Home

Eureka 10 nøkkelspørsmål svar

Svar på nøkkelspørsmålene i kapittel 10 og kapittel 11 i Eureka 8. Selve oppgaveformuleringene er ikke inkludert i besvarelsen. Svarene på spørsmålene er godkjent av lærer og dreier seg i all hovedsak om elektromagnetisk stråling, lys, stjerner og universets utvikling Eureka! 10. Eureka • Grunnbok Kapittel 4 7 8 10 12 14 16 18 20 22 24. Kapittel 2 Evolusjon og klassifisering Charles Darwin Naturlig utvalg Artsdannelse. Start studying Eureka 8 Kapittel 6 nøkkelspørsmål. (NORSK). Learn vocabulary, terms, and more with flashcards, games, and other study tools . Eureka ; FASIT QED 1-7, DEL I, KAPITTEL 7 9

Fokus på karbohydrater (kapittel 7 i Eureka! 10) Sammendrag av kapittelet fokus på karbohydrater i Eureka! for 10. klasse. Sjanger Sammendrag av pensum Språkform Bokmål Lastet opp 22.01.2009 Tema. Fag i skolen. Enten du går på videregående eller på ungdomsskolen, så kan du finne eksempeloppgaver i Naturfag på denne siden. I tillegg til å lese rapporter som andre har skrevet, kan du se sammendrag, besvarelser av oppgaver fra læreboken, tidligere eksamensoppgaver og mye mer. Studienett har den største opp.. Start studying Eureka 10 kapittel 3. Learn vocabulary, terms, and more with flashcards, games, and other study tools

Et jobbintervju handler om å finne svar på tre nøkkelspørsmål: Hva er dine sterke sider, hva er din motivasjon, og passer du inn? Slik forbereder du deg Start studying Kapittel 10 (Eureka 9 trinn). Learn vocabulary, terms, and more with flashcards, games, and other study tools Start studying Prøve, naturfag, kapittel 3 - Karbonatomets kjemi. Learn vocabulary, terms, and more with flashcards, games, and other study tools Start studying Naturfag Kapittel 10. Learn vocabulary, terms, and more with flashcards, games, and other study tools Eureka 8; Tilbake. Toppmeny. Grunnstoffene og periodesystemet 1 Laboratorieutstyr 1 1 Laboratorieutstyr 1 2 Laboratorieutstyr 2 Faresymboler 2 1 Faresymboler 1 Test deg selv 3 1 Test deg selv 1 2 Test deg selv 2 Celler er grunnlaget for alt liv 2.

SVAR PÅ ? 1?1.1 a) 47 b) 16 c) Ne d) Ca e) Zn?1.2 a) 8p, 10n, 18nu b) 16p, 16n, 32 nu c) 38p, 52n, 90 nu d) 1p, 0n, 1 nu?1.3 a) 5, 7, p b) 2, 4, p c) 5, ingen, d d) Si e) Sr?1.4 Ag, Ca, Cr?1.5 a) 9 b) 3 c) 3 d) 24?1.6 a) Br - b) S 2 c) Ca + d) Al3 ?1.7 Ionebinding. Jeg går i 10.klasse og vi bruker Eureka 10 bøkene som er ganske dårlige + at læreren er dansk så jeg har ikke lært noe særlig. Men jeg har tatt en del notater og svart på en del nøkkelspørsmål. Jeg ligger på en 4'er i naturfag og har veldig lyst til å gå opp til en 5'er ST 62/10: Nøkkelspørsmål fra DIFI 2010-11-23 plinius Legg igjen en kommentar Go to comments For å kunne tolke tallene fra DIFIs innbyggerundersøkelse («IBUS»), må vi vite hvordan spørsmålene og de mulige svarene er formulert Eureka! 8. Eureka • Grunnbok NØKKELSPØRSMÅL 1 Forklar i korte trekk hva kjemi handler om. 2 Hvorfor kan det ikke være sant at Rapporten avsluttes med en konklusjon, som er svaret de. Eureka! 10. Eureka • Grunnbok Kapittel 4 7 8 10 12 14 16 18 20 22 24. Kapittel 2 Evolusjon og klassifisering Charles Darwin Naturlig utvalg Artsdannelse. Start studying Eureka 8 Kapittel 6 nøkkelspørsmål. (NORSK). Learn vocabulary, terms, and more with flashcards, games, and other study tools . Eureka

Denne nettressursen er ikke lenger tilgjengelig. Sammendrag (PDF, WORD) av kapitlene, Bingoark og lenkesamlingen ligger nå i Ressursbanken.. Kontakt os Dette er et sammendrag av kapitlene Arv og miljø og Evolusjon og klassifisering i naturfagsboken Eureka av Andreas Hannisdal. Sammendraget er utdypende og er delt opp i sammenhengende avsnitt til de to kapitlene. Innhold Arv og miljø - Kap. 1 Å lage nye celler Formering Mendels arvelære.

