Home

Fylkeslegen i oppland

Fylkesmannen i Hedmark og Fylkesmannen i Oppland blir slått sammen til Fylkesmannen i Innlandet fra 1. januar 2019. Ønsker du nyhetsvarsling, altså en e-post, når det kommer nye saker på det nye fylkesmannsembetets nettside? Da må du følge denne lenken. Dette gjelder også deg som har hatt nyhetsvarsling på nettsider til de «gamle. Fylkeslegen Oppland - fylkestannlege, helsesøster, natur, areal og kulturvern, fiskeri, landbruk, kulturvern, fylkesveger, kulturminne, fylkeslege, fiske. Fylkesmannen i Oslo og Viken, Helseavdeling og Sosial- og familieavd. Postadresser: Fylkesmannen i Oslo og Viken, Postboks 325. 1502 Moss Besøksadresse Moss: Vogts gate 17 Besøksadresse Oslo: Holberg Terrasse, Stensberggata 27 Besøksadresse Drammen: Statens hus, Grønland 12 Telefon sentralbord: 69 24 70 00 Åpningstid: 8.00-15.45 (15. mai-14. september: 8.00-15.00

Liste over Opplands fylkesmenn omfatter også amtmenn i Kristians amt fra opprettelsen av amtet i 1781. Begrepene fylke og fylkesmann erstattet amt og amtmann 1. januar 1919.. Fylkesmannsembetet hadde sete i Lillehammer Fylkeslegen i Oppland. Stortingets helse- og omsorgskomité besøkte Gran: - Vanskeligere å rekruttere unge leger. Meslinger kan forebygges med vaksine. Til toppen Besøksadresse: Storgata 15, 2750 Gran; Ansvarlig redaktør: Line Ramsrud; Annonsebestilling; Personvernpolicy / Informasjonskapsler Fylkesmannen i Oppland. Besøksadresse: Gudbrandsdalsvegen 186, Lillehammer Postadresse: Postboks 987, 2604 Lillehammer. E-postadresse: fminpost@fylkesmannen.no Sentralbord: 61 26 60 00 - Faks: 61 26 61 67 Organisasjonsnummer: 970 350 934. Personvernerklærin Fylkesmannen er statens representant i fylket og har ansvar for å følge opp vedtak, mål og retningslinjer fra Stortinget og regjeringen. Fylkesmannen er dessuten et viktig bindeledd mellom kommunene og sentrale myndigheter

Fylkeslegen i Oppland oppretter nå tilsynssak og vil se nærmere på hva som har skjedd før en 13-åring fra Bærum døde nyttårsaften Hedmark og Oppland fylkeskommuner ble slått sammen til Innlandet fylkeskommune fra 01.01. 202 Oppland Arbeiderblad er en del av Amedia, og vi er ansvarlig for dine data. Vi bruker cookies og dine data til å forbedre og tilpasse tjenestene, tilbudene og annonsene du ser og bruker. Vil du lagre dine personverninnstillinger? Logg inn med aI

1881 gir deg treff på Lege - Fylkeslege, inklusive. adresse, telefonnummer og kart Den nye fylkeslegen har bakgrunn som rettsmedisiner. Det mener hun kan komme godt med i den nye stillingen. - Som rettsmedisiner er du personen du undersøker sin garantist for rettssikkerhet. Du må kartlegge fakta, bedømme og konkludere. Dette er i grensefeltet mellom helse og juss, en bakgrunn som jeg er glad for å ha. - Krevende.

