Home

Andel med tilgang til elektroniske medier

Andel med tilgang til smarttelefon Statistisk sentralbyrå har gjennomført mediebruksundersøkelser hvert år siden 1991 (med unntak av 1993). Undersøkelsene er i hovedsak finansiert av Kulturdepartementet, og formålet er å kartlegge bruken av ulike medier i Norge Andel personer i alderen 9-79 år med tilgang til ulike medier og elektroniske tilbud i hjemmet. Prosent (SÅ 228) 1983 1985 1987 1989 1991 1992 199 Andel som har tilgang til ulike elektroniske tilbud, Staten og næringslivet benytter sosiale medier særlig til omdømmeutvikling. 3 av 4 statlige virksomheter og 3 av 5 foretak i næringslivet bruker sosiale medier som hjelp til rekruttering. Uautorisert tilgang til systemer eller dat

Andel med tilgang til smarttelefon - Medienorge - fakta om

 1. Tilgang til ulike medier Tabell 55. Andel som har tilgang til ulike typer musikkanlegg og fjernsynsantennesystemer hjemme, etter kjønn, alder, yrkesstatus, utdanning, bosted og landsdel. 2006. Prosent Kassett- Plate- CD- Mini- MP3- Para- Kabel- Felles- Ordinær spiller spiller spiller disc- spiller bol- anlegg antenne antenne spiller antenne m.
 2. Andel med tilgang til DAB-radio. Statistisk sentralbyr Formålet er å kartlegge bruken av ulike medier i Norge. I 1995 fikk undersøkelsene navnet Norsk mediebarometer. medienorge presenterer her tall for andel av befolkningen (9-79 år) som har tilgang til DAB-radio
 3. Statistisk sentralbyrå (SSB) har hovedansvaret for å dekke behovet for statistikk om det norske samfunnet
 4. Fotografi og elektroniske medier formaliserer også vitenskapelig forskning og planlegging. Internett har sin andel av populariteten og publisiteten til økoturisme med mange mennesker som besøker landsbygdsområder som en del av rekreasjon i helgene. Disse vil gi ideelle steder for å oppleve naturen på jobben fysisk. Deling av interesser og.

Tabell - Andel personer i alderen 9-79 år med tilgang til

 1. Barn og unges mediebruk har endret seg svært mye de senere årene. Barna bruker nye og andre medier, de sosiale rammene rundt bruken er endret, og tidsbruken har økt kraftig. De nye medievanene gir nye muligheter for utvikling og læring, men også nye utfordringer. Barn og unge er eksempelvis i økende grad..
 2. medienorge er en informasjonssentral for fakta om norske medier som ble opprettet av Kulturdepartementet i 1994. Formålet med opprettelsen var å gjøre norsk mediestatistikk tilgjengelig via én sentral kilde, og å dokumentere norsk medieutvikling gjennom systematisk innsamling av mediedata. Etter mer enn femten års arbeid sitter medienorge i dag med en omfattende samling informasjon om.
 3. ubehagelig, øker med alderen. Sosiale medier Ni av ti barn og unge i alderen 9 til 18 år bruker ett eller flere sosiale medier, og andelen øker med alderen. Fra 12-årsalderen til jenter og 13-årsalderen til gutterbruker omtrent alle sosiale medier. Snapchat er det mest brukte sosiale mediet blant barn og unge.Hele 81 prosent bruker Snapchat
 4. De som kjøper en lokalavis, gjør det for å følge med på det som skjer der de bor. I den krisen vi nå er inne i, har mange av oss et behov som går ut over det. Vi har familie, venner, kolleger og kontakter andre steder i Norge som vi er opptatt av og trenger å vite hvordan de har det. Derfor har Amedia fram til 17. mai gitt gratis tilgang til alt innhold i alle aviser til våre 628.000.

