Home

Napoleonskrigene sammendrag

Napoleonskrigene var en fortsettelse av revolusjonskrigene (1792-1802), krigene mellom Frankrike og forskjellige koalisjoner av europeiske makter. Disse krigene ble startet i kjølvannet av den franske revolusjon i 1789.. General Napoleon Bonaparte tok makten i Frankrike i 1799 etter et militærkupp. Han innførte konsulatforfatningen, og utnevnte seg selv til førstekonsul med eneveldig makt Napoleonskrigene er betegnelsen på de konflikter som utspant seg fra 1803 til 1815 i Napoleonstiden i kjølvannet av den franske revolusjon.Tidsperioden ble fremfor alt preget av kampen mellom Napoléon Bonapartes Frankrike på den ene siden og Storbritannia, de tyske statene og Russland på den andre. Napoleon og Frankrike led det endelige nederlag ved slaget ved Waterloo i 181 Napoleonskrigene. Napoleonskrigene er en felles betegnelse på de krigene som ble utkjempet mellom Frankrike og ulike allianser av europeiske stormakter i perioden 1799 - 1815. Disse var igjen en fortsettelse av revolusjonskrigene på slutten av 1700-tallet Napoleons regjeringstid var n rmest en sammenhengende krigsperiode, de s kalte Napoleonskrigene. M L MED KRIGENE: Skaffe kolonier i Amerika; Svekke Englands herred mme i India; Herred mme i Europa; KRIGENE: 1799: Stormaktskoalisjon mot Frankrike. Napoleon benytter sjansen til ta makten ved et kupp. Han klarer snu utviklingen

Napoleonskrigene var en serie konflikter mellom europeiske stormakter mellom 1800 og 1815.De har navn etter den franske keiseren Napoleon Bonaparte, som led sitt endelige nederlag i slaget ved Waterloo i 1815. Danmark-Norge deltok i krigen på fransk side. Krigen fikk på flere måter innvirkning på forholdene i Norge, selv om slagmarkene lå langt unna Napoleonskrigene. Slaget ved Austerlitz i 1805 har blitt kalt Napoleons største seier. Her slo franskmennene østerrikerne og russerne den 2. desember. Maleri av François Gérard 1805, ingen opphavsrett grunnet alder. Det var engelskmennene som brøt freden i mai 1803 Napoleonskrigene utløste store omveltninger også i de nordiske landene. Etter at britiske styrker i september 1807 bombarderte København og ranet med seg den dansk-norske orlogsflåten, kom tvillingriket Danmark-Norge med i napoleonskrigene på den tapende side.Storpolitiske strategier førte til at Danmark-Norge kom i et uløselig krysspress mellom britenes krav om utlevering av. Norge under Napoleonskrigene. betegner perioden mellom 1807 og 1814, da Danmark-Norge var en del av konfliktene i de europeiske Napoleonskrigene.Danmark-Norge allierte seg med Frankrike og gikk til krig mot både Storbritannia og Sverige.For Norge førte deltakelsen i krigene til økonomiske nedgangstider, fattigdom og sult. Krigene førte også til bruddet mellom Danmark og Norge, og førte.

Napoleonskrigene gav de storpolitiske forutsetningene for begivenhetene i Norge i 1814. Krigene ble utkjempet fra 1800 til 1815, under en av de mest konfliktfylte periodene i Europas historie. De var en fortsettelse av Revolusjonskrigene som hadde pågått fra 1792 mellom det revolusjonære Frankrike og flere andre land Napoleon Bonaparte ble født i Ajaccio på Korsika 15. august 1769. Familien hans var egentlig fra La Spezia området i Italia, men utvandret til Korsika på 1500-tallet Andre Verdenskrig - sammendrag Hører til Strategisk betydning De første steg mot verdenskrig tas når Tyskland trosser Versailles-traktaten og begynner å ruste opp, dette skjer ved Hitlers maktovertagelse i 1933