Naturfagssammendrag, tema: Olje og Gass (kapittel 4, Eureka!) [9] Brukernes anmeldelser. 14.11.2012. Skrevet av Elev i 10. klasse. Utrolig bra skrevet! Jeg er veldig imponert over det du har greid å fått med fra kapittelet. Ikke minst hjalp det meg veldig mye. Tusen takk! 16.11.2011 Eureka 8, Kap. 10 Stjerner og galaksar 6 - Måne- og solformørkingar - beskrive universet og ulike teorier for hvordan det har utviklet seg - Big Ban Start studying Eureka 10: Arv og miljø. Learn vocabulary, terms, and more with flashcards, games, and other study tools UltraEdit - 5559 Eureka Dr, Hamilton, Ohio 45011 - Vurderingen 4.3 basert på 10 anmeldelser I've been a UE customer for. NØKKELSPØRSMÅL 1 Hva er kjemisk energi? 2 Hva er termisk energi? 3 Hva kaller vi energien som blir lagret i ei sammenpresset fjær? 4 Hva kaller vi energien som utvikles i stjernene? Utfordrin

Nøkkelspørsmål kapittel 10 og 11 i Eureka 8 - Studienett

 1. Olje og gass kap. 4 Eureka [4] Brukernes anmeldelser. 08.01.2012. Skrevet av Elev i 10. klasse. Dette var veldig nyttig for en som skal ha en prøve om olje og gass. Kun den viktigste kommer frem og du er klar til å få en god karakter på prøven din! 24.01.2012. Skrevet av Elev i 10. klasse
 2. Ei jente med masse 50 kg som løper opp en 12 m høy trapp i løpet av 10 s, yter en effekt på ca. 600 W. Vi utfører ikke arbeid på en koffert når vi bærer den på en vannrett vei
 3. Nøkkelspørsmål s. 79 Læreverk: Eureka 10 Nye metoder for separasjon og transport Les s. 80 og 81 Nøkkelspørsmål s. 81 Oppg. 9, 10 og 11 s. 89 Destillasjon av råolje Les s. 82 og 83 Nøkkelspørsmål s. 83 Oppg. 12, 13, 14 og 15 s. Forsøk 5 -«Krakking av molekyler» s. 92 g Læreverk: Kosmos 10 Histori

Oppgave 15 Forsøk å gi et godt svar på hva smerte er. 71 Hensikt med forsøket: Sansene gjør det mulig å ta imot inntrykk, men sansene kan også lure deg. En illusjon er et sansebedrag Stjerner og galakser Lys og bølger Lys kan oppfattes som bølger Lys kalles elektromagnetiske bølger fordi de har elektriske og magnetiske egenskaper. Bølger karakteriseres ved bølgefart, bølgelengde og frekvens Stråling med lav bølgelengde blir stoppet av atmosfæren En reis Edvard Munch (1:2) . Peter Watkins har i denne filmen beskrevet sin egen opplevelse av Munchs kamp med seg selv, sin kunst og sine omgivelser i 1880- og 1890-årene. En stor del av filmen er viet Edvard Munchs forhold til sin famile. Munchs egne upubliserte dagbøker utgjør en viktig del av det materiale filmen bygger på. Filmen er sendt i Fjernsynsteatret -Skriv svar på målene i boka di -svar på spørsmål 1-10 på s. 211. Læreverk: Kosmos 10 Mål: -Kunne fortelle hva høyrebølgen på 80-tallet gikk ut på. -Kunne si noe om hvordan samfunnet endret seg da man gikk over fra sterk statlig styring til et samfunn der markedskreftene fikk mer betydning. -Kunne forklare begrepet jappetid og.

