Home

Senter for spiseforstyrrelser

ROS Senter for spiseforstyrrelser i Hordaland - nettros

 1. ROS Senteret skal være en møteplass for personer med spiseforstyrrelser og deres pårørende/ nærstående. ROS Senter er et brukerorientert lavterskeltilbud med lett tilgjengelighet for mennesker som trenger noen å snakke med når forholdet til mat, kropp og trening har blitt en belastning i hverdagen
 2. Regionalt senter for spiseforstyrrelser er medlem av nasjonalt klinisk nettverk for spiseforstyrrelser. Ved spørsmål om konsultasjonstid, utdanningsprogrammet Kropp og selvfølelse og annen ikke-pasientrettet virksomhet, kontakt nettverkskoordinator Mariann Sundström, telefon 777 55753. Tilbud om konsultasjonstid. Tilbud om kur
 3. @nettros.n
 4. Regionalt senter for spiseforstyrrelser RESSP. Vi gir spesialisert behandling til pasienter med spiseforstyrrelser som anoreksi og bulimi. I tillegg til kliniske oppgaver, tilbyr vi undervisning, veiledning og fagutvikling til helsepersonell. RESSP er et regionalt tilbud.
 5. Regionalt senter for spiseforstyrrelser (RESSP) Regionalt senter for spiseforstyrrelser. Kontaktinformasjon. Telefon 75 50 10 81 Postadresse Lena Breivik, seksjonsleder Telefon: 75501312 Epost: Lena.Breivik@nordlandssykehuset.no Ann-Kristin Nygård, enhetsleder døgnenheten (REDE) Telefon.

Regionalt senter for spiseforstyrrelser, Tromsø (RSS

Spiseforstyrrelse hos voksne, dagbehandling: Arrangementer. Multifamiliegruppe ved spiseforstyrrelser, Sykehuset Levanger . Tilbud til unge voksne med spiseforstyrrelse og deres familier. En fast gruppe består av 5-7 familier som samles seks ganger i løpet av et år Regional seksjon for spiseforstyrrelser (RASP) er en av fire regionale enheter i Norge som behandler spiseforstyrrelser, og har ansvaret for pasienter fra hele Sør- og Østlandet. Vi har tilbud både til barn/unge og til voksne. RASP har også en egen kompetanseenhet (kompetansetjenester) som arrangerer kurs for helsepersonell mv Forløpet ved spiseforstyrrelser varierer, dette medfører at det individuelle forløpet og prognosene for den enkelte ikke kan anslås. Hvor foregår behandlingen? De fleste mottar poliklinisk behandling ved Distriktspsykiatrisk senter (DPS). Ved behov for mer spesialisert behandling kan pasienten viderehenvises til poliklinikk spiseforstyrrelser FULL TEGNET SULT-kurset. Mindfulness og kroppsorientert fokus i behandling av spiseforstyrrelser. Kurset har som mål å gi deg økt forståelse for din spiseproblematikk og å gi deg konkrete strategier og øvelser innen kroppsorientert terapi og mindfulness Vi er ei regional avdeling som har ansvar for dei mest alvorlig sjuke med spiseforstyrringar i Helse Vest. Vi tilbyr behandling til pasientar som allerede har fått tilbod om behandling i primærhelsetjenesta og i distriktpsykiatriske senter (DPS) eller psykiatrisk klinikk for barn og unge (PBU)

ROS - Rådgivning om spiseforstyrrelser - nettros

Enhet spiseforstyrrelser har lokaler i 3. etasje, og du finner trappen opp til høyre når du kommer inn inngangen i E-bygget. Følg skilting til E1 og E2. Ved behov for heis, er denne like ved trappeoppgangen. Heisen er låst, og du må ha assistanse fra avdelingen for å benytte den Regional seksjon for spiseforstyrrelser har et forskningsteam som en del av Regionalt kompetansesenter for spiseforstyrrelser. Forskningsteamet ble etablert i 2005 under ledelse av professor emeritus Bryan Lask. Øyvind Rø, professor/Md./PhD, tok over ledelsen fra 2010 Velkommen til Center for Spiseforstyrrelser - Klinik. Vi behandler børn, unge og voksne med spiseforstyrrelser. Klinikken er det ambulante tilbud i Center for Spiseforstyrrelser. Vi modtager patienter fra hele Region Sjælland. Hvis du bliver tilknyttet Center for Spiseforstyrrelser, klinik - Roskilde

