Home

Fagbrev aktivitør

Aktivitør utdanning

 1. Som aktivitør bør du være kreativ og ha evne til å finne praktiske løsninger på utfordringer som dukker opp. Kommunikasjon, forståelse og evne til å komme i kontakt med ulike typer mennesker er også viktige egenskaper som aktivitør. Aktivitøren må bli kjent med brukeren som person og ha tid og evne til å bygge gode relasjoner
 2. Aktivitør (fagbrev) Velg et løp for å lese mer om opplæringen. 1. år. 2. år. 3. år. 4. år. Helse- og oppvekstfag (1. år, Varighet: 1 år) Aktivitør (2. år, Varighet: 1 år) Aktivitørfaget (3. år, Varighet: 2 år) Se også fag- og timefordeling eller skoler og lærebedrifter.
 3. Aktivitør - fagbrev. Aktvitør er kurset for deg som har erfaring med å tilrettelegge og motivere mennesker med aktivitetsvansker til å være aktive. Som aktivitør bidrar du til at de vedlikeholder eller bedrer sine funksjonsevner samtidig som de opplever mestring, trivsel og glede
 4. Aktvitør er kurset for deg som har erfaring med å tilrettelegge og motivere mennesker med aktivitetsvansker til å være aktive. Som aktivitør bidrar du til at de vedlikeholder eller bedrer sine funksjonsevner samtidig som de opplever mestring, trivsel og glede. - Møre og Romsdal, Nord-Trøndelag, Sør-Trøndela

Aktivitør (fagbrev) Videregående opplæring - vilbli

 1. Aktivitør er en av flere fagutdanninger man kan velge etter Vg1 helse- og oppvekstfag. Før man kan gå opp til fagprøve for å få fagbrev må man gjennom følgende utdanningsløp: Vg1 helse- og oppvekstfag - 1 år; Vg2 aktivitør - 1 år; Vg3/opplæring i bedrift - jobbe som lærling i 2 år; I den toårige læretiden mottar man lønn.
 2. Opplæringa skal leggje grunnlaget for arbeid i institusjonar, heimar, bedrifter og organisasjonar som driv med ulike former for tilrettelegging av arbeid og aktivitet for ulike brukargrupper. Fullført og bestått opplæring fører fram til fagbrev. Yrkestittel er aktivitør. Les hele læreplanen på udir.n
 3. Du får fagbrev eller svennebrev når du har fullført et yrkesfaglig utdanningsprogram og vært lærling i en bedrift. Du går på skole først, og deretter har du opplæring i bedrift.Det vanligste er å ta to år på skole og to år i bedrift, men dette varierer avhengig av hvilken utdanning du tar
 4. Fagbrev på jobb er en ny ordning der personer som er i lønnet arbeid kan bli realkompetansevurdert, få opplæring på arbeidsplassen og ta fagbrev på grunnlag av dette. Nå er forskriften fastsatt av Kunnskapsdepartementet. Les mer om fagbrev og svennebrev Se alle mulighetene dine i Veien til fagbrev
 5. Aktivitør er en yrkesutøver som arbeider innen helse- og sosialsektoren ved for eksempel rehabiliteringssenter, dagsenter for eldre, bokollektiv eller vernet bedrift. Aktivitørens hovedoppgave er å aktivisere brukeren gjennom å tilrettelegge for aktiviteter som oppleves som meningsfulle og stimulerende. Aktivitøren har kompetanse til å bruke aktiviteter målrettet for å vedlikeholde.
 6. Veien til fagbrev viser alle muligheter for å ta fag- eller svennebrev. Informasjon er offentlig og kvalitetssikret
 7. Som aktivitør bidrar du til at de vedlikeholder eller bedrer sine funksjonsevner samtidig som de opplever mestring, trivsel og glede. Søk Bedrift Meny Aktivitør - fagbrev.