Loven åpner videre for at sjefen for E-tjenesten kan pålegge tilbydere av elektroniske kommunikasjonstjenester, som f.eks. Telenor og Telia, å legge til rette for innsamlingen av grensekryssende elektronisk kommunikasjonsdata i bulk. Dette gir tilgang til metadata og innholdsdata om deg og meg, så lenge dataene krysser Norges grenser informasjonsarbeid med fokus på trygg bruk av digitale medier for barn og unge. De aller fleste barn og unge i alderen 9-18 år har tilgang til mobil. Kun én prosent svarer at de ikke har betydelig høyere andel jenter enn gutter som brukte mobilen så lenge Tilgang til utstyr og teknologi En høyere andel jenter enn gutter har sett innhold eller Medietilsynet har i arbeidet med Barn og medier 2020 fått innspill fra mange sentrale aktører som jobber på barn og medier-feltet, blant andre Kripos, Forbrukertilsynet og Redd Barna Nkoms årlige bredbåndsundersøkelse viser at 74 prosent av alle norske husstander har tilgang til bredbånd basert på fiber. Det er en økning på 4 prosentpoeng fra i fjor. Hele 89 prosent har nå tilgang til høyhastighetsbredbånd på 100 Mbit/s eller mer, viser tall for første halvår i år

Internett og mobil - SS

Sikkerheten til brukere og objekter er nøkkelen til Bruynzeel. Våre elektroniske Systemet trenger bare en arbeidsgang for å gi tilgang til bli brukt og delt i ulike medier av. synliggjøring på nettsiden slik at alle leger, pasienter og andre fysioterapeuter enkelt kan få tilgang til hvor nærmeste AktivA-fysioterapeut er. Mangel på informasjon om artrose. Generalsekretær i Norsk Revmatikerforbund Tone Granaas ønsker prosjektene velkommen og er svært positiv til oppmerksomheten artrose nå får For å få tilgang til disse filmene må du ha et Nasjonalt lånekort og PIN-kode. Kom innom oss med legitimasjon dersom du ikke har det, så ordner vi det. Nasjonalbibliotekets nettbibliotek. På Nasjonalbibliotekets nettsider får du tilgang til en rekke digitale arkiver, deriblant over 250 000 digitaliserte bøker som er fritt tilgjengelig. Elektroniske spill omfatter her TV-spill, PC-spill, håndholdte spill, spill på smarttelefon og nettbrett, samt spill på Internett generelt. Du kan velge mellom data for hvor stor andel av befolkningen som har brukt slike spill, eller for hvor mye tid som er brukt. Tallene kan fordeles på bakgrunnsvariabler som kjønn, alder, utdanning med.

Du kan ikke like det, men AOLs innholdsbok er fremtiden for elektroniske medier - Aol - 2020 Lekkasjen av AOLs plan om å øke innholdsproduksjonen på tvers av nettverket av blogger og nyhetssider via en metode som heter The AOL Way, oppsto en sterk negativ reaksjon i går Årsaken til det er ikke uventet at det nesten bare selges smarttelefoner i dag. De som fortsatt sitter på gjerdet er de eldre, med et solid dropp etter 67 år og enda brattere fall etter 80 år. Mediebarna har tilgang til smarttelefon; Enda klarere tall ser vi når TNS bruker tall fra deres undersøkelser om barn og mediebruk Ungdata er en kartlegging av norske ungdommers fritidsaktiviteter, samt hvordan de har det innenfor ulike områder som blant annet skole og helse. I årets kartlegging kommer det frem at 72 prosent av ungdom på ungdomsskole- og videregående nivå, tilbringer to eller flere kvelder hjemme i uka. En betydelig andel av ungdom tilbringer altså mer ti Tilgang til og behandling av e-ressurser. Deliverys moderne, skybaserte verktøy som er utformet for å styre hele livssyklusen til abonnementene dine på elektroniske og trykte journaler. Med LibNet er det enkelt å bestille, Sosiale medier. Personvern og informasjonskapsler Bedre tilgang til styringsinformasjon Redusert direkte kontakt med rørlegger Høy andel elektroniske transaksjoner og reduksjon i andelen manuelle transaksjoner og kontakter (telefoner, forespørsler, etc.