Regionalt senter for spiseforstyrrelser - Nordlandssykehuse

Capio Anoreksi Senter har besøksrestriksjoner grunnet COVID-19 spredningen. Vi vil gjennomføre alle vurderingssamtaler med videokonsultasjon. Har du en avtale om innleggelse vil du bli kontaktet pr. telefon. Vi oppfordrer alle til å følge helsemyndighetenes instrukser for å forebygge smitte En spiseforstyrrelse kan ramme alle, og på Psykiatrisk Klinik for Spiseforstyrrelser behandler vi både børn, unge og voksne, der har brug for professionel hjælp til eksempelvis anoreksi og bulimi. Du kan læse mere om spiseforstyrrelser hos børn og unge og om spiseforstyrrelser for voksne her

Spiseforstyrrelser. Spiseforstyrrelse er en betegnelse på flere lidelser der tanker, følelser og handlinger i forhold til mat, kropp og vekt går utover livskvaliteten Capio Anoreksi Senter i Fredrikstad tilbyr spesialisert behandling til pasienter med alle former for spiseforstyrrelser. Vi har 14 behandlingsplasser for døgnkontinuerlig behandling til pasienter mellom 13 - 18 år fra Helse Sør-Øst Spiseforstyrrelser er psykiske lidelser. Den som har en spiseforstyrrelse har ikke bare vansker med å forholde seg til mat, men også til egne tanker og følelser, og ofte til andre mennesker

Ortoreksi betyr at en person er sykelig opptatt av å spise riktig og sunn mat. Det er vanligvis smart å spise riktig og sunt, men for noen blir det å spise riktig og sunn mat en så sterk besettelse at man bruker all tid og fokus på det. Dette fører til at man mister livskvalitet og forringer livet fordi man ikke får tid til noe annet, som skole, fritid, venner og hobbyer Telefon Ekspedisjon: 35 00 29 70 Ring også 35 00 29 70 for å komme i kontakt med forløoordinator ved Seksjon for familiebehandling, for pakkeforløp for utredning og behandling i psykisk helsvern, barn og unge. Vi holder til i bygg 74 på sykehusområdet i Skien. Henvendelse i ekspedisjonen i bygg 74. Postadresse Seksjon for familiebehandlin Spiseforstyrrelser er psykiske lidelser som kjennetegnes av overopptatthet av kropp, mat og vekt. på ditt lokale DPS ikke er tilstrekkelig kan du henvises videre til spesialisert behandling på et Regionalt senter for spiseforstyrrelser. Utredning

Regionalt senter for spiseforstyrrelser (RESSP

Spiseforstyrrelser Modum Bad har over 20 års erfaring i å behandle spiseforstyrrelser. På denne siden vil du finne informasjon om behandlingstilbudet. Du vil også finne fakta om lidelsen samt en oversikt over hva vi kan tilby på det forebyggende området Spiseforstyrrelser: tilbud om konsultasjonstid for fagpersoner. Regionalt senter for spiseforstyrrelser (RSS) ved Universitetssykehuset i Nord-Norge gir ukentlig tilbud om faglig konsultasjon for fagpersoner som arbeider med barn og unge med spiseforstyrrelser i Helse-Nord regionen Senter for Spiseforstyrrelser, Stavanger, Norway. 259 likes · 1 talking about this. Senter for Spiseforstyrrelser (SFS) er et tilbud til deg som sliter med spiseforstyrrelser Forløpet ved spiseforstyrrelser varierer, dette medfører at det individuelle forløpet og prognosene for den enkelte ikke kan anslås. Hvor foregår behandlingen? De fleste mottar poliklinisk behandling på Distriktspsykiatrisk senter (DPS) Senter for spiseforstyrrelser i Stavanger som får 1500 henvendeler i året, holdt på å måtte stenge høsten 1999, men fylket snudde i siste liten. Korttidsforsøk Det tar år å komme seg ut.