Programområde for aktivitør - Læreplan i felles programfag Vg2. Aktivitet og opplevingar er viktige for menneske i alle aldrar. Forandringar i samfunnet, sjukdom, skade eller alder gjer at mange har problem med å finne seg til rette i skole, arbeid og fritid. Aktivitørfaget byggjer på det friske og reparerbare i mennesket Som aktivitør tilrettelegger du aktiviteten ved å forenkle framgangsmåter og teknikker, bygge om redskaper og ta i bruk hjelpemidler. Tilretteleggingen kan også være rettet mot omgivelsene. Som aktivitør kan du jobbe i ulike helseinstitusjoner, hjemmebaserte tjenester, kultur- og fritidssektoren, rusomsorgen, skole, SFO, frivillighetssentraler eller i private bedrifter Aktivitør (Fagbrev) Yrket. En aktivitør arbeider med å tilrettelegge skapende aktiviteter for bla barn,ungdom, eldre, funksjonshemmede og rusmisbrukere. Det å jobbe kreativt er et overordnet mål. Arbeidet er å tilrettelegge aktiviteter individuelt og i grupper En aktivitør arbeider med å aktivisere eldre på et dagsenter for eldre eller et alders- og sykehjem. Det kan også være aktivitører ansatt i omsorgen for psykisk utviklingshemmede eller funksjonshemmede, for eksempel på vernede bedrifter.I noen tilfeller vil en aktivitør også besøke klienter hjemme. Vedkommende må like å arbeide med mennesker og ha tålmodighet og kreativitet, for. Aktivitør. Det finnes mange kurs i Aktivitør, og det er mange kursleverandører å velge mellom. For å finne Aktivitør kurs fra en spesifikk leverandør, kan du scrolle gjennom listen av kursleverandører som tilbyr Aktivitør kurs. Vi håper du finner alle de kurs innen Aktivitør du leter etter

Fagbrev på jobb er en ordning for voksne som er i et arbeidsforhold. Voksne får her mulighet til å få fag- eller svennebrev på grunnlag av allsidig praksis, realkompetansevurdering og opplæring kombinert med veiledet praksis i vanlig arbeid Aktivitør vg2 - nettkurs. Vi tilbyr kurs i aktivitør vg2 som nettkurs. Kurset kan tas etter egen tidsplan med innlevering av mapper til retting. Du velger selv når du vil starte opp med kurset og hvor lang tid du vil bruke 403 Aktivitør med fagbrev 406 Ergoterapeututdanning, 3-årig (off. godkjent) 408 Barnevernspedagogutdanning eller barnevernslinje ved sosialhøgskole eller tilsvarende 3-årig distriktshøgskole-utdanning 412 Utdanning i spedbarns- og barselspleie (off. godkjent barnepleier) Barnepleierutdanning, videregående kurs I fra videregåend Aktivitør med fagbrev - Enhet Omsorgstjenester Kruseløkka Beskrivelse av arbeidssted Enhet omsorgstjenester Kruseløkka. Team samordnet dagssenter som består av 5 dagsentre, yter tjenester etter gjeldende lover og forskrifter til hjemmeboende eldre i Sarpsborg kommune Her finner du alt av informasjon om utdanning innen AKTIVITØR (vgs-2).Studiet går under: Estetiske fag, kunst- og musikkfag.Det er 3 registrert skoler som tilbyr studiet, fordelt på 3 studiesteder. Det er registrert 15 relaterte studier til utdanningen AKTIVITØR (vgs-2)

Aktivitør, fagbrev Folkeuniversitete

Thora Storm VGS

 1. Aktivitør m/fagbrev 100 %, vikariat Friskliv og mestring er en virksomhet organisert under seksjon for Helse og velferd i Fredrikstad kommune. Virksomheten består av 4 avdelinger - Aktivitetsavdeling, Rus og psykisk helsearbeid, Fysio og ergoavdeling og Lærings og mestringsavdeling
 2. Fagbrev i salgsfaget - nettbasert studium med veiledning. Vi tilbyr fagbrev i salgsfaget som nettbasert studium med veiledning. Ved å delta på eksamensforberedende kurs hos Norsk Fagutdanning vil du gjennomføre teoretisk eksamen som praksiskandidat før oppmelding til fagprøven
 3. Som aktivitør jobber du ofte med eldre, psykisk utviklingshemmede, funksjonshemmede, barn, ungdom og andre grupper med behov for rehabilitering. Utdanning til aktivitør Aktivitørutdanningen gir fagbrev og status som fagarbeider. Før du går opp til fagbrev må du ta følgende utdanningsløp
Thora Storm VGS

Yrkesbetegnelse etter 3 år: Aktivitør (Fagbrev) Blomsterdekoratør (S) - 2. år Se læreplaner og timetall Blomsterdekoratørfaget (B) - 3. år Se læreplaner og timetal Før sommeren ga Stortinget sin fulle støtte til regjeringens forslag om å innføre ny modell for å ta fagbrev mens man står i jobb. Nå er forskriften fastsatt av Kunnskapsdepartementet. - Norge trenger flere fagarbeidere, og nå vil det bli enklere for u.. Som aktivitør jobber du ofte med eldre, psykisk utviklingshemmede, funksjonshemmede, barn, ungdom og andre grupper med behov for rehabilitering Utdanning Aktivitørutdanningen gir fagbrev og status som fagarbeider Vilbli.no har lansert første versjon av nytt søk! Trykk her for å prøve ut det nye søket. Den gamle søkefunksjonen vil være tilgjengelig i perioden vi ferdigstiller det nye søket Aktivitør Fagarbeider 7517 751705 Fagbrev eller1- årig utdanning (60 studiepoeng) utover videregående skole Ambulansearbeider Fagarbeider (særalder) 6986 698615 Horisontal beløpsgrense 50.000. TT kode 6623 0 Barne- og omsorgsarbeider Fagarbeider 7517 751701 1 Barnepleier Barnepleier (særalder) 7024 70240