Andel med tilgang til DAB-radio - Medienorge - fakta om

 1. Det er igjen mulig å få tilgang til elektroniske resepter etter at Ginsburg på sykehus igjen 02:09 Det brygger opp til listestrid i Venstre 01:31 Norge henger etter Sverige i andel kvinnelige prester 01:11 150.000 koronadødsfall i USA 00:20 Over 90.000 koronadødsfall i Brasil 23:52 Brentford til opprykksfinale 23:45 Askildsen med.
 2. 1 Nye didaktiske tilgange til anvendelsen af IT og elektroniske medier i fremmedsprogsundervisningen Netværksprojekt: Nærum Gymnasium og Nørre Gymnasium Oplæg den Det overordnede formål med udviklingsprojektet: 1) At afprøve og udvikle anvendelsen af elevproducerede medier i 2. fremmedsprog, eksempelvis blogs, wikier, podcasts mv. samt vodcasts, herunder området mediating performance i.
 3. vegan Cosmetics markedsstørrelse anslås å vokse med en CAGR på over 6% i prognoseperioden. og vekst av sosiale medier har økt vekstutsiktene for e-handel markedet. Denne raske veksten av e-handel markedet har oppmuntret vegansk kosmetikk markedet leverandører til å tilby sine produkter gjennom elektroniske distribusjonskanaler
 4. I tillegg til å få tilgang til enheten din, kommer svindleren til og med til å be om betaling for tjenestene! Microsoft kan få en andel av inntektene dersom du kjøper noe ved å klikke på de.

Statens vegvesen har frem til nå ikke satt krav til minimum andel lærlinger i kontraktene. I stedet har vegvesenet praktisert en kompensasjonsordning hvor entreprenør får kompensert 50 kroner per time for lærlinger 70 prosent av alle næringsbygg har tilgang til bredbånd med en (symmetrisk) hastighet på minst 100 Mbit/s. Ett år tidligere var denne andelen på 67 prosent. For bygninger innen offentlig helse og omsorg var tilsvarende andel på 83 prosent, en økning fra 80 prosent i fjor Sikkerheten til brukere og objekter er nøkkelen til Bruynzeel. Våre elektroniske Systemet trenger bare en arbeidsgang for å gi tilgang til bli brukt og delt i ulike medier av. verdiøkende med hensyn til formålet må simulere papirversjonens tekniske rammevilkår og begrensninger for å få tilgang til fritaket. De foreslåtte kravene gjør at papirprodukter fortsatt beholder en fordel i konkurransen med elektroniske. Skatteutgiftene ved fritaket vil på denne måten ikke bare brukes til å fremm

Slike elektroniske kjørebøker anskaffes og administreres av arbeidsgiveren. Dette innebærer at arbeidsgiver er ansvarlig for anskaffelse og installasjon og at det er arbeidsgiveren som har tilgang til og behandler opplysninger i kjøreboken, jf. opplysningsplikten Hagen-forsvinningen «Kryptomannens» innlegg: - Ingenting å skjule Forsvarer mener skriverier om kidnapping og kryptovaluta sosiale-medier gir «kryptomannen» i Hagen-saken en bedre sak Merverdiavgiftsfritak for elektroniske publikasjoner Vi viser til Høyringsnotat Meirverdifritak for elektroniske publikasjonar. På vegne av Finansdepartementet har Skattedirektoratet lagt frem forslag til regler om merverdifritak for elektr oniske utgaver og om merverdifritak for elektroniske bøker

enhver med tilgang til en datamaskin å ytre seg til et stort publikum -gjennom egne nettsider, blogger, sosiale medier eller i kommentarfelt knyttet til redaksjonelle medier eller andre nettfora. Dette har styrket ytringsfriheten betydelig. • De tradisjonelle redaktørenes funksjon som portvoktere og filtre mot ytringsfriheten Psykisk helse hos barnehagebarn. I studien «Tidlig Trygg i Trondheim» ble forekomsten av psykiske lidelser hos barnehagebarn undersøkt gjennom intervjuer med 1000 barn (Wichstrøm et al., 2012). 7,1 % av barna i fireårsalderen ble klassifisert med psykisk lidelse. 1,5 % av barna ble diagnostisert med en angstlidelse, og 2 % med en depresjonslidelse En viktig begrensning i plikten til registrering etter de nye reglene er at utenlandske tjenesteytere, hvis eneste aktivitet innen EU er elektronisk levering av de omtalte tjenester, ikke skal registreres/beregne avgift dersom denne omsetningen er mindre enn EURO 100 000 (ca. NOK 750 000 pr. august 2002) i året Hver klubb har sin(e) overgangsansvarlige med tilganger til å administrere klubbens overganger i FIKS. Hver klubb kan ha to personer med disse tilgangene. I det elektroniske systemet i FIKS har vi satt tre forskjellige tilgangskontroller hvor den overgangsansvarlige i klubb kan ha en eller flere tilganger etter hvilke fullmakter den enkelte er gitt av sitt fotballstyre

