Home

Digitalisering 2021

Digitaliseringsrundskrivet - regjeringen

DIGITALISERING D et norske samfunnet står overfor store utfordringer. Vi skal gjennomføre et grønt skifte. Vi skal håndtere en eldrebølge. Vi skal trygge det norske samfunnet og styrke fellesskapet, i en urolig tid i verden. Samtidig skyter endringene som følge av digitalisering og automatisering fart. I bransje etter bransje forandre Digitalisering bygger på tillit til IKT-systemene. Internett og digitalisering har de siste 20 årene ført til omfattende samfunnsmessige endringer. Arbeidshverdagen er effektivisert og arbeidsmåten endret, ved at mobiltelefoner, sosiale medier og samhandlingsverktøy er blitt dagligdagse Digitalisering i kommunene Rapporter 2019/14 4 Statistisk sentralbyrå Sammendrag I 2018 ble SSBs undersøkelse «Bruk av IKT i staten» utvidet til «Bruk av IKT i offentlig sektor» ved å omfatte kommuner og fylkeskommuner i tillegg til statlige virksomheter. Hele 89 prosent av kommunene har besvart undersøkelsen. Dette gi Av Erlend Vestre 16. oktober 2018, 09:11. Digitalisering har lenge vært høyt på agendaen til alle virksomheter «med respekt for seg selv». Etter hvert som erfaringsgrunnlaget øker utvikles også begrepsapparatet. Digital transformasjon er blitt et mye brukt begrep i det siste I flere år har digitalisering blitt satt på dagsorden gjennom kommisjonsrapporter, handlingsplaner og offentlige konferanser. Bevisstheten om digitalisering er derfor høy, men på veien har begrepet blitt utvannet og misbrukt. Her er fire vanlige misforståelser: Misforståelse nr. 1: «Digitalisering er målet vårt!

Digitaliseringskonferansen 2018 Digitaliseringsdirektorate

Publisert: 2018-10-24; Lagre . Skriv ut; beskrive og analysere hvordan en virksomhet kan bli påvirket av teknologisk utvikling og digitalisering. Formålet er å gi ledere et verktøy for systematisk utforsking av muligheter og kunne se potensielle trusler som følger av digitalisering før de oppstår Digitalisering i kommunene. Overblikk over tilstanden i 2018. Ansvarlig. Marina Rybalka, Ole Røgeberg og Øystein Åmelfot Dyngen. Serie og -nummer. Rapporter 2019/14. Utgiver. Statistisk sentralbyrå. Oppdragsgiver. Difi og KMD. Emner. Informasjons- og kommunikasjonsteknologi - IKT, Offentlig forvaltning . ISBN (elektronisk) 978-82-537-9935-3. Skap deg et fortrinn med digitalisering! Digitale virksomheter preges av hastighet, er mer fleksible og distribuerte, og har en annerledes kultur og tenkesett enn tradisjonelle virksomheter, kommer det frem i den globale forskningsstudien som ble gjennomført av MIT Sloan Management Review i samarbeid med Deloitte fra 2018

Digitalisering påverkar måten vi arbeider på, gir kommunen nye rammevilkår, men også nye problemstillingar. Innovasjon i ein digital tidsalder, handlar • Sandnes økonomiplan 2018-2021 om digitalisering • Time kommune - Strategi for digitalisering og infrastruktir 2017-2020 . Hå kommune digitaliseringsstrategi side 7 april 2018 Nye personvernregler fra mai 2018. I mai 2018 får Norge nye personvernregler. Da erstattes dagens regelverk med EUs personvernforordning (GDPR). Som storforbrukere av personopplysninger, får alle kommuner og fylkeskommuner flere og strengere plikter enn før med det nye regelverket. Foto: BL Digitaliseringsrundskrivet er en sammenstilling av pålegg og anbefalinger vedrørende digitalisering i offentlig sektor. Kommunal- og moderniseringsdepartementet har ansvaret for rundskrivet, 19.12.2018 H-8/18 Digitaliseringsrundskrivet 2018. Alle punktene er delt inn i. Digitaliseringsstrategien. KS' digitaliseringsstrategi for kommuner og fylkeskommuner 2017-2020 er vedtatt av hovedstyret og danner et sett med felles mål som beskriver hvordan digitaliseringsarbeidet skal videreføres Digitalisering er bruken av digitale teknologier for å endre en forretning og skape nye inntekter og verdiproduserende muligheter; det er prosessen med å bevege seg til digital forretning. Selskaper som Amazon og Apple har vist at digitalisering kan skape enorme verdier, og samtidig utgjøre trusler for hele bransjer