OBS: Dette er en type paraplyorganisasjon hvor bare overbygningen skal vises - alle organisasjoner har sin egen side, men disse sidene skal ikke vises som egne sider, men organiseres under en sentral side som heter RSS.Regionalt senter for spiseforstyrrelser er et høyspesialisert behandlingstilbud for barn og ungdom med spiseforstyrrelser i Nord-Norge Spiseforstyrrelser betegner tilstander med symptomer som bl.a. overdreven opptatthet av å være tynn, intens frykt for overvekt, negativt selvbilde og forstyrret spiseatferd. For foreldre er det av fundamental betydning å oppleve at barna spiser, vokser og utvikler seg Henvisninger til RSS (Regionalt senter for spiseforstyrrelser) Pasienter kan henvises til RSS for utredning og behandling når annen behandling i primærhelestjenesten eller lokal poliklinikk ikke er tilstrekkelig lenger, eller når diagnostikk eller behandling krever spesiell kompetanse Spiseforstyrrelser oppstår som regel i løpet av ungdomsårene. Dette gjelder særlig anoreksi og bulimi, mens overspisingslidelse oftere starter i voksen alder. Basert på solide nasjonale og internasjonale studier anslås forekomsten av spiseforstyrrelser i Norge for kvinner i aldersgruppen 15-44 å være

Personer med spiseforstyrrelser og samtidig diabetes bør følges opp tettere av helsetjenesten enn vanlig 15. Andre typer behandlinger og terapeutiske tilnærminger som brukes i Norge i dag Kapittel med beskrivelse av et tema Om bruk av behandlinger og. Spiseforstyrrelser er utvendige signaler på at noe er galt innvendig. Problemet henger ofte sammen med en identitetskrise. Spiseforstyrrelser gir en mulighet til å finne uavhengighet når dette oppleves som svært vanskelig. Å ta kontroll over kroppen og matinntaket kan virke som kanskje den eneste måten å oppnå dette Uspesifiserte spiseforstyrrelser (Engelsk: Eating Disorder Not Otherwise Specified (EDNOS), er en diagnose som gjerne benyttes når en person er betydelig plaget av en spiseforstyrrelse, men ikke helt passer inn i diagnosene anoreksi, bulimi eller overspisingslidelse. Man tilfredsstiller noen av kriteriene, men ikke alle, eller man har blandete symptomer

Spiseforstyrrelser handler i stor grad om følelser, og dette definerer fort forholdet man har til mat, vekt og kropp. Føler man seg ute av stand til å styre eget liv på en positiv måte, kan det gi en følelse av kontroll å styre inntaket av mat. moderne senter på CC Drammen Mennesker som har spiseforstyrrelser prøver ofte å skjule sykdommen. Som pårørende er det en del tegn du kan se etter, som kan tyde på anoreksi eller en annen spiseforstyrrelse. Det kan være grunn til bekymring, dersom noen du kjenner. spiser små porsjoner mat og hopper over måltider; unngår matvarer med mye kalorier, som kjøtt og sukke ROS Senter for Spiseforstyrrelser i Hordaland. Strandgaten 6, 6 etg, 5013 Bergen. 55 32 13 57. Mer info · Hjemmeside · Kart. Senter For Spiseforstyrrelser. Madlaveien 13, 4008 Stavanger. 51 52 99 66. Mer info · Hjemmeside · Kart. Volvat Medisinske Senter - Fredrikstad. Jens Wilhelmsen gate 1., 1678 Kråkerøy Forebygging av spiseforstyrrelser har vært prøvd ut gjennom ulike prosjekter, blant annet gjennom et prosjekt fra Norges idrettshøgskole og Oslo senter for idrettsskadeforskning: Idrett, helse, kropp og prestasjon. Masteroppgave om forebygging av spiseforstyrrelser i skole; Infoside for elever om spiseforstyrrelser; Utekontakte Regionalt senter for spiseforstyrrelser prioriterer en sak pr gang, og vil sette opp innmeldte saker i rekkefølge etter tidspunkt når saken ble meldt. Det vil bli gitt tilbakemelding til innmeldende instans om hvilken dato deres sak vil bli tatt opp i konsultasjonsteamet