Økende populariteten til e-handel kanaler Penetrasjon av internett og tilgjengeligheten av smarte gadgets økt tilgang til online shopping plattformer. De fleste av leverandørene i det globale 3D trykt smykker markedet tilbyr sine produkter gjennom elektroniske distribusjonskanaler Den digitale utviklingen har gitt klinikere tilgang til en lang rekke nettbaserte kunnskailder. Kildene gir ikke bare mulighet for mer oppdatert innhold sammenlignet med papirbaserte medier, men også ny funksjonalitet som er spesifikk for digitale medier, som elektroniske søk og muligheter til å samarbeide på elektroniske plattformer melde fra til Mattilsynet om at de har lagt ned bigårdsplasser. søke Mattilsynet om å sertifisere bigården for å kunne flytte bier eller brukt bimateriell derfra. underrette Mattilsynet om slyngerom de bruker. Birøktere som ikke har tilgang til det elektroniske skjemaet, kan likevel bruke dette gamle pdf-skjemaet andel mennesker som vil ha store problemer med å forholde seg til en digital postkasse. Vi er kjent med at det innenfor NAVs brukergrupper er svært mange som ikke behersker data og elektroniske løsninger. NAVs saksbehandlere bruker daglig mye av sine ressurser på å hjelpe og veilede disse Om Digihelse. Med meldinger og kalendervisning på helsenorge.no kan innbyggerne kommunisere med den kommunale helsetjenesten. Meldingene kommer direkte inn i den elektroniske pasientjournalen (EPJ)

Norsk mediebarometer - SS

Elektronisk publisering, offentliggjøring av informasjon ved hjelp av elektroniske medier, som f.eks. Internett eller CD-ROM. I enkelte sammenhenger brukes begrepet også om innslaget av informasjonsteknologi i tilblivelsen av utgivelsen. Elektronisk publisering har åpnet helt nye muligheter for presentasjon og distribusjon av flere typer informasjon Statens vegvesen har frem til nå ikke satt krav til minimum andel lærlinger i kontraktene. I stedet har vegvesenet praktisert en kompensasjonsordning hvor entreprenør får kompensert 50 kroner per time for lærlinger. Nå skal andelen lærlinger økes i Vegvesenets kontrakter Journalføring og kommunikasjon av helseopplysninger mellom personell og virksomheter skal som hovedregel skje ved hjelp av elektroniske midler. Bestemmelsen i forskrift 1. juli 2015 nr. 853 om IKT-standarder i helse- og omsorgstjenesten § 3 , som slår fast at pasientjournaler skal føres elektronisk, er derfor gjentatt i den nye forskriften

Rolle av fotografi og elektroniske medier i økoturism

husholdninger med barn og husholdninger med samlet inntekt over 600 000 kroner, hadde så godt som alle tilgang til Internett. Rundt 88 prosent av befolkningen benytter én eller flere tjenester på Internett på daglig basis6. Anvendelse av nettaviser, sosiale medier, e-post og banktjenester er blant de mest sentrale digitale tjenestene i. intet til utlegg » kan bare skje skriftlig, herunder via elektroniske medier, jf. tinglysingsloven § 34a tredje ledd. Registerføreren kan fastsette som vilkår for etterskuddsvis betaling av gebyr, at Opplysninger om telefonnummer, telefaksnummer og andre elektroniske adresser avgis kun skriftlig eller på elektroniske medier Elektroniske medier, herunder nettaviser og web-tv. Et tilfeldig valgt eksempel Lokalradio Medietilsynet sender forslag til ny konsesjonsordning på høring. Samordning mellom tilldeling av konsesjon og frekvens 3 konsesjonstyper: Allmennradio, nisjeradio, storby 24/7 Ikke konsesjonsvederlag for reklamefinansiert lokalradio