Design og håndverk - Yrkesfag - Utdanningstilbud - Romsdal VGS

Veien til fagbrev som praksiskandidat. En praksiskandidat som ønsker å avlegge fagprøve, må ha bestått yrkesteoretisk eksamen i programfagene som beskrevet i læreplanene fra Utdanningsdirektoratet. Ordningen for praksiskandidater er rettet mot voksne som vil dokumentere kompetanse ved å avlegge fagprøve utenom et ordinært læreforhold Siste nytt om lønnsoppgjøret ditt. Søk i tariffavtaler eller se oversikt over avtalene Fagforbundet er part i. Se mer he AKTIVITØR - FAGBREV - NETTSTUDIE Aktvitør er kurset for deg som har... erfaring med å tilrettelegge og motivere mennesker med aktivitetsvansker til å være aktive. Som aktivitør bidrar du til at de vedlikeholder eller bedrer sine funksjonsevner samtidig som de opplever mestring, trivsel og glede Ekspertene har talt: Disse tre utdanningene garanterer deg jobb. Det er ikke så lett å vite hva du skal bli. TV 2 har snakket med åtte eksperter om hvilke utdanninger det lønner seg å velge

Thora Storm VGS

Godkjent utdanning som aktivitør med fagbrev eller gjennomført godkjent utdanning som fagarbeider - Inkluderende og samhandlende - Faglig trygg og en god kollega - Skape og utvikle et best mulig tjenestetilbud for brukere og pårørende, samt utvikling på tvers av tjenestene - Gode ferdigheter i kommunikasjon og samhandlin Portøren transporterer pasienter og utstyr innenfor helseinstitusjonen. Sentrale arbeidsområder er å kunne: transportere og forflytte pasienter og brukere p Aktivitør er et yrke for deg som vil arbeide med mennesker som har spesielle behov. Vil du arbeide i et fengsel gir fagbrev som aktivitør et godt grunnlag for søknad til fengselsskolen. En aktivitør må like å arbeide med mennesker, ha tålmodighet, være kreativ og pålitelig Fagbrev som helsefagarbeider, aktivitør eller barne- og ungdomsarbeider. Alle som har gjennomgått helse- og sosialfaglig utdanning på fagskole- eller bachelor nivå kan søke om å bli vurdert på bakgrunn av realkompetanse*. Det gis tilleggspoeng for relevant yrkespraksis Yrkesbeskrivelse. Aktivitør (fagbrev) Aktuelle arbeidssteder. Aktivitøren arbeider i boliger, dagsentre, arbeidssentre (for eldre og funksjonshemmede), barnehager, SFO, skoler, institusjoner for rusmisbrukere, fengsler, samt blant ansatte i privat og offentlig virksomhet

Utdanning til aktivitør - Delt

Daglig leder: Sigmund Hansen . Sertifisert ROS utreder (ressursorientert samtale) Rapportene synliggjør godt hvilke styrker og svakheter personene har, relatert opp mot arbeidsmuligheter.. Motiverende intervju. Basiskompetanse opplæring. Helhetlig karriereveiledning. (30 studiepoeng Fagskoleutdanningen Kroniske sykdommer hos voksne og eldre med fokus på diabetes, hjertesvikt og KOLS er for deg som har fagbrev innen helse- og oppvekstsektoren eller relevant yrkeserfaring og som ønsker å videreutdanne deg. Utdanningen er gratis og gir 60 studiepoeng

Aktivitør Fagarbeider 7517 751705 Fagbrev eller1- årig utdanning (60 studiepoeng) utover videregående skole Ambulansearbeider Fagarbeider (særalder) 6986 698615 Horisontal beløpsgrense for merkompetanse og meransvar 50.000. TT kode 6623 0 Barne- og ungdomsarbeider Fagarbeider 7517 751701 1 Barnepleier Barnepleier (særalder) 7024 70240 Aktivitør Fagarbeider 7517 751705 Fagbrev eller1- årig utdanning (60 studiepoeng) utover videregående skole Ambulansearbeider Fagarbeider (særalder) 6986 698615 Horisontal beløpsgrense 50.000. TT kode 6623 0 Barne- og ungdomsarbeider Fagarbeider 7517 751701 1 Barnepleier Barnepleier (særalder) 7024 70240 Fagbrev - barne og ungdomsarbeider intensivkurs, nettundervisning. Vi tilbyr intensivt nettkurs til fagbrev som barne og ungdomsarbeider. Jobber du med barn og unge i barnehage eller SFO, og ønsker fagbrev, da er Barne- og ungdomsarbeider utdanningen for deg. Du lærer å tilrettelegge aktivitet for å bedre fysisk og psykisk helse hos barn og.