Regionalt kompetansesenter for spiseforstyrrelser (RKSF

 1. Regionalt senter for spiseforstyrrelser ved Nordlandssykehuset (RESSP), hvor vi jobber, gir spesialisert behandling til mennesker over 18 år med alvorlige spiseforstyrrelser i Helse Nord. Mye tid har gått med til å studere forskning for å utvikle så gode retningslinjer for behandling som mulig
 2. Spiseforstyrrelser er en samlebetegnelse på flere, beslektede tilstander med varierende alvorlighetsgrad. Spiseforstyrrelser opptrer i hovedsak hos unge kvinner i alderen 15-40 år, men forekommer også blant gutter og menn. Spiseforstyrrelser har eksistert i mange hundre år, og hatt utbredelse i ulike kulturelle sammenhenger
 3. ROS Senter er et brukerorientert lavterskeltilbud med lett tilgjengelighet for mennesker som trenger noen å snakke med når forholdet til mat, kropp og trening har blitt en belastning i hverdagen. Du vil bli møtt av ansatte eller frivillige som har erfaring med problematikken, enten selv eller som pårørende
 4. Døgn-enheten, akutteam og enhet for spiseforstyrrelser: Vestveien 15, Ski. Allmennpoliklinikken, TiRe og enhet for grupppeterapi: Åsenveien 3, Ski Telefon Forløoordinator: 48 25 89 86 Sentralbord: 64 85 20 0
 5. Vibeke Stalsberg, leder, Regionalt senter for spiseforstyrrelser, Barne- og ungdomsklinikken, Universitetssykehuset i Nord-Norge. Du er nå inne som gjest . Hjem. Sammendrag av dataoppbevaring. Hent mobilappen. Brukervilkår.
 6. Spiseforstyrrelser er ekstra farlige hos barn og unge, da de raskt kan bli verre og normal vekst og utvikling kan stoppe opp. Ved mistanke om spiseforstyrrelser er det viktig å være oppmerksom på om barnet følger sin tidligere utviklingskurve for høyde og vekt og viser normal pubertetsutvikling
 7. Finn psykisk hjelp der du bor. Gå til samlesiden for din kommun
Har behandlet 100 barn og unge for spiseforstyrrelser

I en norsk dokumentarserie på NRK nett-tv flytter programleder Helene Sandvig inn på en avdeling for spiseforstyrrelser ved Oslo universitetssykehus. Dette skriver nrk.no på egne nettsider. Bilde: fra dokumentaren (nrk.no) Her kan du se dokumentaren . Nrk.no skriver videre Senter For Spiseforstyrrelser, Madlaveien 13, Stavanger. Åpningstider, anbefalinger, telefonnummer. Andre lokale forretnings sider Helsepolitikerne i fylket økte i går støtten til Senter for spiseforstyrrelser og Kirkens Bymisjon. Hiimsmoen-kollektivet og Fontenehuset ble lovet penger senere Senter For Spiseforstyrrelser sitt regnskap for 2016 viste en omsetning (driftsinntekter) på NOK 1 571 000 med et registrert årsresultat på NOK -789 000 og et resultat før skatt på NOK -789 000. Balanseregnskapet som er levert og godkjent viser en egenkapital tilsvarende 0 og en gjeld summert til 0

Regional seksjon spiseforstyrrelser (RASP) - Oslo

Spesialisthelsetjenesten vil da, på bakgrunn av prioriteringsveilederen «Psykisk helsevern for voksne» avgjøre om du har krav på behandling i spesialisthelsetjenesten. Om behandling på ditt lokale DPS ikke er tilstrekkelig kan du henvises videre til spesialisert behandling på et Regionalt senter for spiseforstyrrelser Senter for Spiseforstyrrelser (SFS) SFS er et tilbud til deg som sliter med spiseforstyrrelser, er pårørende eller venn samt andre som ønsker eller trenger råd og veiledning. Spiseforstyrrelseklinikke Flere menn søker hjelp for spiseforstyrrelser. Mediehuset Dagsavisen. Sjefredaktør og adm.dir.: Eirik Hoff Lysholm | Direktør: Nina Kordahl | Redaktør Dagsavisen Oslo: Bente Rognan Gravklev.

