortelser i sin tekst for at spare plads, men man bør kun bruge forkortelser, som er nemme for læseren at gennemskue betydningen af Hvordan forkorter man en brøk mest muligt Forkorte en brøk . En brøk er en måde at repræsentere et tal på ved hjælp af division : Den skrives som vist til højre, som en vandret brøkstreg der adskiller to tal, tælleren øverst og nævneren neden under Søgning på forkorte i Den Danske Ordbog. Find betydning, stavning, synonymer og meget mere i moderne dansk

Forlænge brøker - Regneregler

Forkorte brøker Skoledu

Multipliserer med nevneren på begge sider, forkorter brøken. 4. Har trukket sammen leddene på begge sider. 5. Tall foran x: deler med 2 på begge sider. Å sette prøve: OBS! Det heter å sette prøve (dvs. å utføre en prøve for å sjekke o 5 Vi forkorter brøken mest mulig. 1.115 Gjør de periodiske desimaltallene om til brøk. __ a 0,5 ___ b 0,12. 54 Vi finner forholdet mellom tall ved å lage en brøk som vi forkorter. I en klasse er det 9 gutter og 6 jenter. Forholdet er : vi sier at forholdet er 3:2. Eksempel 1. På en skole er forholdet mellom tallet på jenter og tallet på gutter 4:3. Det er 132 gutter på skolen

Komplekse tall Naturlige tall De første typer tall vi lærer om er de såkalte naturlige tall: 1, 2, 3, 4, . Av og til regner også tallet 0 med blant de såkalte. Man forkorter en brøk ved at dividere tæller og nævner med samme tal. Derved ændres brøkens værdi ikke. Hvis en brøk indeholder 'ubehagelige' tal, fx decimalbrøker, kan man med fordel forlænge brøken: Vi har forlænget med 10 og derefter forkortet med 2 Når vi forkorter en brøk, dividerer vi med det samme tallet i telleren og i nevneren. Brøken endrer ikke verdi. Utviding av brøker Vi utvider en brøk ved å multiplisere med det samme tallet i telleren og i nevneren. Brøken endrer da ikke verdi. Regneregler ved brøkregning Når vi skal summere brøker, må v Når vi ikke forkorter målenheten, kan vi bruke siffer eller bokstaver. 10 kroner eller ti kroner 5 meter eller fem meter. Brøk og desimaluttrykk; Hovedregelen er at vi bruker grunntall i nevneren i brøker. åtte trettendeler ni trettifiredeler. Unntak: I tall til og med 12 kan vi velge om vi vil bruke grunntall eller ordenstall i nevneren

Brøk kalkulator - Damaha lab

Brøk !##$!#!$ Utvide og forkorte Hvis vi ganger eller deler en brøk med det samme tallet i teller og nevner, endrer vi ikke verdien på brøken. PS: Når vi forkorter en brøk, er det kun lov til å forkorte faktorer, aldri ledd. Addisjon og subtraksjon For å legge sammen (subtrahere) to brøker må vi først ha felles nevner. Deretter. e) Lag en objektmetode som forkorter en brøk ved å dele både teller og nevner med deres største felles faktor. f) Lag en klassemetode som multipliserer to brøker og returnerer svaret som et tredje objekt. De to tellerne multipliseres og blir svarets teller, og det samme med nevnerne. Husk å forkorte svaret

Forlænge og forkorte brøker (Matematik C, Tal og

brøker. Sikkerhed inden for dette område er vigtigt, da det danner grundlaget for, at eleverne kan sammenligne brøkers stør-relse samt senere i kapitlet kan finde sum-men af og differencen mellem to brøker. Det er vigtigt, at eleverne forstår, hvad der sker med helheden, når de forlænger eller forkorter en brøk. Derfor skal de ogs hvordan jeg forkorter en brøk hvordan de fire regneartene blir anvendt i brøkregning hvordan de fire regneartene blir anvendt på heltall hvordan jeg regner med negative tall Etter dette kapittelet kan jeg forklare hvorfor en brøk kan forkortes hvorfor et desimaltall er lik/ulik en brøk Hvordan forkorter man en brøk? Hvordan forlænger man en brøk? Hvordan omregnes fra brøk til decimaltal? +1 stemme. 3,602 visninger. Jeg har brug for at omregne fra brøk til decimaltal, og kunne godt bruge jeres hjælp til det. Til eksempel har jeg brøken: Jeg kan naturligvis godt regne det ud på en lommeregner,.