 Napoleonskrigene varte fra ca. 1792 - 1815 og er betegnelsen på en nesten sammenhengende periode med kriger og uroligheter mellom de europeiske landene. Etter opptøyene i det franske samfunnet som følge av revolusjonen, tar Napoleon Bonaparte makten ved et statskupp Napoleonskrigene. Ragna Marie Tørdal (CC BY-SA) Sist oppdatert 04.04.2017 Retningslinjer for bruk. Vis kompetansemål. Interaktiv oppgave. Før du svarer på spørsmålene, må du lytte på forelesningen om Napoleonskrigene (15 min) og lese fagteksten Danmark-Norge i krig. Lykke til

Napoleonskrigene - Store norske leksiko

Napoleonskrigene - Wikipedi

Napoleonskrigene er betegnelsen på de konflikter som utspant seg fra 1800 til 1815 i Napoleonstiden i kjølvannet av den franske revolusjon. 133 relasjoner Napoleonskrigene På den ene siden var Napoleon Bonapartes Frankrike som kjempet mot Storbritannia, De Tyske Stater og Russland på den andre siden. Napoleons erobringskrig 1800-1806 1799 - Napoleon tar makten i Frankrike etter et vellykket felttog i Egypt. 1800 - rykker de Napoleonskrigene raser i Europa. I august 1807 blir krigstilstanden mellom Danmark-Norge og Storbritannia offisiell. Men noen har allerede erfart krigens grufulle realiteter. Oddleif Lian (CC BY-NC-SA) Sist oppdatert 14.03.2018 Bruk innhold. Napoelonskrigene. Serien med stormaktskonflikter som i ettertid har blitt kalt napoleonskrigene, hadde. Gode handelsforhold i fredstid ble snudd til blokade og nød under napoleonskrigene. De gamle handelshusene gikk nedenom, men ble erstattet av nye folk som fant nye markeder. Virkningene av næringsutviklingen på sosiale forhold. Standssamfunnets idealer. Det var forskjell på folk i standssamfunnet - og slik skulle det være

Napoleonskrigene - Kildenet

Napoleon og Norden under Napoleonskrigene study guide by helo8 includes 22 questions covering vocabulary, terms and more. Quizlet flashcards, activities and games help you improve your grades Blog. Oct. 8, 2020. Tips to keep in mind for World Mental Health Day; Oct. 5, 2020. Find a certified presentation designer for your next project on Prez Sammendrag av kapittel 1. Opplysningstid og revolusjoner. Det du trenger til eksamen. Historie, VG3 Velkommen til Eidsvoll 1814. Som stedet der den norske grunnloven ble skrevet, er det riktig å kalle Eidsvollsbygningen for det moderne Norges vugge. Kom og opplev den store historien og finn din egen rolle som demokratisk medborger i nåtiden og fremtiden 18. juni, 1815: Napoleons hær går i oppløsning, da de paniske troppene flykter sørpå. Nå må den store feltherren innse at 20 års konstant krig omsider er forbi - og karrieren slutt

Stikkordarkiv: Napoleonskrigene I Krig og fred, av Lev Tolstoj. skrev han et sammendrag av Tolstojs hovedsynspunkt. Som svar fra en sint Tolstoj fikk han: «Jeg har også skrevet en annen roman. Den kan sammenfattes slik. En kvinne er gift, og ulykkelig med ham Årsaker. Det er en rekke årsaker til at unionen brøt sammen. En kime til oppløsningen ligger allerede i inngåelse av union i 1814. Den ble ikke inngått etter ønske fra det norske folk, men som et resultat av fredsforhandlingene etter Napoleonskrigene.Norge hadde samme år erklært seg uavhengig fra Danmark, men etter en kortvarig krig ble det innført personalunion