Eureka 10 fasit kapittel 10 — eureka! 10

 1. Nøkkelspørsmål kapittel 10 og 11 i Eureka 8 - Studienett.no Eureka 8 by Gyldendal Norsk Forlag - issuu Eureka 1M (Matematikk bok for Helse- og Sosialfag) | FINN.n
 2. Eureka 8 by Gyldendal Norsk Forlag - issuu Sammendrag av kapittel 3 og 4 Eureka 10 - Studienett.no Nøkkelspørsmål kapittel 10 og 11 i Eureka 8 - Studienett.n
 3. Gyldendals læreverk i naturfag for 8-10 trinn. Eureka! tar elever og lærere på alvor og er utviklet i tett samarbeid med praktiserende lærere. Lukk. Kontakt oss Spørsmål og svar Lukk. Finn læreverk. Grunnskole Videregående.
 4. Spørsmål og svar om fett - til stor hjelp for dere som evnt. skal ha prøve elns i dette her. :)) Bokmål. Fokus på karbohydrater (kapittel 7 i Eureka! 10) Sammendrag av kapittelet fokus på karbohydrater i Eureka! for 10. klasse. Bokmål. Fokus på karbohydrater (kapittel 7, Eureka) Notat skrevet som.
 5. i presens perfektum (10-15 setninger. Bruk noen bindeord). Samfunnsfag: Les / repeter s. 42 - 45 og svar på spørsmålene på arket dere fikk utdelt på tirsdag. Naturfag: Les s. 108-109 Refleksjon av lys og svar på nøkkelspørsmål s. 109. Les s. 110-111 Brytning av lys og svar på nøkkelspørsmål s.111. Tysk: Skriv de «grønne
 6. Oversikt over gratisressurser for 8.-10. trinn. Lukk. Kontakt oss Spørsmål og svar Lukk. Finn læreverk. Grunnskole Videregående 1. utgave Naturfag og samfunnsfag 5-7 Eureka! Naturfag 8-10 . Samfunnsfag Refleks Naturfag og samfunnsfag 1-7.

Fokus på karbohydrater (kapittel 7 i Eureka! 10) - Daria

 1. Eureca engros AS er en nyskapning i serveringsmarkedet som tilbyr kundetilpassede og fleksible leveranser i Stor-Oslo innen seks timer
 2. Folkehelserapporten presenterer kunnskap og statistikk om helsetilstanden i Norge. Kapitlene oppdateres regelmessig. Du finner også en kortversjon på engelsk og norsk
 3. Å bruke litt tid på å bli kjent med læreboka kan hjelpe elevene til å bli mer effektive lesere. De vil lettere kunne orientere seg i lærestoffet og får strategier de kan overføre til annen lesing. Det er overraskende hvor mange elever som ikke vet at det som regel finnes ordlister bakerst i lærebøkene. Her er noen oppgaver fra Eureka 10
 4. Standpunktkarakteren skal være uttrykk for den samlede kompetansen eleven har i naturfag ved avslutningen av opplæringen etter 10. trinn. Læreren skal planlegge og legge til rette for at elevene får vist kompetansen sin på varierte måter som inkluderer forståelse, refleksjon og kritisk tenkning, i ulike sammenhenger
 5. Lærestoff til målene: Eureka 10 - kap. 1 «Arv og miljø» s. 7-25 og undervisningsnotater. Viten.no, innlogging via feide, klassekode ma33c. Oppgaver til målene: Les s. 7-11 + Nøkkelspørsmål s. 9. K. R.
 6. tetra 10, eksamensoppgaver. Oppgaver til målene: Lekse uke 20-21, sjekkes tirs 30.5.: lag tre oppgaver til muntlig eksamen: en med prosent, en geometri og en med likning eller likningssett. Tema skal være «rommet mitt». S. A. M. F. Mål: Repetere til muntlig eksamen. Ta med: Historieboka og geografiboka. Oppgaver: Gis i timene. N. A.
 7. Ark 10 i PowerPoint: Be alle se opp og si: Nå har dere notert ned et begrep med forklaring. Hvem vil si at de nå kan si hva en organisme er? Be de rekke opp hånden. [De fleste vil antakelig ikke rekke opp hånden.] La noen få svare