Thora Storm VGS

Aktivitør eller helsefagarbeider med relevant erfaring. Dersom det ikke er kvalifiserte søkere, stiller kommunen krav at man er villig til å ta fagbrev som aktivitør eller andre relevante kurs. Ønskede kvalifikasjoner: Selvstendighet og evne til å jobbe tverrfaglig. Gode kommunikasjonsevner på norsk, både muntlig og skriftlig. LØTEN: Aktivitør/fagarbeider - vikariat 60 % stilling Løten kommune: Vi har ledig 60 % vikariatstilling for aktivitør/fagarbeider ved Løten Virke. Løten Virke gir tilbud om tilrettelagte arbeidsoppgaver og aktiviteter til voksne i Løten kommune med særskilt behov for dette. Løten Virke tilbyr varige plasser, arbeidstrening og arbeidsutprøving Kontakt - Store Tune Gård er en barnehage som ligger et stenkast fra Tunevannet i Sarpsborg. Vi ligger sentralt til med kort avstand til Kalnes sykehus. vi ligger i tett tilknytning til boligområdene på Grålum, og har kort avstand til Kurland og Lande. Vi i Store Tune Gård barnehage jobber for å g 1. Gjelder ved Fagskolen i Oslo: Fullført og bestått videregående opplæring med fagbrev/vitnemål og autorisasjon som for eksempel barne- og ungdomsarbeider, barnepleier, helsefagarbeider, hjelpepleier, ambulansearbeider, omsorgsarbeider, og aktivitør. 2

Aktivitørfag utdanning

For opptak til fagskoleutdanningen Omsorg for mennesker med nevrologiske lidelser kreves det fullført og bestått videregående opplæring med fagbrev som helsefagarbeider, portør, aktivitør, helsesekretær eller ambulansearbeider. Hjelpepleiere og omsorgsarbeidere kan også søke. Studiet er delt inn i emner Utdeling av fagbrev, svennebrev og kompetansebevis. Gratulerer til alle fagarbeidere som har fullført videregående utdanning i år. Du vil få ditt fagbrev, svennebrev eller kompetansebevis i posten i løpet av november eller desember. 03.11.2020. Nytt smittetilfelle på elektrofag For opptak til fagskoleutdanningen Omsorg for mennesker med nevrologiske lidelser kreves det fullført og bestått videregående opplæring med fagbrev som helsefagarbeider, aktivitør, portør eller ambulansearbeider. Hjelpepleiere og omsorgsarbeidere kan også søke. Utdanningen er delt inn i emner

TRONDHEIM: Aktivitør Trondheim Kommune: Ved Klæbu helse- og velferdssenter er det ledige en fast 100 prosent stilling som aktivitør. Stillingen er på dagtid, mandag til fredag. Vi har en spennende og god arbeidsplass med mye arbeidsglede. Vi vektlegger god kvalitet på våre tjenester gjennom godt samarbeid med brukere.. Aktivitør Aktivitør er kurset for deg som har erfaring med å tilrettelegge og motivere mennesker med aktivitetsvansker til å være aktive. Som aktivitør bidrar du til at de vedlikeholder eller bedrer sine funksjonsevner samtidig som de opplever mestring, trivsel og glede Fagbrev jobb i Lillesand kommune Alle Nye Filtrer 57 ledige stillinger innen 25 km. Opprette e-post varsel Alle Nye Er du en praktisk anlagt produksjonsmedarbeider Aktivitør omsorg Høvåg, 50 % fast Lagre. Lillesand kommune. Høvåg, Agde