Napoleonskrigene - skolesid

 1. dre stater måtte ofte forholde seg til hva stormaktene gjorde.--- 16
 2. På 1770-tallet var misnøyen stor blant menn og kvinner i de britiske koloniene på det amerikanske kontinentet. Uten at kolonistene ble rådført eller fikk stemme vedtok det britiske parlamentet stadig nye lover og skatter som de opplevde som både urettferdige og harde. Motstanden mot britene økte o
 3. Napoleonskrigene. En ukjent elskers gave til dronning Marie Antoinette. Nærbilder . Napoleon Bonaparte. Etter undervisning. 1. Skriv et sammendrag så raskt som mulig etter undervisningen. Da finner du ut hva du kan og hva du må jobbe mer med på egenhånd. 2
 4. Sammendrag av pensum i historie. Bokmål Sammendrag av pensum. Moderne tider 1900-1940. Sammendrag Handler om grunnloven, utvandring til amerika, napoleonskrigene og union med Sverige. Karakter: 6 Bokmål Særoppgave. Trelastnæringen i Bragernes-Strømsø og Eiker. Dreier.
 5. Koordinater Slaget ved Waterloo ble utkjempet 18. juni 1815, nær Waterloo i dagens Belgia, da en del av Det forente kongeriket Nederlandene.En fransk armé under keiser Napoléon I ble beseiret av styrker fra den syvende koalisjonen, bestående av en britisk-alliert armé ledet av feltmarskalk Arthur Wellesley (hertugen av Wellington) og en prøyssisk armé under feltmarskalk Gebhard von.
 6. eres Arkivet etter Kristiansand priserett 1807-1813 Sammendrag (maks 3000 tegn) Arkivet dokumenterer kapervirksomhet, dvs. lovlig «sjørøveri», på Agder‐kysten under Napoleonskrigene. Kristiansand var Norges desidert største kaperby

Når du er ferdig med å argumentere for og i mot, må du skrive et sammendrag av det du har drøftet. Her er det viktig at du ikke kommer med nye punkter. Sammendraget skal rett og slett bare være en oppsummering. (Som en oppsummering på denne drøftingen, vil jeg påpeke at saltet brukes for å få bar vei I neste kapittel vil du lære mer om denne personen, hvis liv var et viktig kapittel i fransk historie. Men krigene han startet, fikk også følger for norsk historie, da utfallet av napoleonskrigene førte til at Danmark måtte gi avkall på Norge, som fra 1814 skulle styres fra Sverige Walterloo ble til slagmark. Kaptein John Kincaid har fri utsikt over den kommende slagmarken. Mens mange andre deltakere i slaget ved Waterloo aldri ser mer enn jorden rett foran nesetippen, kan den britiske offiseren skue i alle retninger utover det bølgende belgiske terrenget Siden det svenske tapet av Finland til Russland under Napoleonskrigene i 1809 hadde landet vært et russisk storfyrstedømme under tsarens styre. Sammendrag. Mellomkrigstidene er perioden mellom første og andre verdenskrig, for Norges del altså fra 1918 til 9. April 1940

• Napoleonskrigene 1803-1815, involverte hele Europa. • Hovedmotstanderen til Napoleon var Storbritannia. • I 1806 skjedde fastlandssperringen som Napoleon gjorde i stand for dem, dette var en måte å prøve å ramme den britiske økonomi. • De mindre stater måtte ofte forholde seg til hva stormaktene gjorde. Flåterane EGENPRODUSERT: Den franske revolusjon, sammendrag, power point, langt: Den franske revolusjon, sammendrag, kort: 1814: Napoleonskrigene: Historisk økonom Etter Napoleonskrigene fem stormakter i Europa: Storbritannia; Frankrike; Preussen; Østerike-Ungarn; Russland; Russland gikk inn for en egen nasjonalisme panslavismen som ville medføre sammenslutning av de slaviske folkeslag. Østerrike - Ungarn bekymra for dette gikk i Allianse med Tyskland i 1879