Fylkeslege er en lege i ledende stilling hos fylkesmannen. Lov om statlig tilsyn med helse- og omsorgstjenesten fastsetter at det i hvert fylke skal være en fylkeslege. Fylkeslegen ble fram til 1. juli 2015 utnevnt som embetsmann av Kongen. Fylkeslegen er leder for fylkesmannens virksomhet overfor helse- og omsorgstjenestene, noe som blant annet medfører ledelse av fylkesmannens tilsyn med. Gjøvik (NTB): Fylkeslegen i Oppland oppretter tilsynssak for å finne ut hva som skjedde da den 13 år gamle jenta døde 1881 gir deg treff på Offentlig forvaltning, inklusive. adresse, telefonnummer og kart

Fylkeslegen i Hedmark gikk av med pensjon våren 2018, mens fylkeslegen i Oppland fikk ny jobb og sluttet 1. september. Ny fylkeslege i embetet ble tilsatt 1. januar 2019 Dersom du velger å logge inn, kan du lagre utkast av skjema, få forhåndsutfylte felt og en oversikt over alle skjema du har sendt inn tidligere

Fylkesmann er den øverste lederen av den statlige fylkesadministrasjon i Norges fylker. Ordet fylkesmann benyttes også om det administrative apparatet som er tilknyttet denne stillingen. Normalt vil fylkesmannens administrasjon omfatte avdelinger for oppvekst og utdanning, en helse- og sosialavdeling, en avdeling for miljøvern, en landbruksavdeling, en avdeling for samordning og beredskap. Fylkeslegen i Oppland: - Ser frem til å vurdere funnene ved sykehusene i fylket av Iren Carlstrøm I et debattinnlegg i avisa Gudbrandsdølen Dagningen i dag, tar fylkeslegen i Oppland, Erlend T. Aasheim, opp saken som har fått fagpersoner ved Kongsvinge

Oppland - Fylkesmannen i Oppland

 1. Rød valgallianse i Gjøvik mener fylkeslegen i Oppland ikke gjør jobben sin. Nå har de anmeldt han til politiet. Publisert 27.08.2003, kl. 14.41 Oppdatert 27.08.2003, kl. 17.1
 2. GJØVIK (NTB): Fylkeslegen i Oppland oppretter tilsynssak for å finne ut hva som skjedde da den 13 år gamle jenta døde. Les også: Mor pågrepet etter at datter (13) døde - Vi er blitt kjent.
 3. Fylkestinget. Hvordan fylkesting velges og settes sammen reguleres av Kommuneloven. Fylkesting. Fylkestinget er det øverste fylkeskommunale organet
 4. - Første tilfelle i Oppland. I 2011 fikk barnevernet i Ringsaker 30 000 kroner i bot av Fylkeslegen, fordi de brukte for lang tid på å behandle meldinger om seksuelle overgrep og familievold.
 5. Skjemaet krever innlogging via ID-porten. Du blir sendt til ID-porten for innlogging før du kan starte utfylling. Som innlogget bruker kan du lagre utkast av skjema, få forhåndsutfylte felt og en oversikt over alle skjema du har sendt inn tidligere
Fylkeslegen ser på Fatima-saken - NRK Sørlandet - Lokale

Fylkeslegen i Oppland har bedt Sykehuset Innlandet vurdere sine kontrollrutiner rundt desinfisering av operasjonsutstyr. Kontrollene er ikke satt i system, sier sykehuset Fylkeslegen i Oppland. 2626 LILLEHAMMER . AMBULANSE, LEGE OG TANNLEGESITUASJONEN I SØR AURDAL Det vises til tidligere korrespondanse i saken, senest Fylkeslegens tilsvar til Aksjonsgruppa for ambulansen v/ Odd Nysveen av 11. desember d.å Liste over Nord-Trøndelags fylkesmenn begynner i 1805, idet Nordre Trondhjems amt ble opprettet ved en kongelig resolusjon av 24. september 1804 som fastslo at Trondhjems amt skulle deles i Nordre og Søndre Trondhjems amt.Amtene skiftet 1. januar 1919 navn til fylke, og fylket fikk navnet Nord-Trøndelag fylke. Embetet ble avviklet ved utgangen av 2017; i og med at Trøndelag fylke ble. Her er det feil eller mangler. 180.no setter stor pris på om du gir oss en tilbakemelding på dette