Hva innebærer prioriteringskriteriene ressursbruk, nytte og alvorlighet? Vi vurderer de tre prioriteringskriteriene samlet. Vi vurderer om den ekstra ressursbruken forbundet med det nye legemidlet er rimelig i forhold til den ekstra nytten som legemidlet gir, og tar hensyn til hvor alvorlig sykdommen/tilstanden er Når vi forkorter en brøk, dividerer vi med det samme tallet i telleren og nevneren. Brøken endrer ikke verdi. Utviding av brøker Vi utvider en brøk ved å multiplisere med det samme tallet i telleren og nevneren. Brøken endrer da ikke verdi. Brøkdelen av et tall Vi finner brøkdelen av et tall ved å multiplisere brøken med tallet. Når vi forkorter en brøk, dividerer vi med det samme tallet i telleren og nevneren. Brøken endrer ikke verdi. Vi utvider en brøk ved å multiplisere med det samme tallet i telleren og nevneren. Brøken endrer da ikke verdi. Når vi skal summere brøker, må vi først fi nne fellesnevneren. Derette Slik forkorter du perioden. Når det gjelder menstruasjonen, er det mange kvinner som tror at jo kortere, jo bedre. Mens en normal periode varer mellom tre og syv dager, er det måter å forkorte den og redusere blødningen. Fortsett å lese og.

Tal Gange Med Brøker

Omregn mellem brøk, procent og tallinje. Forkorter brøk til mindste nævner. Viser sammenhæng mellem brøk og procent Så forkorter man brøken. I dette tilfælde ender vi med: 2469 x = ----- 2000. Ovenstående metoder virker for alle decimaltal med et endeligt antal cifre efter kommaet. Kommer du ud for et uendeligt antal cifre, som gentager sig periodisk, er tricket at skaffe sig af. Sammenlikning av brøker Vi kan finne ut hvilke brøker som er størst eller minst ved å gjøre dem om til desimaltall og sammenlikne desimaltallene. Forkorting av brøker Når vi forkorter en brøk, dividerer vi med det samme tallet i telleren og i nevneren. Brøken endrer ikke verdi. Noen prefikser kilo 1000k hektoh 100 desid 1 10 =01.

Kalkuler.no - Kalkulator - Norges beste kalkulator på net

matematikk.net :: 8.klasse :: Brøk

Mattevideo Mattevideo - Brøkregning Forkorte brøk fra

Hvordan forkorter man en brøk - Matematik - Studieportalen.dk SLIAL Opgaver 2019 Pages 51 - 100 - Flip PDF Download Rep. test forår uge 4 - integraler 1 og 2 variable. Man forkorter en brøk ved at dividere tæller og nævner med samme fælles faktor. Derved ændres brøkens værdi ikke. Hvis en brøk indeholder 'ubehagelige' tal, fx decimalbrøker, kan man med fordel forlænge brøken: Vi har forlænget med 10 og derefter forkortet med 2 Brudden brøk engelsk. Merknad: Husk at du kan ha en brudden brøk selv om telleren eller nevneren er et helt tall. Et eksempel er. 5 6 11. Da løser vi det på følgende måte: Ønsker du å øve på dette, kan du gjøre det i spillet vårt Brøkreseren