prinsipper for åpen tilgang til denne publiseringsformen. 2) Forskningsr ådets krav til åpen tilgang til vitenskapelig publisering Forskningsr ådet krever åpen tilgang til alle vitenskapelige artikler som er resultat av forskning som helt eller delvis er finansiert av Forskningsr ådet. Alle artikler med slik finansiering skal egenarkiveres Eiendommene blir solgt til en eiendomsverdi på 650 millioner kroner. - Vi rigger oss for vekst og selger to industrieiendommer. Eiendommen på Lillestrøm er på nesten 50 000 kvadratmeter og selges med en veldig lang leiekontrakt med Dynea

Få raskere tilgang til grammatikk i Google Dokumenter. Den elektroniske grammatikk- og stavekontrolltjenesten kom til Google Docs tilbake i 2018, bør det nye sidefeltet og målpanelet bidra til å gjøre skrivingen din fra god til stor med mye mindre innsats Men, selv om sosiale medier stjeler mer og mer av tiden vår, viser det seg at barn fremdeles bruker mer tid med familie og venner enn på sosiale medier. Kommunikasjon med venner via sosiale medier kommer som oftest i tillegg. Allikevel er det en del foreldre som er redd for at sosiale medier skal gå utover barnas ferdigheter og leksearbeid BrowZine er en tjeneste som gir deg enkel tilgang til e-tidsskrifter, som Universitetsbiblioteket abonnerer på. Universitetsbiblioteket i Oslo abonnerer på mange tidsskrifter, og en stor andel av de elektroniske tidsskriftene har du tilgang til via BrowZine

Tilsvarende andel blant jenter som bruker sosiale medier ukentlig eller mindre var 20 prosent. Blant gutter ble ikke tilsvarende forskjeller funnet. Vedvarende hyppig bruk av sosiale medier blant jenter i 2013 og 2014 predikerer lavere livsglede og lykke og mer angst i 2015 Tilgang til medier 95 prosent av foreldrene oppgir at deres barn har tilgang til tv. Mellom 64 og 85 prosent sier barnet har nettbrett, PC/Mac, DVD-/Blu-ray-spiller og spillkonsoll, mens 44 prosent har strømmeboks. Barna var i snitt 8,8 år da de fikk sin første mobiltelefon. Ifølge foreldrene har ni av ti barn mobiltelefon når de er 9 til.

Smart TV så du kan glede deg over elektroniske tjenester og få tilgang til multimedia på TVen. Smart TV gir en enkel og trådløs TV-opplevelse på fire pilarer. Med Net TV kan du nyte et stort utvalg av apper fra Internett på TVen: lei filmer, se reprise-TV og bruk sosiale medier Tilbydere av offentlige elektroniske kommunikasjonsnett og -tjenester har plikt til å registrere sin virksomhet hos Nkom. Her finner du en oversikt over registrerte tilbydere De er markert med fet kursiv. A. ØKONOMI. A1 Bibliotekets andel av kommunens driftsregnskap; A2 Kostnad per åpningstime; A3 Utgifter til medier per innbygger; A4 Andelen av lønns- og medieutgifter brukt på mediekjøp/tilgang; A5 Kostnader per nedlastet dokument; A6 Andel utgifter til innkjøp/tilgang brukt på elektroniske ressurser; B.