- Svært farlig, sier fylkeslegen i Oppland. En nasjonal kampanje kalt «Rydd skapet» skal få flere til å rydde opp i medisinene sine, oppbevare dem sikkert og returnere gamle produkter til apoteket Hovedmeny for rettigheter og klagemuligheter. Publikumsinformasjon fra Helsetilsynet. Disse menyene inneholder korte tekster om rettighetene befolkningen har til å få sosiale tjenester, barneverntjenester og helse- og omsorgstjenester, og om hvordan du kan klage når rettighetene ikke blir oppfylt Fylkesmann (nordsamisk: fylkkamánni; sørsamisk: fylhkenålma; kvensk: maaherra; før 1. januar 1919 amtmann eller stiftamtmann, og tidligere også sysselmann) er Kongens (og dermed statens) representant i et fylke og har til rådighet en forvaltningsenhet betegnet fylkesmannsembetet.Fra 1. januar 2021 blir tittelen endret til statsforvalter Nord-Trøndelag er et geografisk område, en valgkrets ved stortingsvalg og et tidligere fylke i Norge, som utgjør den nordre delen av landsdelen og fylket Trøndelag.Nord-Trøndelag ligger mellom Sør-Trøndelag i sør, Nordland i nord, Jämtlands län i Sverige i øst, og Norskehavet i vest. Nord-Trøndelag har inngått i, og bestått av, ulike inndelinger av offentlige forvaltningsorganer

Siden du forsøker å hente opp er flyttet Har du lagret dette som bokmerke så endre lenken til https://geocortex3.innlandsgis.no/Html5Viewer/index.html?viewer. Politi, Lensmenn, Lensmannskontorer, Våpentillatelser, Politiattester, Lotteritillatelser, Politimestere, Politikammere, Politistasjoner, Pass, Lensmanne

Seksjonsforside. Tilsyn - metoder, funn og avgjørelser Du kan klage til Sivilombudsmannen hvis du mener å ha vært utsatt for urett eller feil fra den offentlige forvaltningen. For eksempel hvis du mener at et vedtak eller en avgjørelse er feil, eller at saken din har vært behandlet på en uriktig eller uforsvarlig måte av myndighetene Seniorrådgiverne Ellisiv Hegna (Fylkeslegen i Buskerud) og Svein Helgesen (Fylkeslegen i Oppland) har bistått Sosial- og helsedirektoratet med dette arbeidet. I likhet med IK-2700 utdyper og presiserer foreliggende veileder den dokumentasjonsplikt som helsepersonell har Fylkeslegen i Oppland ville ikke rykke ut til pasienten som hadde mast så mye. Men pasienten hadde fått hjerte- og nyresvikt

TT-kort er et tilbud for personer som på grunn av nedsatt funksjonsevne eller sykdom, ikke kan bruke kollektivtransport Les mer om avgjørelser i sakene og søkesiden i egen artikkel og spesielt om varsel om alvorlig hendelse . Eldre avgjørelser finnes i Historisk arkiv Les mer om tilsynsrapporter og søkesiden i egen artikkel . Eldre rapporter finnes i Historisk arkiv . Avgjørelser i tilsynssaker og rapporter i varselsaker har egen søkeside Fylkeslegen i Oppland har også gjennomført tilsyn i Øyer kommune, men den ferdige rapporten foreligger ennå ikke. HEDMARK: Løten sykehjem samt hjemmesykepleien i kommunen

Fylkeslegen Oppland bedrifter gulesider

Jeg vil anmode fylkeslegen i Oppland om å omgjøre sin beslutning i denne saken, for dette er feil, og det er jo fylkeslegen som egentlig avgjorde slike søknader tidligere, men som ikke har slik myndighet lenger!! En skal huske på at mange eldre bor ute på landsbygda, og har dårlig med annen transport-muligheter Velkommen til Viken fylkeskommune. Her finner du informasjon om våre tjenester, politikk og om fylkeskommunens organisasjon og virksomheter Oppland er mangfoldig, store og små kommuner, Tilsynene i Nord-Aurdal og Gjøvik ble gjort felles med helse der fylkeslegen deltok. På helse ble det sett på smittevernplaner og helse-, sosial og beredskapsplaner. 3.1.1.4 Økt kunnskap om sosialtjenesteloven