Digitalisering Bli varslet. 29.10.2020. Jon Kåre Stene Innlegg fra Kolonial-gründer: Amazon er i gang i Sverige - her er tre råd til norske butikker som har tenkt å overleve Amazon er på døren hos svenske forbrukere nå. Norsk netthandel og norske. Digitalisering skal bidra til en mer effektiv offentlig sektor, mer verdiskaping i næringslivet og ikke minst I 2018 hadde 88 prosent av nordmenn mellom 16 og 79 år brukt minst én av tre nettjenester omtalt i undersøkelsen i løpet av de siste tolv månedene 13.09.2018 Digitalisering, kompetanse og rekruttering Prosjektspesifikasjoner for hovedplan og de enkelte delplaner er vedtatt i kommunestyret, sak 24/17, 23.03.2017 Prosjektspesifikasjon «Helse og omsorgstjenesteplan». Kommunestyrets vedtak presiserer at planen skal utarbeides med fokus på at «nærhet til tjenestene skal vektlegges» Digitalisering, og dermed effektivisering og automatisering av rutiner er satt på dagsorden i mange norske virksomheter. Digitalisering av verdikjeden bidrar til å skape overskudd og kan bidra til å gi et økonomisk spillerom til å være innovative, som igjen kan gi virksomheter en konkurransedyktig fordel også i global sammenheng Kompass 2018: Digitalisering - hvilken kompetanse trenger vi? Kompass 2018: Digitalisering - hvilken kompetanse Pia Ianke, Hanne Størset Årets rapport handler om digitalisering og hvilke kompetansepolitiske utfordringer og muligheter digitaliseringen medfører for Norge. Kompass gir et.

Digitalisering var et viktig tema på Unios årlige representantskapsmøte, som ble avholdt 28. og 29. november. Som inspirasjon til å videreutvikle en Unio-politikk for digitalisering, ble diskusjonene innledet med foredrag om digitalisering og sikkerhetsutfordringer, samt digitalisering og medbestemmelse Digitaliseringskonferansen 2018. Full fokus på digitalisering og bedre tjenester til innbyggerne. Foredragsholderne på DDVs digitaliseringskonferanse denne uken var tydelige på at det er penger å spare på å endre arbeidsmetoder og digitalisere kommune-Norge Digitalisering innen FM i Norge Status, hindringer og tiltak Anders Marum Flaa Bygg- og miljøteknikk Hovedveileder: Marit Støre Valen, IBM Institutt for bygg- og miljøteknikk Innlevert: juni 2018 Norges teknisk-naturvitenskapelige universite 2018 Nyheter; Digitalisering - vi søker din kompetanse; Digitalisering - vi søker din kompetanse. Det startes nå opp nytt internasjonalt arbeid med standardisering og digitalisering. Vi søker norske deltakere til arbeidet. Meld deg på sånn at ikke bare eksperter fra andre land legger premissene for framtidens digitalisering Kvalitet og digitalisering i høyere utdanning. Kvalitet er et svært flertydig begrep (Wittek & Kvernbekk, 2011). Når vi har valgt å undersøke sammenhenger mellom utdanningskvalitet og digitalisering, er det imidlertid fordi vi blant annet kobler digitalisering til kvalitet som transformasjon av praksiser (undervisning og læring) og høy relevans for brukerne (Vestøl, 2015)

Økt fokus på digitalisering er en viktig del av endringsprosessene, vi har omprioritert ressurser til digitalisering i 2018 og vil fortsette med dette i 2019. Digitaliseringen skal føre til en enklere hverdag for brukerne våre samtidig som at det skal gi mer effektiv ressursbruk for oss. Effektiv ressursbruk er vikti «Digitalisering i petroleumsnæringen», hvor hovedmålet er å gi økt forståelse for utviklingstrender innen digitalisering, konsekvenser av digitalisering for menneske, teknologi og organisering, samt å komme med anbefalinger om strategier og tiltak for Digitalisering er viktig for næringsliv og samfunn, og vil ha store ­konsekvenser for arbeidslivet. Det har alle for lengst skjønt. Nøkkelen til å lykkes med digitalisering er ikke ­teknologien, det er menneskene. Der skorter det fremdeles på forståelsen Digitalisering kan frigjøre mennesker til å gjøre det mennesker er best på, sa Chaffey. Chaffey pekte også på utfordringen med at ikke alle har kunnskap til å ta i bruk digitale løsninger og pekte på frivilligheten som en viktig samarbeidspartner for å drive digital opplæring i hverdagen IRI32018 Digitalisering (Høst 2018) Emnet er tilknyttet følgende studieprogram. Valgemne i Bachelorstudiet i innovasjon og prosjektledelse. Absolutte forkunnskaper. Det kreves bestått i emnet Innovasjonsteknikk i Bachelorstudiet i innovasjon og prosjektledelse eller tilsvarende. Anbefalte forkunnskaper