Blogg.no Brøk - forkorting, å dele oppe og ned

Skal kunne plassere brøker på tallinjen 1. Skriv hvilken brøk som 7. klasse Velg to deloppgaver på hver oppgave. Alle skal gjøre oppgavene uten deloppgaver. Skal kunne plassere brøker på tallinjen 1. Skriv hvilken brøk som kan være der pilen peker (her er det uendelig mange riktige svar) 2 Matteprat med Roger og Andreas er en mattepodkast produsert for Skolen fra Cappelen Damm. I hver episode snakker Roger og Andreas uhøytidelig rundt ulike matematiske teamer. Lytt til den hjemme, eller bruke episodene til å starte samtaler om matematikk i klasserommet. Det ligger undervisningsopplegg til Matteprat i Skolen fra Cappelen Damm Podkastverter er Roger Antonsen og Andreas Nakkerud Noe som før: Sara Sveen i 10C på Charlottenlund ungsdomsskole faktoriserer og forkorter en brøk. Noe er som før, men mye er nytt i norsk skolehverdag. Publisert: 25.10.2016 16:49 Sist oppdatert: 27.10.2016 15:4 Denne dimensjonsanalysen byr på visse utfordringer, for vi må bruke regelen for å dele med brøk og gange med inverse benevningen. Når det er gjort, forkorter vi meter mot meter og står igjen med benevningen skritt, slik som vi ønsket broek 01. Share Details. Sign In. View all content. My Account Sign Out. Help Center. All NKHansen's Items > Algebra > broek 01. 6 of 42. comments. Media. broek 01.mp4. 1.5MB. Viser hvordan man forkorter en brøk. Comments Disabled

BLOGG

Forkorte brøk - YouTub

Brøkregneregler Edit $ a/b $ a= tælleren og b=nævneren Forlænge en brøk: $ 5/7=3*5/3*7=15/21) $ Du forlænger eller forkorter et med et tal, i dette tilfælde 3. Brøker med samme nævner kan altid lægges sammen eller trækkes fra hinanden: $ a/b+c/b=a+c/b $ $ a/b-c/b=a-b/c $ Hvis ikke brøkerne har samme nævner, bliver du nød til at forlænge eller forkorte nævneren for, at de kan. broek 02. Share Details. Sign In. View all content. My Account Sign Out. Help Center. All NKHansen's Items > Algebra > broek 02. 7 of 42. comments. Media. broek 02.mp4. 1.77MB. Viser hvordan man forkorter en brøk med algebraiske uttrykk. Comments Disabled

Utdrag from eksamenshefte blabok red by Cappelen Damm - IssuuHvordan forkorter man en brøk - Matematik - Studieportalen
 • Gummiplante plantasjen.
 • Team f seminare 2018.
 • Css center elements.
 • Msnbc the rachel maddow show.
 • Usb c apple.
 • How to formulate a user story.
 • Dell ultrasharp u2515h.
 • A frimerke verdi 2017.
 • Gryteretter med kylling.
 • Downhill drammen.
 • Protein oslo.
 • Oecotrophologie fulda.
 • Fargekode eggehvit.
 • Barry's bootcamp stockholm.
 • Lindmans maskin.
 • Hotel laireiter großarl.
 • Spisesteder gardermoen utland.
 • Whatsapp maximale bildgröße.
 • Die stadt bern.
 • Bjørklund lagunen.
 • Kitsune mask.
 • Ekstralys biltema.
 • Caravaggio paintings.
 • Dateiformat beispiel.
 • Hörmann handsender hse2 868 bs.
 • Tsarens kurer youtube.
 • Hamm westfalen fussball.
 • Hus til salgs tromsø.
 • Facebook fotos unscharf.
 • Får man vitnemål hvis man stryker på eksamen.
 • Italiensk forrett oppskrift.
 • Samsung j3 sd karte als hauptspeicher.
 • Halden fengsel produkter.
 • Aftenposten quiz 2017.
 • Urban tattoo studio.
 • Lyn poengtrekk.
 • Strikkegenser dame populær.
 • Storm and black panther.
 • Kommunefarget hår.
 • Archaeopteryx glider kaufen.
 • Navn på treblåsere.