Helsetilsynet støtter Fylkesmannen – NRK Hedmark og

Kontaktinformasjon for fylkesmennene / fylkesleger

Utforsk våre kategorier. Dokumentar Drama/serier Barn Kultur Humor Underholdning Familie Livsstil Natur Vitenskap Nyheter Sport Skoletid NRK-arkivet Samisk Tegnspråk Synstolk A- Kontaktinformasjon for Fylkesmannen i Innlandet Lillehammer, telefonnummer, adresse, se informasjonen om firmaer FYLKESMANNEN I HEDMARK Postadresse: Kontoradresse: Telefon: Telefaks: Org.nr.: 974 761 645 Postboks 4034 Statens hus 62 55 10 00 62 55 11 31 Banknr. 7694.05.01675 2306 HAMAR Parkgt. 36, HAMA Fra 1.1.2019 blir Fylkesmannen i Hedmark og Fylkesmannen i Oppland slått sammen til Fylkesmannen i Innlandet, og hovedkontoret flyttes til Lillehammer. Fra samme dato endres organisering av embetet. Stillingene som ass fylkeslege vil inngå i virksomhetsområdet Helse, Sosial, barnehage, opplæring, barnevern og familie

Omsorgshjem brøt loven – NRK Sørlandet – Lokale nyheter

Liste over Opplands fylkesmenn - Wikipedi

Fylkeslegen i Oppland har opprettet tilsynssak. Av Harald Jacobsen. Publisert 22.02.2011 Del Denne artikkelen er over ett år gammel, og kan inneholde utdatert informasjon.. Enheten ledes av fylkeslegen og det er 5 assisterende fylkesleger i embetet. Enheten har tilsammen 32 ansatte. Helse og omsorg behandler klager og fører tilsyn med helse- og omsorgstjenester og helsepersonell i spesialisthelsetjenesten og den kommunale helse- og omsorgstjenesten Rundt 70 av 400 ansatte i hjemmetjenesten i Hamar kommune har sendt et bekymringsbrev til Fylkeslegen, Pasientombudet i Hedmark og Oppland samt Arbeidstilsynet. Her fremmes sterk kritikk [] Filed Under: Hamar , Nyheter Tagged With: fylkeslege , hamar kommune , helse og omsorg , kritikk , omorganiserin

Hedmark på topp i ADHD-medisinering – NRK Innlandet

Hadeland - Fylkeslegen i Oppland

Kontakt oss - Fylkesmannen i Oppland

Fylkesmannen.n

Nyheter, vær, trafikk og musikk. Fylkeslegen i Hedmark har foreløpig ikke friskmeldt sjukehuset i Kongsvinger etter kritikken som kom i fjor sommer. Noah tror legaliseringen av reptiler vil føre til en industri av kattunger som slangemat. Hamar-aktuelt tegnspråkteater fikk Trond-Viggo Torgersen til å tenke annerledes på språk. Og etter fire års pause er Uno Møller, kjent fra popbandet. Fylkeslegen i Oppland opprettet fredag tilsynssak mot Sykehuset Innlandet og Østre Toten kommune.— Vi har sendt brev både til kommunen og Sykehuset Innlandet og bedt om en del opplysninger. Brevene ble mottatt mandag, og vi har ikke hørt noe foreløpig I Helse- og omsorgsavdelingen hos Fylkesmannen i Troms er det fra 1.10.12 ledig stilling som fylkeslege og leder av avdelingen. Fylkeslegen inngår i Fylkesmannens ledergruppe. Fylkeslegen er faglig og administrativ leder for Helse- og omsorgsavdelingen. Stillingen er tillagt ansvar for statlig tilsyn med helsetjenester og helsepersonell