1807: Napoleonskrigene o Norge blir tvunget inn på fransk side (under Danmark). Erklærer krig mot Sverige i 1808. o Behov for større selvstyre i Norge, vanskelig for den danske kongen å utøve myndighet i Norge. 1813-1814, Sverige slår Danmark. o Kielfreden/Kieltraktaten, Norge blir overført fra dansk til svensk kongemakt Napoleonskrigene er betegnelsen på de konflikter som utspant seg fra 1800 til 1815 i Napoleonstiden i kjølvannet av den franske revolusjon. 815 relasjoner Fredsslutningen i Westfalen i 1648 kom til å danne grunnlaget for statssystemet i Europa frem til Napoleonskrigene. Årsaker til krigen For å forstå årsakene til tredveårskrigen må de rådende forholdene i denne perioden betraktes

Norge under Napoleonskrigene betegner perioden mellom 1807 og 1814, da Danmark-Norge var en del av konfliktene i de europeiske Napoleonskrigene. 138 relasjoner Om skjebnesvangre valg Forfatteren Helga Flatland (f. 1984) debuterte med romanen Bli hvis du kan. Reis hvis du må., og for denne fikk hun både Tarjei Vesaas´ debutantpris, Ungdommens Kritikerpris og Aschehougs debutantstipend

Notater fra store deler av boken - Rettshistorie JUR1901

Grunnen til at Danmark-Norge ble trukket inn i Napoleonskrigene var at engelskmennene krevde at det nøytrale Danmark enten skulle gå med i krigen mot franskmennene eller utlevere hele flåten. Danskene avslo. Derfor bombet engelskmennene København og stjal den dansk-norske flåten Bakgrunn og hendelsesforlø I siste halvdel av 1700-tallet begynte enkelte i Norge å gi uttrykk for en egen norsk patriotisme. Løsrivelse fra Danmark var foreløpig ikke aktuelt. Men da Danmark-Norge ble involvert i Napoleonskrigene og handelsforbindelsene til Danmark ble brutt, begynte enkelte å hevde at Norge var bedre tjent med å bryte helt med Danmark Norge lå kanskje i Europas periferi, men landets ressurser hadde lenge vært interessante for menneskene på kontinentet. Eksport av fisk ned til Europa startet allerede på 11-1200-tallet med opprettelsen av de første kommersielle fiskeriene i Lofoten. Stadig flere fiskevær etablerte seg som faste b

En annen årsak til de mange sakene etter 1814, var situasjonen under Napoleonskrigene og løsrivelsen fra Danmark. Det var vanskelig å føre og revidere regnskaper og å få inn alle skatter. - Kaos og krig rundt 1800 stimulerte til korrupsjon i Norge - som i mange utviklingland i dag Sammendrag: Den politiske revolusjonen: Opplysningstid Omhandler opplysningstiden, amerikansk frigjøring, revolusjonen og tiden etter revolusjonen. Tar for seg noen av filosofene, ideologi og veien fra den amerikanske frigjøringskrigen, til den franske revolusjonen og napoleonskrigene, samt noe om øvrige revolusjoner i Sør-Amerika Utviklingen i de tradisjonelle næringene De første tiårene av 1800-tallet var ikke preget av de store endringene i de tradisjonelle norske næringene slik som jordbruket, fisket og sjøfarten. De fleste bøndene klarte seg i stor grad ved å drive selvforsyning med innslag av småsalg av råvarer og fer Brukt til omvendt undervisning. Skrivefeil på slutten: Direktoriet skal det stå Den danske kongen, Frederik 6., ble trukket inn i Napoleonskrigene på den tapende side. I januar 1814 måtte Danmark avstå Norge til den svenske kongen som en av betingelsene i fredsavtalen i Kiel. Den norske stattholderen i 1814, danske prins Christian Frederik, anerkjente ikke Kieltraktaten

Etter napoleonskrigene måte Danmark avstå Norge til Sverige. Men nordmennene ville ikke ha ha svensk styre. Våren 1814 møtte 112 menn på Eidsvoll. De vedtok en grunnlov og valgte en dansk prins til ny norsk konge. Svenskene svarte med krig og samme høsten måtte Norge gå inn i union med Sverige Læreplanen i historie har to hovedområder: Historieforståelse og metoder, og Samfunn og mennesker i tid. Historiefaget på NDLA ønsker å vise sammenhengen mellom disse to områdene. Det betyr at det legges vekt på arbeid med kilder og kildeoppgaver i alle emner Sammendrag: I en kommentar i Aftenposten i februar sammenlignet Inger Anne Olsen dagens sjørøveri utenfor Somalia med kapervirksomhet utenfor norskekysten under Napoleonskrigene, en praksis hun refererte til som «piratvirksomhet med statlig velsignelse»