Spiseforstyrrelse hos voksne - Sykehuset i Vestfol

Står for «enhanced cognitive behaviour therapy», på norsk kalles det kognitiv atferdsterapi for spiseforstyrrelser. Siden 2008 har Haukeland universitetssykehus, i samarbeid med Universitetet i Oxford, etablert et behandlingstilbud med behandlingsmetoden CBT-E. I Helse- Vest tilbys CBT-E ved Haukeland og ved Sola Distriktspsykiatriske Senter Videre utbygging av tilbudet er planlagt. Et velkvalifisert personale har gjennomført et betydelig kompetanseutviklingsarbeid med hospitering og kurs. Det er etablert samarbeid med Medisinsk avdeling ved SUS, med Senter for spiseforstyrrelser i Stavanger, Nasjonalt klinisk nettverk for spiseforstyrrelser og med den regionale enheten i Bergen KarriereStart.no - Ledige stillinger, bedriftspresentasjoner, traineeprogrammer og yrkesguide.Startsiden for jobb og karriere i Norge Ved Regionalt senter for spiseforstyrrelser, som er lokalisert i Tromsø, er det ledig fast stilling som psykologspesialist. RSS tar i mot pasienter opp til 18 år med alvorlige spiseforstyrrelser for utredning, diagnostikk og behandling Siden en spiseforstyrrelse handler om kropp og sinn er vi opptatt av at det ikke finnes EN løsning til det å bli bedre. Spiseforstyrrelsesklinikken er et tverrfaglig tilbud og vi samarbeider med mange aktører på Tønsberg Medisinske Senter. Veien ut av en spiseforstyrrelse kan oppleves lang og kronglete, både for den det gjelder.

ROS Senter for spiseforstyrrelser i Hordaland - nettros

Senter For Spiseforstyrrelser på stedet Longhammarv. 7 med telefonnummer: +4752721860, adresse og interaktivt kart. Ring gratis til Senter For Spiseforstyrrelser nå eller skriv en vurdering Vårres brukerstyrt senter-Arena for personer med uli ke psykiske lidelser og deres pårørende. KBTMidt - Trondheim- Regionalt brukerstyrt senter med fokus på å fremme brukernes erfaringer i tjenster, utdanning, forskning og fagutvikling. Selvhjelp. Selvhjelp Norge Nasjonalt kompetansesenter for selvorganisert selvhjelp Ny avdeling for spiseforstyrrelser ved Ullevål Et nytt behandlingstilbud for personer med spiseforstyrrelser ble åpnet ved Ullevål universitetssykehus torsdag. 26. feb. 2004 13:0 Et senter for spiseforstyrrelser i USA har gitt et anslag: Hun har inntrykk av at mange eldre som har en spiseforstyrrelse har slitt med problemet i mange år. - Jeg tror noen av dem har fått sykdommen i ungdomsårene

Nettstedet er laget av Regionalt senter for spiseforstyrrelser, Barne- og ungdomspsykiatrisk avdeling, Barne- og ungdomsklinikken ved Universitetssykehuset i Nord-Norge, i samarbeid med Helsekompetanse (Nasjonalt senter for samhandling og telemedisin). Fagansvarlig ROS - Rådgivning om spiseforstyrrelser. Vårres Regionalt brukerstyrt senter. Mental Helse Ungdom . Landsforeningen for Pårørende innen Psykisk helse. INFORMATION IN ENGLISH: Information in English (Helsedirektoratet, Helsenorge.no