Fylkeslegen i Oppland oppretter tilsynssak - NRK Innlandet

smp-stories-top-widget. Les også: Fylkeslegen i Oppland opprettet fredag tilsynssak mot Sykehuset Innlandet og Østre Toten kommune. - Vi har sendt brev både til kommunen og Sykehuset Innlandet og bedt om en del opplysninger. Brevene ble mottatt mandag, og vi har ikke hørt noe foreløpig Fylkeslegen i Oppland skal ifølge VG ha opprettet tilsynssak for å finne ut hva som skjedde da jenta døde. Ari Behn er død. Tyskere frykter Trump mest. Netanyahu fortsetter trolig som Likud-leder. Pave Frans ba for fred. Kongeparet, Märtha og Durek Verrett til gudstjeneste Fylkeslegen i Oppland skal ifølge VG ha opprettet tilsynssak for å finne ut hva som skjedde da jenta døde. Historisk høy oppslutning om Trump. Norsk misjonær i Italia: - Vi lever i en politistat. Her logger Jefta seg inn på bibelskolen. De kristne som støtter Israel Fylkeslegen i Rogaland 51 56 87 00 E-post Kart Mer info Vis alle telefonnummer Lagårdsveien 44, 4010 Stavanger Lege - Fylkeslege - Stavanger. Dersom fastlegen (eller en annen lege) konkluderer med at pasienten ikke fyller helsekravene til førerkort, er det svært liten mulighet til å få innvilget dispensasjon fra helsekravene Enheten ledes av fylkeslegen og behandler klager og fører tilsyn med helse- og omsorgstjenester og helsepersonell i den kommunale helse- og omsorgstjenesten og spesialisthelsetjenesten. Enheten har også rådgivnings- og forvaltningsoppgaver overfor kommunene etter oppdrag fra Statens helsetilsyn og Helsedirektoratet

Innlandet fylkeskommune - Hedmar

Oppland mister ett mandat i 2021, før koronaen var Frp mest utsatt Han frykter grusen i elva: - Jeg blir mer redd for hvert år Fylkesmannen: - Helikopter over Lågendeltaet var likevel ikke ulovli Fylkeslegekontoret i Oppland Denne siden og de ulike fanene under viser informasjon om denne enheten og data tilknyttet denne enheten fra Forvaltningsdatabasen. Forvaltningsdatabasen er en grundig og detaljert kartlegging av organisering og endring av den norske statsforvaltningen fra 1947 - d.d. Fanen Lenker inneholder eventuelle lenker til eksterne ressurser Norges fylker (nordsamisk: fylka; sørsamisk: fylhke; lulesamisk: fylkka; kvensk: fylkki) er undernasjonale, geografiske områder mellom staten og kommunene. Norges fylker ble opprettet i 1919 som en fortsettelse av de tidligere amt, men med stort sett nye navn.Det var 20 fylker til 1972, 19 fylker til 2018, 18 fylker til 2020, og fra 1. januar 2020 er Norge inndelt i elleve fylker -Fylkeslegen i Akershus -Fylkeslegen i Buskerud -Fylkeslegen i Hedmark -Fylkeslegen i Oppland -Fylkeslegen i Oslo -Fylkeslegen i Rogaland -Fylkeslegen i Sør-Trøndelag -Fylkesmannen i Nordland -Fylkesmannen i Oslo og Akershus -Fylkesmannen i Rogaland -Handels- og Servicenæringens Hovedorganisasjo

Oppland Arbeiderblad - Fylkeslegen

Oppland fylkeskommune Kirkegata 76, 2626 Lillehammer Tlf. 61 28 90 00 / postmottak @oppland.or . Fylkesmannen i Oppland: Nedenfor finner du informasjon om Fylkesmannen i Oppland, inkludert postadresse, besøksadresse, kart, telefonnummer, epostadresse og hjemmeside (hvor tilgjengelig) Under finner du en oversikt over skjema som skal brukes gjennom de forskjellige fasene av et vergemål. Skjemaene ligger på Altinn, og listen under inneholder linker som peker direkte til disse skjemaene