Napoleonskrigene - lokalhistoriewiki

 1. Sammendrag: Opplysningstid, revolusjoner og Industrisamfunnet Den franske revolusjonen og Napoleonskrigene Kapittel to Industrisamfunnet blir til Det begynte i Storbritannia Industrien sprer seg til flere land Norge i endring på 1800-tallet Utdrag HISTORIE STYRKENOTAT Kapittel 1 Opplysningstid og revolusjoner.
 2. Napoleonskrigene. Napoleonskrigene er rapporter, prosjekter, ideer, dokumentasjon, undersøkelser, sammendrag, eller avhandling. Her er en definisjon, forklaring, beskrivelse, eller betydningen av hver betydelig som du trenger informasjon, og en liste over de tilhørende begreper som en ordliste
 3. ØKONOMILAPPEN.NO. Ta kontroll over din økonomi og test din egen kunnskap En tjeneste fra Finans Norge og Forbrukerombudet
 4. Den femte koalisjonskrigen (fransk: La Guerre de la Cinquième Coalition) var en av de store konfliktene under Napoleonskrigene. 53 relasjoner
 5. . Etter å ha lest Buddenbrooks - en families forfall av Thomas Mann i fjor høst, og fått med meg at hans store inspirasjon nettopp var Alexander Kiellands Garman & Worse, har jeg lenge tenkt at jeg absolutt burde lese denne boka
 6. Sammendrag Hvordan universet ble til, er vi ikke sikre på, men mange tror at alt stoff til å begynne med var samlet i ei lita kule som eksploderte. Kjempeeksplosjonen, The Big Bang, gjorde at.
 7. Geografi er et fag som forteller om hvordan jorda er. Det handler både om naturen og om samfunnet. På 8. trinn skal du lære om verdensrommet og planetene, om jorda, sol

Den franske revolusjon og napoleonskrigene

Summaries - Logistikk og Markedsføringskanaler Logistikk og markedsføringskanaler sammendrag MRK3520 Kompendium - Logistikk Notater Logistikk (alt fra bør kunne-kolonnen i boka) Forelesning 10 - Foredragsnotater 10 Logistikk og markedsføringskanaler endelig. Relaterte Studylister Sammendrag. Denne artikkelen søker å forstå hvordan København fungerte som den politiske kjernen i det danske imperiet fra eneveldet i 1660 til tapet av Norge i 1814, imot utgjorde imperiet den dominerende referanserammen for nesten alle former for protest mot makten helt frem til Napoleonskrigene Etter Napoleonskrigene er det stor sosial nød i Frankrike. Jean Valjean blir dømt til straffearbeid i flere år for å ha stjålet brød til sin søsters barn. Etter flere fluktforsøk og 19 års straff, slipper han endelig ut. Med: Per Sunderland (Jean Valjean), Eilif Armand (Biskopen), m.fl. Fortelleren: Tordis Maurstad Søk i Wikipedia etter: Cappelen Damm AS er ikke ansvarlig for innhold på eksterne nettside