Thora Storm VGS

Fagbrev og svennebrev utdanning

Fagbrev Aktivitør 2003. Os vgs Logikk. 2012 - 2012. Avla eksamen i logestikk 3desember 2012. AOF Bergen Kontor og administrasjon . 2009 - 2009. Avlagt eksamen i kontor og administrasjon 6des. 2009. Privatist Fagbrev Logistikk, materialer, forsyningskjede. 2018 - 2018. Framo Fusa AS Aktivitør skal rapportere direkte til avdelingsleder om forhold som gjelder daglig drift ved dagsentret. Søker må påberegne en del kjøring av minibuss, både ved henting og bringing av dagsenterbrukerne og til utflukter med brukerne. Kvalifikasjoner Vi søker en medarbeider med relevant erfaring fra dagsenterdrift og med fagbrev som. TRONDHEIM: Aktivitør Trondheim Kommune: Ved Tiller helse- og velferdssenter er det ledig et vikariat i 100 prosent stilling som aktivitør. Stillingen er fordelt med 80 prosent på dag og med 20 prosent på helg i pleie med fokus på aktivitet og ADL funksjoner. Vikariatet er ut 2020, med mulighet for forlengelse. Tiller. Aktivitør og Helsefagarbeider til Heggin dagsenter Indre Østfold kommune Vi søker etter faglig engasjert Aktivitør med fagbrev til 100 % fast stilling og helsefagarbeider i 32 % fast stilling ved Heggin Dagsenter For opptak til fagskoleutdanningen Demensomsorg kreves det fullført og bestått videregående opplæring med fagbrev som helsefagarbeider, aktivitør, Helsesekretær eller portør. Hjelpepleiere og omsorgsarbeidere kan også søke. Utdanningen er delt inn i emner

Opptakskrav: For opptak til utdanningen kreves det fullført og bestått videregående opplæring, programområde helse- og oppvekstfag (tidligere helse- og sosialfag), med fagbrev eller vitnemål som hjelpepleier, omsorgsarbeider, helsefagarbeider, aktivitør, barne- og ungdomsarbeider eller helsesekretær Videreutdanning i spesialpedagogikk for helse- og sosialpersonell, barne- og ungdomsarbeidere, helsefagarbeidere, hjelpepleiere, omsorgsarbeidere, helsesekretærer og aktivitører med videregående opplæring Alle ledige Fagbrev jobb i Arendal kommune. Finn arbeid og stillinger på Careerjet.no jobb-søkemotor for Norge For opptak til fagskoleutdanningen Demensomsorg kreves det fullført og bestått videregående opplæring med fagbrev som helsefagarbeider, aktivitør, helsesekretær eller portør. Hjelpepleiere og omsorgsarbeidere kan også søke. Utdanningen er delt inn i emner Tilbudsstrukturen i Kunnskapsløftet pr. 01.08.2015 Vedlegg 2 Udir-01-2015 Utdanningsprogram for design og håndverk (side 1 av 2) Programområder Programområder Videregående trinn 1 (Vg1) Videregående trinn 2 (Vg2) Videregående trinn 3 (Vg3) eller opplæring i bedrift Fører til Yrkesbetegnels

Blant de 22 fagene hvor 100 % av praksiskandidatene har bestått på landsbasis (10 el. flere praksiskandidater) er det 17 fag som fører til fagbrev og 6 som fører til svennebrev. I de store fagene (130 el. flere praksiskandidater) hvor mellom 90% og 99 % av praksiskandidatene har bestått på landsbasis finner vi 1 fag som fører til svennebrev (tømrerfaget med 91 % bestått) Utdannet aktivitør med bestått fagbrev i 2006. Jobbet på arbeidssenter for psykisk utviklingshemmede, på sykehjem, som renholder, Aktivitør Ellengård Arbeidssenter. jul. 2004 - sep. 2007 3 år 3 måneder. Arendal, Aust-Agder, Norge. Aktivitør/produksjonsmedarbeide bedrifter eller arbeidsrettede tiltak, sykehjem eller dagsenter, vil du arbeide i et fengsel gir fagbrev som aktivitør et godt grunnlag for søknad til fengselsskolen. En aktivitør må like å arbeide med mennesker, ha tålmodighet, være kreativ og pålitelig Heisann! Ønsker erfaringer og info fra dere ang lønn når man har fagbrev og bachelor. Skal begynne å jobbe i en kommune 100% som vernepleier. Har fagbrev som aktivitør fra før av, noe arbeidsplassen satte pris på da jeg kunne bruke begge utdanningene i jobben. Fikk høre fra en venn at man kan få. Fagbrev som aktivitør; Relevant erfaring; Fagbrev; Førerkort klasse B; Personlige egenskaper: Faglig interesse for beboere i sykehjem; Evne til samarbeid med kollegaer og frivillige; Godt humør og motivasjon for arbeid som fører til økt livsglede for beboerne. Fleksibel, innovativ og kreativ innstillin

Thora Storm VGS

Søkere med fagbrev som barn -og ungdomsarbeider, vil bli vurdert. Søker bør ha erfaring fra arbeid med Arbeidsoppgaver Det er 3 stillinger som skal besettes. En helsefagarbeider 100%, en aktivitør 100% og en yrkessjåfør 100% til kjøring av minibuss og noe arbeid inne på dagsenter. Stillingene er midlertidig Søk etter Bilmekaniker med fagbrev-jobber i Ballangen. Godkjente arbeidstakere. Her får du en rask, enkel og kostnadsfri metode på å finne en jobb blant 12.500+ jobbtilbud i Norge og utlandet Søk etter Kokk med fagbrev-jobber i Østfold. Godkjente arbeidstakere. Her får du en rask, enkel og kostnadsfri metode på å finne en jobb blant 16.200+ jobbtilbud i Norge og utlandet Informasjon Utdanningen har offentlig finansiering. Litteratur, praksis og studentavgift dekkes ikke av finansieringsordningen. Studentavgiften er 400,-. Avgiften dekker avgift til Organisasjon for norske fagskolestudenter, administrasjonskostnader og diverse læringsmateriell som gjøres tilgjengelig på læringsplattformen. Fagskole Kreftomsorg og lindrende pleie Kreft er en sykdom som.