Sosiale medier letter også lettere tilgangen til helseinformasjon, og muligheten til å dele og utveksle ideer gjennom bruk av blogg, podcast og videoer. Facebook depression Blant ulempene er ulike former for mobbing og trusler på nett. Barn kan også oppleve å få eller sende meldinger eller bilder med seksuelt innhold Stortinget vedtok i april regjeringens forslag til kompensasjonsordningen for bedrifter som har hatt betydelig nedgang i omsetningen som følge av koronautbruddet og tilhørende smittevernstiltak. Kompensasjonsordningen innebar at bedrifter kunne få tilskudd til dekning av en andel av sine faste, uunngåelige kostnader, så som husleie, offentlige avgifter, forsikring, energi m.v Opposisjonen er kritiske til forslag om å endre offentlighetsloven: - Viktig å kunne vite hvem som får tilgang til å påvirke, sier SV. Flere opposisjonspartier er kritiske til forslaget om å unnta elektroniske kalenderoppføringer fra innsynsretten

Samtidig oppgir en større andel studenter at de røyker av og til i 2018 enn tilfellet var i 2010 og 2014. fra 13 % i 2010 til 20 % i 2018. Hvis vi tar med de som bruker snus av og til, ← Bruk av elektroniske medier Digitalt verktøy for smittesporing. Alle norske kommuner har nå tilgang til Fiks smittesporing (DHIS2) gjennom Fiks-plattformen. Verktøyet er tilpasset covid-19 og bidrar til å holde oversikt og følge opp personer i karantene og isolasjon, i tillegg til å forenkle rapporteringen til FHI Når dere arbeider med forebyggende sikring av vannforsyningssystemet, er det viktig at dere tar utgangspunkt i resultatene fra blant annet farekartlegging og farehåndtering og beskyttelsestiltak. Dette vil hjelpe dere til å få en effektiv og god produksjon av nok trygt drikkevann. Dere må etablere en sikkerhetskultu For tilgang til bibliotekets e-ressurser og databaser bruk lenkene på bibliotekets hjemmeside. Krever ressursen pålogging for tilgang, logg på med Feide. Databaser A-Å; Tips! Også ved søk i Google Scholar benytt lenken fra bibliotekets hjemmeside

Barn og unges mediebruk - Bufdi

Medienorge - fakta om norske massemedier - statistikkmeny

Fra 02.04 har studenter og ansatte utvidet tilgang til innhold fra Ebsco: fra ca 3000 tidsskrift i fulltekst, til over 8000. Denne tilgangen vil i første omgang vare ut semesteret. Vi abonnerer i tillegg på Ebsco-basen Communication and Mass Media Complete, denne tilgangen vil være fast prinsipper for åpen tilgang til denne publiseringsformen. 2) Forskningsrådets krav til åpen tilgang til vitenskapelig publisering Forskningsrådet krever åpen tilgang til alle vitenskapelige artikler som er resultat av forskning som helt eller delvis er finansiert av Forskningsrådet. Alle artikler med slik finansiering skal egenarkiveres

Full tilgang for abonnente

Hvor stor prosentandel av de spurte under 30 år brukte elektroniske medier i sengen daglig etter at de hadde lagt seg for kvelden? a. 40,8 % b. 51,5 % c. 61,8 %. 2. For å sove godt er det viktig at madrassen gjør at man ligger godt, puten gir god støtte til nakken og at det er behagelig temperatur under dynen Søknad om tilgang til Luftfartstilsynets securityportal Personleg informasjon dokumentene via elektroniske medier (telefon, faks internet eller e-post). Ja Ja Nei Jeg bekrefter at jeg tilhører en virksomhet med tilknyting til luftfarten som berøres av dokumentane og som derfor har behov for å motta ovennevnte graderte dokumnter. J

DEBATT: Ny e-lov: Vide fullmakter avhenger av tillit - Digi

Statnetts fremtidsanalyse: 23 prosent av strømmen i Europa vil gå til hydrogen Tror hydrogen og syntetisk drivstoff vil spise opp overskuddsenergi. Landene som i dag står for mesteparten av Europas strømforbruk, vil om tjue år bruke 15 prosent av elektrisiteten sin på hydrogen, ammoniakk og andre hydrogenbaserte drivstoff, tror Statnett Tilgang på kontanter erstatter ikke elektroniske betalinger i krisesituasjoner Norges Banks bekymring for betalingsløsninger i en krisesituasjon, kan neppe avhjelpes av mer kontanter. Kontantinfrastrukturen vil høyst sannsynlig også stoppe opp hvis infrastrukturen for elektronisk betaling bryter sammen Kunden kan ta med vedtaket på apoteket. Mens apotek tidligere kunne ringe Helfo med spørsmål om det forelå slikt vedtak, har apotekene siden april 2020 hatt digital tilgang til vedtaket gjennom den elektroniske vedtaksspørringen i tjenesten Blåreseptvedtak. Denne er tilgjengelig via ovennevnte tjenesteportal Enkel og gratis tilgang til forbrukerkontrakter for boliger og fritidsboliger. Standard Norge Strandveien 18 samt andel i borettslag, Bustadoppføringslova - Kontrakt om rett til tomt med byggeklausul for bolig eller fritidsbolig Kontrakten skal brukes i avtale om rett til tomt dersom selger eller bortfester av tomten senere skal. Del 2 - PC, Internett og elektroniske spill - Medietilsyne