Hjelp til Naturfag på Vgs - Studienett

Eureka 10 kapittel 3 Flashcards Quizle

 1. For en statistiker kommer DIFIs nye undersøkelse som manna fra himmelen. Alle data ligger åpent tilgjengelige som regneark - i anonymisert form, selvsagt. Materialet er godt organisert og kan bearbeides på kryss og tvers. Siden både folkekirken og folkebiblioteket har kommet godt ut - det skulle bare mangle - har jeg startet analysen med
 2. 10:41 - 15. sep. | Oppdatert 10:42 - 15. sep. Et nøkkelspørsmål under pandemien har vært hvor lenge en eventuell immunitet kan vare. Hittil har ikke forskning gitt noen klare svar, samtidig som det har kommet rapporter om folk som har blitt smittet for andre gang
 3. UKE 10 . MANDAG TIRSDAG ONSDAG Les s. 148-151 i Eureka og svar på nøkkelspørsmål s. 149 og s. 151..
 4. Spørsmål og svar Lukk. 1. utgave Naturfag og samfunnsfag 5-7 Eureka! Naturfag 8-10 . Auf Deutsch Tysk 5-10 Amigos Spansk 5-10 C´est Chouette Fransk 5-10 Velg språk Enkel innføring i fremmedsprå
 5. var i Skottland, nærmere bestemt Glasgow, så var vi så heldige som fikk møte grunnleggerne av Storyline metoden. Vi fikk ha workshop sammen med de i noen timer. Dette er en metode jeg absolutt har lyst til å prøv

Eureka! 10 (Heftet) av forfatter Merete Hannisdal. Pris kr 835 10.1.1 Se i boka på side 292. 10.1.2 Et radioaktivt stoff har en ustabil kjerne som sender ut forskjellige typer stråling.Strålingen fra slike stoffer fører til endring i oppbygning av kjernen, og stoffet kan bli spaltet til et stoff med mindre tunge atomer

Se Eureka 9 Kapittel 6 albumellerQuizlet Eureka 9 Kapittel 6 eller Eureka 9 Fasit Nøkkelspørsmål Kapittel 6. Gå inn på nettstedet. Quizlet Eureka 9 Kapittel 6. quizlet eureka 9 kapittel 6. Quizlet Eureka 9 Kapittel 6. quizlet eureka 9 kapittel 6. Eureka 9 Kapittel 6 album Gjør ferdig oppg. om De tre skjeletters øy (de ligger på Office 365 -dokumenter -fortelling). Vær klar til en fagsamtale om teksten

Tre nøkkelspørsmål i jobbintervjue

Les side 116-119 og svar på tilhørende nøkkelspørsmål. Tema: Elektrisitet og magnetisme. Les s. 214-217. Nøkkelspørsmål s. 215 og 217 Aktivitet 1: Naturfagsalen kl 08.30 - 10.00 Det er Aktivitet 1 s. 32 i Eureka! 9. Aktivitetslogg skal skrives! Oppgaveløsning: 10.15 - 11.15 på rom 2 Forelesning 2: Kl.11.45 - 12.45 på rom 2 Gjennomgang s. 14-19. Les selv gjennom stoffet etter forelesningen. Oppgaver: Nøkkelspørsmål s. 15, 17 og 19 og oppgave 13-22 s. 29-30 6 Naturfag 8-10 Eureka! er skrevet slik at det skal være lett å lære og forstå naturfag. Boka har tydelig faglig fokus, ryddig struktur og instruktive tegninger og foto. Bilde tekstene spiller på lag med øvrig tekst

Kapittel 10 (Eureka 9 trinn) Flashcards Quizle

Eureka Bruker. Vis profil Se deres aktivitet. Innholdsteller 5 Ble med November 9, 2010 Besøkte siden sist Desember 9, 2010 Nettsamfunnsomdømme 10 Good. Se omdømmeaktivitet . 6 svar El problem med Kangoo. emne svarte i Eureka sin Eureka i Kangoo. Hei. Seks nøkkelspørsmål Opec-landene må finne svar på. Aibel-jubel for kontrakt som skal være verdt milliarder. Satser 10 milliarder på sitt første utbyggingsprosjekt på norsk sokkel. E24 Dine Penger AS. Akersgata 55, 0180 OSLO. Tips oss Annonsering Kundesenter