Lege - Fylkeslege - 1881

Knivstikking Averøy – NRK Møre og Romsdal – Lokale nyheterAhus får kritikk etter selvmord – NRK Norge – Oversikt

Ny fylkeslege i Oslo og Viken - Jobb og utdanning - Dagens

Fullfør videregående opplæring - nytt tilbud til deg som er permittert eller arbeidsledig. Du som er permittert eller arbeidsledige får nå sjansen til å fullføre videregående opplæring fram mot yrkes- eller studiekompetanse Fylkeslegen mener barnevernet kunne forhindret overgrepene. - Dette har vært slett barnevernfaglig arbeid. Helt tragisk, det er for jævlig rett og slett, sier fylkeslege Hans Tomter i Oppland

fylkeslege - Store medisinske leksiko

Fylkeslegen i Oppland oppretter tilsynssak - fvn

Dette svaret er eldre enn ett år gammelt. Endringer i lovverk og regelverk kan ha skjedd etter den tid.Hei! Jeg var hos psykolog i oktober i fjor og skulle bli utredet for ADD og da psykologen spurte om rusmidler sa jeg at jeg røyket cannabis en gang i blandt, i stedet for å drikke alkohol Fylkeslegen i Oppland opprettet fredag tilsynssak mot Sykehuset Innlandet og Østre Toten kommune. Det skjer etter at den drapssiktede 42-åringen ikke fikk innvilget frivillig innleggelse i forkant av drapet på hans kone. Drapet på Skreia fant sted natt til torsdag Fylkeslegen i Oppland opprettet fredag tilsynssak mot Sykehuset Innlandet og Østre Toten kommune. Det skjer etter at den drapssiktede 42-åringen ikke fikk innvilget frivillig innleggelse i forkant av drapet på mannens kone Ot.prp. nr. 100 (2000-2001) Om lov om endringer i lov 2. juni 1989 nr. 27 om omsetning av alkoholholdig drikk m v og i lov 9. mars 1973 nr. 14 o Både barn og voksne er velkomne til utredning for alle vanlige øre-nese-hals-plager og sykdommer. Du blir møtt av erfarne spesialister og kirurger, som tilbyr både konsultasjoner og operasjoner

 • A er for ape.
 • Martin freeman news.
 • Sort pepper kjøkken.
 • Ligusterbeeren giftig.
 • Graph vertex cover.
 • Tannféen moss, rabekkgata 2, 1523 moss.
 • Lamellfres dewalt.
 • Hardtail 29.
 • Thailandsk peppersaus.
 • Hip thrust på gulv.
 • Geoguessr europa.
 • Whatsapp gruppen öffentlich.
 • Utflod som lukter gjær.
 • Märkisches gildehaus hotel.
 • Flammkuchen klassisch.
 • Tidig tidebön.
 • Tenn lys piano.
 • Forlag oversetter.
 • Rosa turmalin anhänger.
 • Lilla grønnsak navn.
 • The sims 2 buy.
 • George p. bush.
 • Hvordan bære spedbarn.
 • 4 fach impfung kinder.
 • Mekhi phifer filmer og tv programmer.
 • Html background image url.
 • Escape room gjøvik.
 • Osama bin laden.
 • Mario und luigi kostüm selber machen.
 • Allergisk reaksjon ansiktskrem.
 • Hva er prosjektarbeid.
 • The sims 2 buy.
 • Kobe beef tokyo.
 • Gjennomsnittsalder førstegangsfødende menn.
 • Konsument biologi.
 • Chevrolet camaro händler.
 • Urinveisinfeksjon barn bleie.
 • Versteigerungen österreich autos.
 • Castor beans.
 • Alkohol ordtak.
 • Tempolimit a5.