Aktivitør Levert av Aktivitøren arbeider i hovedsak med å tilrettelegge kreative aktiviteter for ulike typer brukergrupper. Om jobben Som aktivitør skal du legge til rette for kreative aktiviteter for ulike brukergrupper som eldre, psykisk utviklingshemmede og psykisk- eller fysisk funksjonshemmede. Aktivitetene kan for eksempel være husflids- og håndverksaktiviteter, fysiske aktiviteter. 403 Aktivitør med fagbrev 406 Ergoterapeututdanning, 3-årig 408 Barnevernspedagogutdanning eller barnevernslinje ved sosialhøgskole, eller tilsvarende 3-årig distriktshøgskoleutdanning 412 Barsel-, spedbarn- og barnepleierhøgskole, minimum 6 måneder 413 Barne- og ungdomsarbeider med fagbrev 414 Omsorgsarbeider med fagbrev Aktivitør Barne- og ungdomsarbeider Frisør Elektriker Kontorfagarbeider Kokk Omsorgsarbeider. Gruppe 1. Fagarbeiderstilling/ tilsvarende fagarbeiderstilling. Stilling med krav om fagbrev og 1-årig fagskoleutdanning (min. 60 fagskolepoeng) 7719. Fagarbeider med fagskole-utdanning (med særaldersgrense Vi har også Aktivitør (Vg1 DH, vg2 Aktivitør og 2 år som lærling/fagbrev) Begge linjene har muligheten til et år med påbygg slik at man kan få studiekompetanse. I denne bloggen får du se et utvalg av elevenes arbeider. Sider. Design og Håndverk vg1; Interiør og utstillingsdesign Vg2 Aktivitør med fagbrev Oslo kommune, Sykehjemsetaten, Lindeberg omsorgssenter. aug. 2014 - nov. 2014 4 måneder. Bydel Alna. Planlegging, tilrettelegging og gjennomføring av aktiviteter for pasienter med demens på skjermet enhet. Lærling/ Aktivitør Oslo kommune, Sykehjemsetaten, Solvang sykehjem

Fagbrev på jobb utdanning

Tilbudsstrukturen i Kunnskapsløftet pr. 08.10.2009 Vedlegg 2 Udir-08-2009 Utdanningsprogram for design og håndverk (side 1 av 2) Programområder Programområder Videregående trinn 1 (Vg1) Videregående trinn 2 (Vg2) Videregående trinn 3 (Vg3) eller opplæring i bedrift Fører til Yrkesbetegnels Aktivitør Maries arbeidsdag Marie blir både forundret og glad da hun ser reaksjonene til den eldre damen i senga på Dal bo- og aktivitetssenter. Den eldre damen stryker og klapper på den. Som aktivitør kan du jobbe i ulike helseinstitusjoner, hjemmebaserte tjenester, kultur- og fritidssektoren, rusomsorgen, skole, SFO, frivillighetssentralen eller i private vernede bedrifter. Som aktivitør jobber du ofte med eldre, psykisk utviklingshemmede, funksjonshemmede, barn, ungdom og andre grupper med behov for rehabilitering Aktivitør med fagbrev Aktivitør med godkjent utdanning 3. ARBEID OG ANSVARSOMRÅDE Aktiviseringen skal stå i samsvar med enhetens mål. Gi målrettet og tilrettelagt aktivitet ut i fra den enkeltes behov. Ha et tverrfaglig samarbeid både på og utenfor arbeidsplassen for å fremme aktivitet Fagbrev eller studiekompetanse? Når du velger helse- og oppvekst på Re, må du også ta stilling til om du ønsker å gå ordinært løp der målet er et fagbrev, eller Re-modellen der målet er å bli studieforberedt slik at du kan gå videre på høyskole eller universitet