Prøve, naturfag, kapittel 3 - Karbonatomets kjemi

 1. st en utfordring - se i margen s. 9, 11 og 13. Bruk internett, leksika og/eller lærebok. Dette skal gjøres! NB! Alle må forberede seg til forsøket i 4.time (Aktivitet 1, s. 32 i Eureka! 9) Aktivitet 1: Kl. 13.00 - 13.45 på naturfagsalen (4.
 2. Kapittel 10: Energi Førles, nærles og gjør notater til s 198-201 Nøkkelspørsmål side 199 og 201. Oppgaver side 207: 11 - 20. Prøve i kap 9 og 10 i uke 51. Dere får oppgavene på forhånd. E-kunne forklare sentrale, kristne begreper som synd, frelse, tro og nåde - kunne fortelle hva sakramenter og nådegaver e
 3. utter til å skrive opp alt de vet om det aktuelle spørsmålet. Gjennomgå i plenum, skriv opp svar på tavle, Eureka. Naturfag for ungdomstrinnet. Grunnbok 10. 2006

Naturfag Kapittel 10 Flashcards Quizle

Guest rooms at Eureka Hotel Penang include air conditioning and a wardrobe. Guests can dine in the on-site restaurant, which serves Japanese cuisine. SPICE Arena is 700 metres from the accommodation, while Snake Temple is 2.2 km from the property. The nearest airport is Penang International Airport, 10 km from Eureka Hotel Penang Det er Aktivitet 1 s. 32 i Eureka! 9. Aktivitetslogg skal skrives! Tirsdag 16. oktober: Kap 1: Grunnstoffene og periodesystemet Oppgaveløsning: 08.30 - 10.00 på rom 3 Forelesning 2: Kl.10.15 - 11.15 på rom 3 Gjennomgang s. 14-19. Les selv gjennom stoffet etter forelesningen. Oppgaver: Nøkkelspørsmål s. 15, 17 og 1

Et nøkkelspørsmål under pandemien har vært hvor lenge en eventuell immunitet kan vare. Hittil har ikke forskning gitt noen klare svar, samtidig som det har kommet rapporter om folk som har blitt smittet for andre gang Fantastisk beliggenhed — vurderet 9,1/10!(point fra 47 anmeldelser). Vurderet af gæster efter deres ophold på The Palace Hotel and Bath House Spa Metode ved arbeid med nøkkelspørsmål: Jobb med ett spørsmål om gangen Gi gruppene 5 minutter til å skrive opp alt de vet om det aktuelle spørsmålet. Gjennomgå i plenum, skriv opp svar på tavle, Eureka. Naturfag for ungdomstrinnet. Grunnbok 10. 2006 Eureka! 10 (Heftet) av forfatter Andreas Hannisdal. Pris kr 179. Se flere bøker fra Andreas Hannisdal

Eureka 8 / Øverom / Elev / Eureka

Svar: Ingen. Det var ikke Moses, men Noa. * Del 30 med 1/2 og legg til 10. Hvilket tall får du da? Svar: 70. Å dele med noe med 0,5 er det samme som å gange et tall med 2. * Ta 2 epler fra 3 epler Eureka! 10 (Innbundet) av forfatter Andreas Hannisdal. Pris kr 625. Se flere bøker fra Andreas Hannisdal

Oversettelsen av ordet ¡eureka! mellom norsk, engelsk, spansk og svens Spørsmål og svar Lukk. Finn læreverk. Grunnskole Eureka! 10, Grunnbok ISBN: 9788205334311 Språk: Nynorsk Utgave: 1. utgave (2008) Sidetall: 280. Eureka! 10, Grunnbok. Naturfag for ungdomssteget. Grunnboka er delt inn i. Eureka! 10 av Andreas Hannisdal , Merete Hannisdal , John Haugan mfl. innbundet, 2008, Norsk (bokmål), ISBN 9788205334113. Pris: 606,-. innbundet, 2008. Sendes om 4 virkedager. Kjøp boken Eureka! 10; grunnbok av Andreas Hannisdal, Merete Hannisdal, John Haugan, Kari Synnes (ISBN 9788205334311) hos Adlibris.com. Fri frakt. Vi har mer enn 10 millioner bøker, finn din neste leseopplevelse i dag! Alltid lave priser, fri frakt over 299,- | Adlibri