Digitalisering gir bedrifter en mulighet til å forstå dagens kunder og skape engasjement gjennom en helstøpt kundeopplevelse i flere kanaler. Av 1.3 trilliarder dollar som ble investert i digitalisering i 2018, er 900 milliarder dollar bortkastet. Hvorfor lykkes noen bedrifter med digitalisering, mens andre mislykkes 2018 2017 2016 2015 Godt terminologisk håndverk er en forutsetning for å lykkes med digitalisering og utvikling av nye brukertjenester i det offentlige I 2018 er det lagt inn fire spørsmål om digitalisering, og spørsmålene er endret fra årene før. Spørsmålene har blitt noe mer generelle og er ment å dekke over tre ulike sider ved bruk av digitale verktøy: bruk i undervisningen (spørsmål 1 og 2) egen opplæring (spørsmål 3) administrativ bruk (spørsmål 4

Digital tilstand 2018 Digitalisering for

 1. ANNO MUSEUM AS «Digitalisering AV-prosjekt 2018-20» Hedmark Avslått 3.10.2018 2018 1184000 0 AUST-AGDER MUSEUM OG ARKIV IKS Veileder for digitalisering Aust-Agder Avslått 3.10.2018 2018 575000 0 KODE KUNSTMUSEER OG KOMPONISTHJEM WEBBASERT RESONNERENDE KATALOG Åpent verktøy for rik digital forskningsformidling Hordaland Avslått 3.10.2018 2018 2940277 0 MIA - MUSEENE I AKERSHUS Museets.
 2. Figur: Teknologi og digitalisering fra Omstillingsbarometer 2018. Spisskompetanse innen teknologi og digitalisering er i tilbakegang i Norge, noe som skyldes at andre land satser langt mer. Norge er tilbake på topp i digital bruk i befolkningen
 3. Senter for digital transformasjon ved Universitetet i Agder startet opp høsten 2018, og vil jobbe med å forstå de samfunnsmessige konsekvensene av digitalisering. Vi er 28 forskere, og har fem stipendiater med fem til på vei inn

Tidenes største satsing på digitalisering (2018) Gjennom statsbudsjettet for 2019, bevilger regjeringen 1,7 milliarder til IT- og digitaliseringstiltak. Les her om regjeringens forslag til hvordan beviligningene bør fordeles Digitalisering i offentlig sektor_vedleggstabeller.xlsx; Les også mer i kapittel 8.3 Digitalisering (se lenke i høyremenyen). Digitaliseringsgrad i norsk offentlig sektor etter tema og sektor. 2018

Juridik som stöd för förvaltningens digitalisering, SOU 2018:25 (pdf 3 MB) Utredningen har haft i uppdrag att kartlägga och analysera i vilken utsträckning det förekommer lagstiftning som i onödan försvårar digital utveckling och samverkan inom den offentliga förvaltningen Side 1 av 27 Digitaliseringsstrategi 1 for universitets- og høyskolesektoren 2017-2021 . 1 Digitalisering handler om å bruke teknologi til å fornye, forenkle og forbedre. Det handler om å tilby nye og bedre tjenester som er enkle å bruke, effektive og pålitelige Digitalisering: Lederne må våkne, digitaliseringen kommer! Mange ledere undervurderer digitaliseringsutfordringer og tror det er et spørsmål om å bruke sosiale medier mest mulig effektivt PRESENTASJONER 2018; Podcasten TU Talk om digitalisering i finansbransjen. Kronikk: Finansnæringens digitale veiskille (digi.no) Bli med fordi. Vi er alle med på en av de største endringene finansnæringen har opplevd. Ny teknologi, ny regulering og kundeadferd i rask endring innebærer en helt ny hverdag for næringen

Innflytting i nytt rådhus i 2018 kommer til å kreve endring i arbeidsmetoder og verktøy. Hele organisasjonen må her tilpasse seg nye måter å jobbe på. Digitalisering i kommunen som helhet inkludert de fem foretakene krever kapasitet hos IT drift, men også digital kompetanse i hele organisasjonen Han holder energiske og inspirerende foredrag om digitalisering, teknologi, kunstig intelligens og roboter. Eirik ble kåret til Årets taler 2018 blant nesten 600 foredragsholdere på Talerlisten, og er utrolig dyktig til å inspirere og engasjere sitt publikum noe han vil gjøre under Digitalkonferansen Digitalisering griper inn i på nye måter. Det betyr at vi må tenke annerledes om organisering. Vi må bygge kompetanse på tvers - vi må utvikle teknologier som fungerer på tvers - vi må utvikle bedrifter som opererer på tvers - vi må utvikle regelverk på tvers - og vi må sørge for at forvaltningen også kan operere på tvers