Byfolk Unionstiden begynner Norsk seinmiddelalder 1349-1537 Konsekvenser for folk og stat Hanseatene i Bergen Kalmarunionen Sammendrag Diskusjons- og arbeidsoppgaver 93 93 93 93 95 96 98 9 9 Høytrykk, lavtrykk og vind 59 Lavtrykk gir dårlig vær, høytrykk gir fint vær I et rom kan du merke at det er kjøligere langs golvet enn oppe under taket. Det er fordi kald luft er tyngr Kosmos 8 Geografi: Verdensrommet, solsystemet, globus og kart, jordas indre krefter, forvitring og erosjon, luftlaget rundt oss, vær, vind og vann, natur og samfunn på kollisjonskurs, klimasoner og planteliv, verdensdelene Historie: Opplysningstida, den amerikanske revolusjonen, den franske revolusjonen, Napoleon og napoleonskrigene, grunnloven i 1814, den industrielle revolusjonen. Sammendrag Sammendrag Tittel på dokument(er)/arkiv(er) som nomineres godt posisjonert til å dekke de store omveltningene som fulgte med napoleonskrigene og begivenhetene i 1814, i utgangspunktet som student i København, siden som ung og lovende aktør i Norge

Hvordan startet napoleonskrigene. Napoleonskrigene utløste store omveltninger også i de nordiske landene. Etter at britiske styrker i september 1807 bombarderte København og ranet med seg den dansk-norske orlogsflåten, kom tvillingriket Danmark-Norge med i napoleonskrigene på den tapende side.Storpolitiske strategier førte til at Danmark-Norge kom i et uløselig krysspress mellom. I 1807, under napoleonskrigene, ble det bygd militært forsvarsanlegg på Vallø. Prins Christians Batteri finnes fremdeles. Angers Klev var del av den gamle hovedferdselsåren gjennom Vestfold. Partiet var beryktet for utfremkommeligheten. Mange av de gamle veiene kan man fortsatt se i dag, rett utenfor Holmestrand

Fordelen med å ha vært under Danmark, var at nå Norge ville blitt selvstendige, så ville vi fått med oss Grønnland og Færøyene. Sverige glemte som kjent dette da de overtok Norge etter Napoleonskrigene.-----Tja, tror nok det er en del dansker som ville vært uenige i at dette ville vært noen fordel Strategisk betydning . Både de allierte og tyskerne hadde strategiske tanker og planer for Trøndelag både før og under krigen. Sammen med det nordligste Norge, spesielt Narvik hadde Trøndelag en viktig strategisk plassering i disse planene

Krigshandlinger og motstand. Trøndelag var dårlig forberedt den 9. april 1940. Tyskerne hadde en forholdsvis lett oppgave med å nedkjempe de norske styrkene Summaries - Logistikk og Markedsføringskanaler Logistikk og markedsføringskanaler sammendrag MRK3520 Notater Logistikk (alt fra bør kunne-kolonnen i boka) Logistikk og markedsføringskanaler endelig Mindemap - kap 2 - Sammendrag Ledelse av Forsyningskjeder Mindemap - kap 3 - Sammendrag Ledelse av Forsyningskjede Læreplanverket består av overordnet del, fag- og timefordelingen og læreplaner i fag. Dette er forskrifter til opplæringsloven og skal styre innholdet i opplæringen

Norge under napoleonskrigene - Store norske leksiko

Gratis klipparkiv for bruk i undervisningen. Organisert etter læreplanene Det var økonomisk oppgang og befolkningsvekst under Napoleonskrigene, og Norge ble de facto selvstendig i 1814. Så, altså: Nøttlendingens røtter strekker seg til rundt år 1800. QED

I Norge har vi tre statsmakter:. Stortinget; Regjeringen; Domstolene; De tre statsmaktene har ulike oppgaver. Stortinget er den lovgivende, bevilgende og kontrollerende makt. Det vil si at Stortinget vedtar Norges lover, bevilger penger over statsbudsjettet og kontrollerer at regjeringen følger opp Stortingets vedtak Kald krig. En kort oversikt over de mest sentrale hendelsen i den kalde krigen, og betydningene for norsk utenrikspolitikk i denne perioden En av de største omveltningene i nyere historie var den industrielle revolusjon. Sammen med den franske revolusjonen dannet den starten på vår moderne tid. Den industrielle revolusjon startet i.. Sammendrag 1807: Danmark-norge i krig Norge hadde siden senmiddelalderen vært i union med Danmark, så tanken om et eget, selvstendig land var ganske fjern ved inngangen av 1800-tallet. 1600- og 1700-tallet hadde styrket Norge med større befolkning og bedre økonomi etter en bedring innen skipsfart, fiskeri og trelasthandel