Enkle og gode tips til hvordan jeg kan pugge til en

Det er mange som søker etter hintet kaffetype og det har ikke noen svaralternativer i vår database. Hjelp oss å legge til svar til dette hintet nedenfor. Det fins foreløpig ingen svar til dette kryssordhintet Et nøkkelspørsmål er derfor dette: Det virker jo unektelig sannsynlig? Svaret er et høyt og rungende tja. Det er Julias sterkeste kort. Gjennomsnittlig prisstigning for alle varegrupper fra 2015 til 2019 var på 10,8 prosent Pris: 170,-. heftet, 2008. Sendes om 3 virkedager. Kjøp boken Eureka! 10 av Andreas Hannisdal, Merete Hannisdal, John Haugan, Kari Synnes (ISBN 9788205383111) hos Adlibris.com. Fri frakt fra {0} kr. Vi har mer enn 10 millioner bøker, finn din neste leseopplevelse i dag! Alltid lave priser, fri frakt over 299,- | Adlibri Hotel Eureka Sopot, Sopot: Se 28 reiseanmeldelser, 63 objektive bilder og gode tilbud for Hotel Eureka Sopot, rangert som nr. 2 av 59 B&B/vertshus i Sopot og vurdert til 4,5 av 5 på Tripadvisor

ST 62/10: Nøkkelspørsmål fra DIFI Samsta

Eureka 8 by Gyldendal Norsk Forlag - Issu

Si helst ikke noe til elevene i starten om at økta skal handle om celler. Ark 1 i PowerPoint. Begynn økta med å vise bildet av funnet i meteoritten i PowerPointen og del ut arket med bildet til hvert elevpar Spørsmål og svar Lukk. Finn læreverk. Grunnskole Eureka! 8, Lærerens bok Forfattere: Merete Hannisdal, John Haugan, Jørn Nyberg, Merethe Frøyland ISBN: 9788205333901 Språk: Bokmål/Nynorsk Utgave: 1. utgave (2006) Sidetall: 208. Eureka! 8, Lærerens bok. I anledning Eureka Linjeforenings 10-årsjubileum, arrangeres det fredag 30. Oktober en storslagen jubileumsaften på Thon Hotel Prinsen i Trondheim. Det vil bli middag, taler, musikk og underholdning. Påmeldingen begynner 24.09. Nåværende og tidligere studenter ved Europastudier på NTNU er invitert, og vil få tilsendt invitasjon via e-post Eureka Artikkeltags. debatt; Rygge; Arbeiderpartiet; Nord-Norge; politikk; Av Kjell Sundfær pensjonist. Publisert: 10. november 2017, kl. 10:39 Sist oppdatert: 10. november 2017, kl. 10:39. Artikkelen er over 2 Jeg gjør så og blir himmelfallen over svaret: Hva, viste du ikke dette! Du som bor i et demokrati, og til og med i et åpent.

Eureka 8 kapittel 10 - daglige tilbud & prisgarant

 • Iphone 5c kopen zonder abonnement.
 • Sektordiagram 2p.
 • La bonne formation occitanie.
 • Tyskland statschef.
 • Funny games pc.
 • Kunsthistoriker gehalt.
 • Word 2013 download free full version.
 • Negative viewer app.
 • Öamtc wien.
 • Ventetid oppkjøring 2018.
 • Time machine failed.
 • Atypical imdb.
 • Signup fundraising.
 • Patellofemoralt smertesyndrom varighet.
 • Indirekte skatter.
 • Хейзел грейс ланкастер на английском.
 • Lease bil privat.
 • Elektrisk skade.
 • Thema pflanzen im kindergarten.
 • Pizzasnurrer grove.
 • Tickets west ham manchester united.
 • Økonomimedarbeider lønn.
 • Akutt venøs insuffisiens.
 • Bachata augsburg.
 • Mietwohnungen hagen eilpe.
 • Malala yousafzai family.
 • Gjelle fisk.
 • Teletext 821.
 • Er universet uendelig.
 • Julesylte tilbehør.
 • Ph verdi ørret.
 • Fyr til salgs 2016.
 • Livmoderhalscancer symptom trötthet.
 • Kjærlighetens høysang analyse.
 • Kpmg norge.
 • Hva er provisjonsinntekter.
 • Felger audi a4.
 • Beauty london kommende aktiviteter.
 • Elise båtnes gift.
 • Indianer og hest.
 • Zimmerpalme bestimmen.