Villa Sult - Institutt for spiseforstyrrelser

Sykelige spiseforstyrrelser er et sterkt økende problem. Siste året har Senter for Spiseforstyrrelser i Stavanger hatt en fordobling i antall henvendelser. - Det sliter på personalet, sier. Senter for sykelig overvekt - seksjon for barn og unge er et regionalt tilbud til de lokale helseforetakene om utredning, behandling og rehabilitering av barn og unge med sykelig overvekt. SSO-SBU tar imot pasienter fra hele Helse Sør-Øst. Vårt team er tverrfaglig og består av sykepleier, helsesøster, klinisk ernæringsfysiolog og lege

Spiseforstyrringar - Helse Berge

Pasienter med spiseforstyrrelser kjenner ofte på skam og selvkritikk, og mange har problemer med følelsesregulering. Medfølelsesfokusert terapi tilpasset spiseforstyrrelser (CFT-E) er en ny og lovende behandlingsform for nettopp disse problemstillingene Ifølge Senter for Spiseforstyrrelser har 20 prosent av gutter i alderen 12-18 år en risiko for å utvikle spiseforstyrrelser. Symptomene er imidlertid ofte annerledes hos gutter enn hos jenter. Mens jenter med spiseforstyrrelser ønsker å bli tynnest mulig, er gutter ofte mer opptatt av å bygge muskulatur.. Jorunn Gjerken er rådgiver hos ROS, et lavterskeltilbud for alle som opplever et. Velkommen til ROS Senter for Spiseforstyrrelser i Hordaland! Velkommen til ROS. Hos oss kan du snakke med en som forstår

Nettopp fordi spiseforstyrrelser ofte er skjult for omverdenen, er det viktig at de som er i posisjon til å fange dem opp, ikke ser seg blind på stereotypier og usanne fakta om hvem som rammes. En absolutt forutsetning for å kunne identifisere spiseforstyrrelser i treningsbransjen er derfor økt kunnskap om sykdommens mangfold og forløp Noen her som har vært innlagt på Rasp (Regionalt senter for spiseforstyrrelser, døgnavdelingen, over 18 år.) Hva synes du/dere om opplegget deres? Er de flinke de som jobber der? Hvor lenge er det normalt å være innlagt der, sånn ca.? Er alle jentene som er innlagt der veldig undervektige? (er så.. I løpet av fem år har Regionalt senter for spiseforstyrrelser opplevd store forandringer blant unge og spiseforstyrrelser

Slår alarm om spiseforstyrrelser i langrenn. NIH-professor Jorunn Sundgot-Borgen sier hun er skremt over alle telefonene hun har fått om spiseforstyrrelser i langrenns-Norge Spiseforstyrrelser Susanne (29) mistet storesøster Christine (31) I rundt to år var hun ansatt ved Regionalt Senter for Spiseforstyrrelser i Bodø, i dobbeltrollen pårørende og fagperson. Sakte, men sikkert gikk det opp for henne hvor alvorlig sykdommen var,. Senter for spiseforstyrrelser I enkelte deler av landet kreves særskilte reisetillatelser for turister. Mer enn halvparten av alle utenlandske turister til Norge besøkte Odda. Folgefonna og en rekke imponerende fossefall var den primære CBT er i dag den mest brukte behandlingsformen for spiseforstyrrelser. Av de som fikk PED-t ble halvparten friske eller friskere, mot 30 prosent av de som fikk CBT. - Vi må få bukt med motviljen mot å la fysisk aktivitet og trening inngå i behandling av spiseforstyrrelser «Policyen vår er at spiseforstyrrelser må være ferdig behandlet før pasienter starter hos oss.» Jeg blir utmatta av samtalen og å prøve å gjøre meg forstått, og anstrenger meg veldig for å få fram det som bekymrer meg. Takk for meg, Senter for sykelig overvekt