Norge under Napoleonskrigene - Wikipedi

Sverige i Napoleonskrigene • Karl Johan ser det som mer realistisk å erobre Norge. • Ønsker hjelp fra Napoleon, men får avslag. • 1813: Karl Johan inngår en allianse med Napoleons fiender. • Napoleon er svekket etter et mislykket felttog mot Russland året før. • Høsten 1813: taper slaget ved Leipzig. 35 Adolf Hitler hadde ingen planer for Skandinavia før andre verdenskrig, men den svenske malmen og muligheten til flåtebaser i Norge fikk ham på andre tanker. 9. april 1940 var dagen da Norge ble okkupert Norge ble en del av Sverige fra 1814. Danmark hadde tapt en krig (Napoleonskrigene) og måtte gi fra seg Norge til Sverige. Selv om Norge var en del av Sverige, fikk Norge sin egen grunnlov. Grunnloven ble vedtatt2 17. mai 1814. Den ble underskrevet på Eidsvoll i Akershus. Eidsvoll ligger like nord for Oslo. Norge fikk og eget parlament. Politisk situasjon. Siden de forrige valgkampene i Napoleonskrigene med Frankrike hadde gjenopptatt i 1803. Tory-statsminister Henry Addington hadde trukket seg i 1804.William Pitt den yngre dannet en ny koalisjon av pro-regjeringen Whig og Tory-politikere for å straffeforfølge krigen.. Opposisjonen Whigs, ledet av Charles James Fox, fortsatte å motsette seg regjeringen skrive sammendrag o.l. Vi fokuserer særlig på muntlig aktivitet i timene og å lese for å lære. En 60 minutters vurderingssituasjon i slutten av perioden hvor man skal vise at man har oversikt over lærestoffet og kan se kap. 1-4 i sammenheng

Napolionskrigene - Eidsvoll 181

Viktige begreper. adel jordeiende samfunnsklasse; allmennviljen det som er til beste for fellesskapet (fra Rousseau); andrestanden adelen; aristokrati adel; jordeiende samfunnsklasse. I Frankrike nært knyttet til kongemakten. byråkrati de som sørger for administrasjonen og styringen av en stat, institusjon eller selskap; Code Napoleon Napoleons moderniserte lovgivning og styringssyste Sammendrag. Universitet. Handelshøyskolen BI. Fag. Bedriften (HIS 3410) Opplastet av. Even Bydal. Studieår. 2017/2018. Hjelpsom? 0 0. Del. Kommentarer. Vennligst logg på eller registrer deg for å poste kommentarer. Relaterte dokumenter Opplysningstida, den amerikanske revolusjonen, den franske revolusjonen, Napoleon og napoleonskrigene, grunnloven i 1814, den industrielle revolusjonen Samfunnskunnskap: Familien, skolen, elevdemokratiet, vennskap, rettigheter og plikter for barn og unge, den verdifulle fritida, demokrati som styreform, kommunen og fylkeskommunen, medbestemmelse i lokalsamfunnet, den fjerde statsmakt KOSMOS 8 Geografi: Verdensrommet, solsystemet, globus og kart, jordas indre krefter, forvitring og erosjon, luftlaget rundt oss, vær, vind og vann, natur og samfunn på kollisjonskurs, klimasoner og planteliv, verdensdelene. Historie: Opplysningstida, den amerikanske revolusjonen, den franske revolusjonen, Napoleon og napoleonskrigene, grunnloven i 1814, den industrielle revolusjonen Grunnbok i Norges historie sammendrag. Sammendrag av kapittel 13-28 (side 183-471) i Grunnbok i Norges historie, som er en stor... Vis mer. Universite