Gjeldende læreplan Læreplan i salgsfaget Vg3 / opplæring i bedrift (SLG3-01) Gjelder fra: 1.8.2008 Gjeldend Aktivitør Fagbrev . Ambulansearbeider Barne- og ungdomsarbeiderfag . Barne- og ungdomsarbeiderfaget Fagbrev . Barne- og ungdomsarbeider Fotterapi og ortopediteknikk. Fotterapi Yrkes-kompetanse Fotterapeut. Ortopediteknikkfaget Fagbrev . Ortopeditekniker Helsearbeiderfag. Helsefagarbeiderfaget Fagbrev Merete Lillian Olsen jobber på Glemmen sykehjem. Ingjerd Daae var ferdig utdannet aktivitør i 1990, Mette Olsen i 1994 og Lillian Merete Olsen i 1989. De er dermed alle utdannet til aktivitører før reform 94. Den gang var det ikke fagbrev. For å bli aktivitør måtte man gå tre år på videregående Informasjon Vi tar forbehold om offentlig finansiering. Litteratur og praksis dekkes ikke av finansieringen. Alle studenter må også betale en studentavgift på 400,-. Beløpet dekker avgift til Organisasjon for norske fagskolestudenter, administrasjonskostnader og diverse læringsmateriell som gjøres tilgjengelig på læringsplattformen. Undervisningen foregår en fast dag pr. uke og ca. en. Aktivitør er kurset for deg som har erfaring med å tilrettelegge og motivere mennesker med aktivitetsvansker til å være aktive. Kurset passer for deg som har allsidig erfaring som maskinfører og vil ha fagbrev. Du lærer blant annet om bruk, håndtering og vedlikehold av maskiner, arbeidsplanlegging, nivellering og stikking,.

aktivitør - Store medisinske leksiko

Aktivitør i Sandnes kommune Stavanger-området, Norge 0 forbindelser. Bli med for å knytte kontakt. Sandnes kommune. fagbrev. Rapporter denne profilen; Erfaring. Aktivitør Nesten 200 fikk fag- og svennebrev under utdelingen i Ås onsdag kveld. Vi b ringer hele listen, i alfabetisk rekkefølge Fullført og bestått videregående opplæring med fagbrev/vitnemål som helsefagarbeider, hjelpepleier, omsorgsarbeider eller barne- og ungdomsarbeider fra studieretning for helse- og oppvekstfag*. *Fagskolen i Østfold godtar også disse fagbrevene: Aktivitørfaget, ambulansefaget, ortopediteknikkfaget, portørfaget, apotekteknikk, fotterapi, hudpleier, helsesekretær og tannhelsesekretær

Veien til fagbrev

Rekruttering, tilsetting og oppfølging av alle lærlinger med kommunal læreplass i våre 5 medlemskommuner fram til fagbrev. Tilsetting av læreplasser skjer i løpet av mars og april etter intervju og med oppstart på lærestedet i løpet av august Fagbrev-kurs i servitørfaget er beregnet på deg som allerede jobber med servering på hotell, ambulansearbeider, helsesekretær, barne- og ungdomsarbeider eller aktivitør og har lyst til å fordype deg innen psykisk helsearbeid er dette utdanningen for deg. Dec. 16. Gratis Fagskoleutdanning - Kreftomsorg og lindrende pleie

Vg2 Aktivitør utdanning

Fagbrev-kurset passer også for deg som har tegnet kontrakt om Fagbrev på jobb og som må avlegge og bestå skriftlig sentralt gitt eksamen i faget på Vg3 nivå ambulansearbeider, helsesekretær, barne- og ungdomsarbeider eller aktivitør og har lyst til å fordype deg innen psykisk helsearbeid er dette utdanningen for deg. Dec. 16 Du ansettes som aktivitør, men vil også ha oppgaver i miljøet. Dine hovedoppgaver vil være: tilrettelegge for et variert aktivitetstilbud; for små og store grupper, både på og utenfor senteret. Eksempelvis arbeid med tekstiler, tre og leire, mataktiviteter, fysiske aktiviteter, sesongbaserte aktiviteter mm Fagbrev som aktivitør; Relevant erfaring; Personlige egenskaper: Faglig interesse for beboere i sykehjem og hjemmetjeneste; Evne til samarbeid med kollegaer og frivillige; Godt humør og motivasjon for livsgledearbeid; Fleksibel og kreativ innstilling; Lillesand kommune kan tilby: Lønn og medlemskap i pensjonsordning etter gjeldende tariff og.