74 prosent av norske husstander har tilgang til

RDA Media Type: rdamt RDA Vocabularies and RDA Registry are licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License. Based on a work at http. Åpen tilgang til forskning Tilgangen er ikke regulert av abonnementsordninger, eller andre betalingsordninger. Utgifter knyttet til Open Access-publisering må ofte dekkes av forfatter eller institusjonen forfatteren er ansatt ved - Det vil være snakk om å sidestille dette med en vanlig kredittsjekk. Det vil være folk som har et legalt informasjonsbehov for å søke i ligningstallene som bør få tilgang, sier Tetzschner. Altså skal den generelle, elektroniske tilgangen til skattetallene være forbeholdt for eksempel banker og andre finansielle foretak - En kunde kan eksempelvis se meldingen: «Se yradio.vtuner.com for mer informasjon om vTuners fulle tilgang» på brukergrensesnittene til Yamaha-produkter eller også høre den via lydavspilling. Dette kobles til meldingen: «For å kunne få full tilgang til vTuner-tjenesten, vil vi [vTuner] be deg om et lite bidrag på $ 3 per år Elektroniske kvitteringer. Registrerer du bankkortene dine i Digipost, får du kvitteringer fra en rekke butikker. Enklere tilgang til Digipost med app! Med Digipost-appen har du alltid med deg kvitteringer, meldinger og dokumenter som er viktige for deg. Last ned appen for Android eller iOS

Datatilgang (35) - Statistikk i praksi

Som abonnent på Raumnes har du tilgang på alt vårt innhold i elektronisk utgave (eAvis) og på vår nettavis. Papiravisen blir levert tirsdag, torsdag og lørdag, med mindre du har valgt et digitalabonnement. Du får også tilgang til vårt elektroniske arkiv. Aldersgrensen for å bestille abonnement er 18 år elektroniske medier, fotografi, lydopptak, filmopptak og informasjon i register og databaser. Merk at arkiveringsplikten går lenger enn journalføringsplikten. Selv om man journalfører både det man har plikt til og mer til, er det ikke dermed sikkert at man automatisk har fanget opp alt man har plikt til å arkivere LO støtter Nkoms anbefaling om at grunnleggende bredbånd med 4 Mbit/s nedstrøms- og 1 Mbit/s oppstrømshastighet inkluderes i leveringspliktig tjeneste. Herunder anbefaling knyttet til internett. 4. avsnitt LO støtter Nkoms anbefaling om Telenors plikt til å gi tilgang til offentlige telefontjeneste

Samhandling, sosiale nettverk og nye medier (avlyst

Innsending av elektroniske dokumenter / Kontakt oss / Om

Dette er størst andel blant dem vi sammenlikner oss med, herunder landsgjennomsnittet (152 pr 1000). (4.0.2) Selvmord Digital mobbing skjer via elektroniske medier. De yngste tilgang til spill/ skjerm, etc Én innbygger - én journal (EIEJ) Prosjektet Én innbygger - én journal har utredet muligheten for en felles journalløsning for kommunal helse- omsorgstjeneste og en løsning som knytter fastlege, legevakt, hjemmetjenester og andre tjenester bedre sammen med resten av helse-Norge Norconsult har det største rådgivermiljøet innenfor Samferdsel i Norge. Vi dekker alle fagområdene som er nødvendig for utredning, planlegging og prosjektering av komplette veg- og baneanlegg, fra idé til realisering og driftsstøtte. Våre oppdrag gjennomføres i hovedsak for de store offentlige byggherrene, men også for entreprenører i store og mellomstore totalentrepriser I prinsippet kan alle være produsenter gitt at du har tilgang til Internett. Dagens Internett kalles gjerne Web 2.0, nettopp fordi brukerne kan være aktive og bidra med innhold. De kan raskt veksle mellom å være avsendere og mottakere. Enkeltindivider kan stå bak blogger, hjemmesider og ulike kontoer på sosiale medier