Napoleon Bonaparte (1769-1821) - Daria

Slaget ved Waterloo var det sidste slag i Revolutions- og Napoleonskrigene. Napoleon led her sit endelige nederlag den 18.6.1815. Efter Napoleons flugt fra Elba og indtog i Paris i marts 1815 besluttede de allierede at nedkæmpe ham med en overvældende styrke. En britisk-nederlandsk hær under Wellington og en preussisk under Blücher skulle invadere Nordfrankrig, mens østrigerne og russerne. Handlingen er nærmere knyttet til Ibsens samtid, til den engelske blokaden av norskekysten under Napoleonskrigene på begynnelsen av 1800-tallet. Som kjent var Norge den gang en del av Danmark, og Danmark ønsket å være nøytrale i konflikten som etter hvert stod mellom først og fremst England og Frankrike Les Misérable, De elendige, er en verdensberømt klassiker! Vi er i Frankrike etter Napoleonskrigene. Det er svart sosial nød. Jean Valjean blir dømt til fem års straffearbeid for å ha stjålet brød til søsterens sultende barn. Etter fire fluktforsøk er straffen øket til 19 år. Omsider slipper han ut, tar et annet navn og blir en rik og respektert samfunnsborger Kjøp Konflikt og stormaktspolitikk i Midtøsten fra Cappelendamm Konflikt og stormaktspolitikk i Midtøsten gir en levende innføring i Midtøstens turbulente historie fra en av våre fremste Midtøsten-eksperter. Boka formidler forfatterens mangeårige forskning på feltet og sammenfatter den rikholdige internasjonale forskningslitteraturen om regionen - fra osmansk tid til «den arabiske.

Han publiserte beretningen til frøken Nadezjda Durova fra Napoleonskrigene, og han mente den unge dame av god familie hadde «fornektet sitt kjønn, påtatt seg oppgaver som skremmer også menn, og møtte opp på slagmarken - og for noen slag!» Spørsmålene må bli hengende i luften. Aleksijevitsj lar kvinnesoldatenes historier tale for seg Sammendrag. Sunnhetsloven var et ledd i de folkehelsereformer som fulgte den industrielle revolusjon og omformingen av Europa. I Norge fikk dette sin egen utforming Moderniseringen av Norge begynte i et samfunn som var preget av en sterk befolkningsvekst etter napoleonskrigene Sammendrag Fra maktbalanse til todeling Etter Napoleonskrigene møttes seierherrene i Wien i 1815 for å bli enige om nye landegrenser i håp om å skape stormakter som var like sterke, slik at de ikke skulle ønske å angripe hverandre. Det ble skapt en maktbalanse mellom dem, og selv om noen a

 • Att göra i nassau.
 • Madden 18 ratings.
 • Reise til spania med oppholdskort.
 • City4living erfahrungen.
 • Reflex løkka jakke.
 • Små gallerier oslo.
 • Borussia mönchengladbach fanshop öffnungszeiten.
 • Ipad mini 4 bilholder.
 • Ståltråd 2 mm.
 • Delta askim.
 • Piggepistol.
 • Rain seeds.
 • Rullekake med krem og karamell.
 • Tanzschule hollenstedt.
 • Leukemi aml barn.
 • Ford transit custom 125pk.
 • Nlck forum.
 • Hvorfor har mænd svært ved at binde sig.
 • Laste ned bilder fra icloud.
 • Belid cato led.
 • Eventhalle ingolstadt.
 • Sprüche gleichgültigkeit.
 • Imagenes extrañas y graciosas.
 • Tesla model s horsepower.
 • Akhal teke til salgs.
 • Dislike emoji.
 • Avoir fransk.
 • Søte kattepuser.
 • Rengjøre frontrute innvendig.
 • Scandlines biljett.
 • Solsiden trondheim restauranter.
 • Klassenhalle hexenmeister.
 • Feststeder østjylland.
 • Oslo kommune tomter til salgs.
 • Typisk svensk kake.
 • Skarve kryssord.
 • N joy radio preis.
 • Gunnerside rute.
 • Airbnb logg inn.
 • Valentinsdag.
 • Reddit dark mode.