Regionalt senter for spiseforstyrrelser er et hyspesialisert behandlingstilbud for barn og ungdom med spiseforstyrrelser i Nord-Norge. Senter For Spiseforstyrrelser Senter For Spiseforstyrrelser har besksadresse Madlaveien 13, 4008 Eiganes og Vland Rogaland Spiseforstyrrelser blant barn og unge. Gå til påmelding. Regionalt senter for spiseforstyrrelser ved Universitetssykehuset i Nord-Norge. Tidsbruk-Læringsformat. Nettkurs. Deltakervurderinger. Beklager, men det er ikke mange nok som har vurdert dette kurset ennå. Kursvurderinger Regionalt kompetansesenter for spiseforstyrrelser. Nasjonalt senter for spinale lidelser innehar landsfunksjon for pasienter med spesielle kompliserte lidelser i nakke og rygg. Senteret har et hovedansvar for å tilby diagnostikk og behandling til pasienter med tilstander i nakke og rygg der invasiv behandling kan være et alternativ Senter for spiseforstyrrelser Hovedside | SPISFO. Ungdom oversvømmes av blader og artikler om vekt, tynne idealer og slanking. Nå viser en ny, amerikansk studie at dette kan være skadelig for dem 27 ledige jobber som For Spiseforstyrrelser er tilgjengelig på Indeed.com. Miljøarbeider, Psykologspesialist / Psykolog, Overlege og mer

Enhet for spiseforstyrrelser - Helse Stavange

 1. Org. nr: 974547031 Stillingsident: 4286415564 Presentasjon av stillingen: Barne- og ungdomspsykiatrisk avdeling (BUPA) består av følgende seksjoner; Ungdomspsykiatrisk seksjon (UPS), Regionalt senter for spiseforstyrrelser (RSS) og Barne- og ungdomspsykiatrisk poliklinikk (BUP) i henholdsvis Tromsø, Harstad, Narvik, Silsand, Sjøvegan og Storslett
 2. g. Det innebærer at både forskning, kliniske erfaringer og brukererfaringer er lagt til grunn i utviklingsarbeidet. Pakkeforløpet er utarbeidet av en arbeidsgruppe med representanter fra bruker- og pårørendeorganisasjoner og relevante fagmiljø
 3. ROS Senter for spiseforstyrrelser i Hordaland; RUStelefonen; SMIH- Senter for hjelp til selvhjelp etter seksuelle overgrep; Arbeidslivstelefonen + Juridisk og økonomisk hjelp. Batteriet, servicekontor for selvhjelp; BUS, Bergen Uavhengige Sosialrådgivning; Gatejuristen i Bergen; Jussformidlingen i Bergen; Jussgruppen Wayback; NAV- Økonomisk.
 4. Regional kompetansetjeneste for spiseforstyrrelser - Oslo
God jul og godt nytt år! - Villa Sult - Institutt forOm oss - Capio Anoreksi SenterVåre verdier - Capio Anoreksi SenterTvitret om kroppspress og «Skam»: - BagatellisererTove Sandum Bergsrud - sekretær direktørens kontorAndreas Wiese | Kildehuset
 • Plankett takplater.
 • Morbid kryssord.
 • Fotskabb hest.
 • Benjamin mee new wife.
 • Humanistisk konfirmasjon pris.
 • Heal the world meaning.
 • Kulekjøring norge.
 • Lage eget hagebord.
 • Kobben class submarines.
 • Smilodon populator.
 • Mittelschnauzer größe.
 • Lippenpiercing wechseln tipps.
 • Jotunheimen nasjonalpark kart.
 • Gram oppvaskmaskin bruksanvisning.
 • Stinken havaneser.
 • The blacklist season 5 episode 1.
 • Barnevaktnett.
 • Starrgabel oder federgabel crossrad.
 • Anatomi eksamen 2017 resultater.
 • Mietwohnung aschaffenburg.
 • Så som i himmelen full movie.
 • Eplekake tine.
 • Piccolofløyte pris.
 • H c andersen eventyrhuset københavn.
 • Freizeitgestaltung kinder.
 • Tid for hjem reprise.
 • Blue castello saus.
 • Sende klær i posten.
 • Mit welchem teleskop kann man den saturn sehen.
 • Ferienwohnung bad belzig.
 • Nettbuss gardermoen.
 • Cedrico jakke salg.
 • Wood plus gunstocks.
 • Isolere bilen.
 • Mittelschnauzer größe.
 • Stor nål.
 • Advokater lillehammer.
 • Tölzer hütte öffnungszeiten.
 • Car trebuchet.
 • Matbaron kryssord.
 • Julianne nicholson instagram.