Mediene svikter minoritetene og storsamfunnet

BankID er en personlig og enkel elektronisk legitimasjon for sikker identifisering og signering. Se eksempler på bruksområder her Regjeringen har lansert nye økonomiske tiltak for reiselivet som følge av koronaepidemiens virkninger. Deler av kritikken mot de tidligere ordningene gjør seg gjeldende også for de nye tiltakene Statnett setter ned nettleien med 24 prosent neste år Vil hjelpe til under koronapandemien. Statnetts styre har vedtatt å redusere Statnetts andel av nettleien med 24 prosent sammenlignet med i år Compute Compute Få tilgang til skybasert databehandlingskapasitet og skalering ved behov - og Medier Medier Lever videoinnhold med høy kvalitet hvor som helst, og bruken styres av avtalen som gir deg tilgang til tjenestene. Vilkårene for elektroniske tjenester inneholder GDPR-vilkårene,.

Omfanget av avgiftsfritak for elektroniske nyhetstjenester

5200 Kr Kursavgift info: I kursavgiften inngår - Undervisning på nett - Tilgang til elektroniske læremidler på internett - Tilbakemelding og oppfølging av oppgaver og øvinger til den enkelte deltaker - Sensur av eksamen Studentene må selv betale semesteravgift til NTNU og dekke utgifter til pensumlitteratur Attraktiv beliggenhet på Frogner med et stiluttrykk påvirket av ny-barokk og ny renessanse. Gården danner nedre fond motiv for President Harbitz gate, oppført i regi av Petrus Boye. Rett utenfor døren har man tilgang til det beste av hva Oslo vest har å tilby; velrenommerte restauranter. Kunder får vanligvis tilgang til NAS via en Ethernet-tilkobling. NAS-en vises i nettverket som en enkelt node som er IP-adressen til hovedenheten. NAS kan lagre alle data som vises i form av filer, for eksempel e-postbokser, webinnhold, eksterne sikkerhetskopier av systemet og så videre

 • Neu de gesperrte mitglieder.
 • Gehalt vertriebsingenieur außendienst.
 • Snooki filmer och tv program.
 • Kummerkasten nummer rund um die uhr.
 • Wismar stadtplan pdf.
 • Nøtteplukkervise tekst.
 • Gregor mendel teori.
 • Regnskapsloven § 3 3.
 • Cyster i livmoren.
 • Styrke menn kvinner.
 • Funktionsshirt herren langarm aldi.
 • Lienzer bergbahnen facebook.
 • Burger king vegetar.
 • Arbeitgeberbescheinigung elterngeld formular.
 • Bevitnelsesskjema turnus.
 • Dime klær.
 • Gruppenausflüge köln.
 • Avigo dukkefabrikk.
 • Libro angebote tablets.
 • Loggføre mat.
 • Cedrico jakke salg.
 • Uterus peritoneum.
 • Mayersche filialen hamburg.
 • Tjernobyl nedfall sverige karta.
 • Glenmorangie lasanta.
 • Kungliga livrustkammaren historisk källa.
 • Salsa wiesbaden heute.
 • Tanzschule geislingen balingen.
 • Amore pizzeria perstorp.
 • Safe til hjemmebruk.
 • Hva er visit norway.
 • Eintrittskarten disneyland paris günstig.
 • Seaworld.
 • Våpen optikk.
 • Avkriminalisering av narkotika.
 • Rinderbandwurm ansteckung.
 • Hellstrøm stekepanne.
 • Hva slags oppgave har netthinnen.
 • Stihl ms 251c.
 • Hotel laireiter großarl.
 • Verdens beste cæsardressing.