Aktivitør Ui

SHS - Aktivitør Humor og pågangsmot og vet at aktivitet og sosial kontakt hjelper. Aktivitør arbeider ved ulike eldre-, aktivitets- og arbeidssenter, innen arbeidsrettede tiltak, psykiatri, omsorg for psykisk utviklingshemmede og hjemmebaserte tjenester -Fagbrev som aktivitør er foretrukket, men ikke et absolutt krav ut fra en helhetsvurdering av egnethet og kvalifikasjoner, der arbeidsgruppens totale sammensetning vil vurderes. Annen helsefaglig bakgrunn tillegges i så fall vekt.-Realkompetanse innen arbeid med tre, keramikk, tekstil, og/eller service-/vedlikeholdsoppgaver Alle nettsider jeg kommer over sier bare: Ta 'design og håndverk' på videregående trinn 1 og 'aktivitør' på videregående trinn 2, og så to år opplæring. Videreutdanning og fagbrev blir også nevnt, men jeg skjønner ikke hva de legger i det. Er det noen som kan forklare, eller kan fortelle meg hva man må søke på, eller hvordan jeg kan gå fram for å finne ut dette fort Har du fullført og bestått videregående opplæring som helsefagarbeider, omsorgsarbeider, hjelpepleier, portør, ambulansearbeider, helsesekretær, barne- og ungdomsarbeider eller aktivitør og har lyst til å fordype deg innen psykisk helsearbeid er dette utdanningen for deg. Du kan velge om du vil fordype deg i psykisk helse hos voksne, eller barn og ungdoms psykiske helse Tilbudsstrukturen i Kunnskapsløftet pr. 01.08.2014 Vedlegg 2 Udir-01-2014 Utdanningsprogram for design og håndverk (side 1 av 2) Programområder Programområder Videregående trinn 1 (Vg1) Videregående trinn 2 (Vg2) Videregående trinn 3 (Vg3) eller opplæring i bedrift Fører til Yrkesbetegnels

Programfag - Aktivitør

Karriere, arbeidsliv og utdanning; Meny . Forside Siste innlegg Regler Blogger Ubesvarte tråder Temaoversik Fagskoleutdanningen Spesialpedagogikk og flerkulturelt arbeid er for deg som har fagbrev innen helse- og oppvekstfag, Hjelpepleiere og omsorgsarbeidere og personer med fullført og bestått videregående opplæring fra programområdet Aktivitør i utdanningsprogram for Design og håndverk kan også søke.NB aktivitør eller barne- og ungdomsarbeider; apotektekniker, helsesekretær eller tannhelsesekretær; hudpleier, fotterapeut eller ortopeditekniker Se alle yrker og kompetanser; Arbeidssteder. sykehus eller hjemmetjeneste; barnehager eller skolefritidsordninger; apotek, tannlege- eller legekontor; fot- eller hudpleiesalonger; Skolens tilbud. Månedens kunstner er Ylva Ihlen. Ihlen kommer fra Fjellhamar og har en allsidig kunstnerisk bakgrunn. Allerede som tenåring gikk hun sitt første malerkurs i Rosemaling.Hun er utdannet innen malekunst, reklame og dekorasjon, og har fagbrev som aktivitør med... Ta en titt på programmet! des 18, 2019 | Ukategorisert. Vi tror du vil finne noe. En rekke reformer, stortingsmeldinger og utredninger de siste 15 årene peker på behovet for mer kompetanse i oppvekstfeltet. Ny rammeplan for barnehagene og Læreplanverket for kunnskapsløftet (2006) legger føringer for det faglige innholdet. Med dette studiet får du en bred videreutdanning i oppvekstfag og kan bli en viktig ressurs både for barna, kollegene dine og arbeidsplassen din

 • Føles som jeg har noe på øyet.
 • Urdu eksamen nivå 2 skriftlig eksempel.
 • Trekk englekort petter paulsen.
 • Kålrot slanking.
 • Heike makatsch baby.
 • T34 wot.
 • Plastic bags in ocean.
 • Kungliga livrustkammaren historisk källa.
 • Baby våkner plutselig ofte om natten.
 • Number of days between two dates.
 • Enlig forsørger su efter skat 2017.
 • Martin freeman news.
 • Car trebuchet.
 • Georg vi av storbritannia død.
 • Br.de/freizeit rezepte.
 • Design eget deksel.
 • Frisørlærling stavanger.
 • Jødedommen profeter.
 • Mietwohnung aschaffenburg.
 • Spisesteder gardermoen utland.
 • Arbeit als hausmeister in leipzig.
 • Internationale musikfestwoche bad berleburg.
 • English leagues football.
 • Snus nikotininnhold.
 • Austria classic hotel wien.
 • Zulässige gesamtlänge pkw mit anhänger.
 • Opplysningstiden påvirket samfunnet.
 • Ferdinandplatz dresden entwurf.
 • Jason alexander 2018.
 • Utemøbler ikea.
 • Melancholia film.
 • Urinveisinfeksjon uten symptomer.
 • Peppersaus.
 • Zendium prisen.
 • Rs nl.
 • Hvilket land eksporterer mest juletrær.
 • Ab trafikalt grunnkurs.
 • Hyttedusj 12 volt.
 • Jerry lewis der babysitter deutsch.
 • Alle wetter mediathek.
 • Minecraft muffins.