Du er her: Forside Digitalisering Digitaliseringsstrategi 2015 - 2018. SuksIT. Strategi og tiltaksplan 2020 - 2023. Felles digitale løsninger. Kongsbergregionen IKT Drift. Personvernombud. Nyheter! Les mer. Les mer. Les mer. Les mer. Følg oss på: Digitaliseringsstrategi 2015 - 2018 Digitalisering av fotosamlinger enklere enn du tror. Å digitalisere dias og papirbilder er enkelt og rimelig - men det kan ta sin tid. Til gjengjeld får du bilder i et format der du kan dele informasjon med familie og slekt. 22. Aug 2012. Sist oppdatert 23.08.2012

I front med digitalisering. Hegna sier at bærekraft og digitalisering peker seg ut som de to store utviklingstrekkene i markedet. Lilleborg har satt seg som mål å være en ledende aktør innen digitalisering, og skal ved hjelp av digitale løsninger gi nye og bedre brukeropplevelser I 2018 var det en stadig økende grad av digitalisering og økt innføringstakt av nye løsninger. Selv om det ble levert svært mange nye tjenester og forbedringer gjennom året, vil det digitale skiftet fortsette å stille krav om hyppigere leveranser og mer effektive løsninger Digitalisering, Nytt fra Eiendomsavdelingen HIOA, Tjeneste styring og Brukerstøtte Status 2018 — Romprogrammet: For studentaktiv læring Tengel Sandtrø 28. september 2018 1 Commen Digitalisering i vedlikeholdsstyringen og bruken i analysearbeidet Ptil har gjennomført en forstudie for å identifisere muligheter for forbedring av sikkerhet, i tillegg til risiko og usikkerhet, i sammenheng med digitalisering av vedlikeholdsarbeid i petroleumsvirksomheten Digitalisering av norsk bank- og finansnæring har nærmest vært en kontinuerlig prosess siden 1980-tallet. 2018). Motivasjonen for å utvikle konseptet i 1997 var å møte kritikken om at ressursbasert teori var for statisk til å kunne gi et bilde av organisatoriske ressurser (Teece, Pisano & Shuen, 1997)

Teknologispaltist: Åtte fallgruver for digitalisering D

I PwCs årlige CEO-undersøkelse for 2018 deltok nær 1300 toppledere fra 85 land. Fokuset har vært på hva topplederne ser på som de største Digitalisering , Samfunnsansvar , Eierstyring og selskapsledels For 2018 er det for eksempel kun budsjettert med til sammen 6,8 mill. i effektiviseringsgevinster som følge av digitalisering og 4 mill. av disse er gevinster av program for smart omsorg på Byrådsavdeling for helse kjøre der, slik er det også innen digitalisering. Ringebu kommune har hatt fokus på IKT over mange år, og har kommet langt, særlig innenfor IKT-infrastruktur. I løpet av 2018 vil det blant annet kunne kvitteres ut fiber til alle kommunale tjenestebygg, en stor milepæl for det digitale arbeidet. Kultur og ledels

Digitalisering og samordning Digitaliseringsdirektorate

I dette kurset vil du få grunnleggende innsikt i samspillet mellom teknologi og samfunnsendringer. I faget drøftes det spesielt den nye bølgen av digitalisering som karakteriseres av fenomener som stordata, maskinlæring, smarte algoritmer, kunstig intelligens og avanserte nettverksløsninger Skolelederkonferansen Skolen i digital utvikling (SDU) arrangers av NTNU I samarbeid med Kunnskapsdepartementet, Senter for IKT I utdanningen, Universitetet I Oslo og Aschehoug Undervisning. I Norge har teknologien for lengst tatt plass I skolen. Konferansens formål er å ha fokus på ledelse i teknologirike skoler, på teknologiske muligheter og utfordringer i undervisning og læring, og se. Digitalisering i læringslivet - Fra teknologistyrte behov - til behovsstyrt teknologi v/ Erling Barlindhaug, KS, ACOS vil på eKommune 2018 fortelle om våre unike verktøy og vise konkrete eksempler på hvordan våre kommunekunder enkelt selv har digitalisert både eksterne og interne tjenester Digitalisering vil også være en prioritert oppgave for meg. Digitalisering byr på nye risikoer men også en ny verden av muligheter for oss skatteadministrasjoner. Vi må utnytte denne best mulig for å tilby gode, effektive løsninger for skattebetalere og samtidig øke forutsigbar skatteinngang og redusere risiko for skatteunndragelse

Digitalisering - NH

­- Digitalisering er ikke noe som skjer i siloer. Det er på tide å snu måten vi gjør ting på hodet -begynne med hva teknologien faktisk skal gjøre, framfor å investere først og planlegge siden. Mange snakker om digitalisering av skolen som svaret på hvordan neste generasjon skal løse dagens utfordringer. Digitaliseringskonferansen er en årlig møteplass for ledere og alle som er opptatt av digitalisering i offentlig sektor. Årets konferanse ble gjennomført som en digital konferanse 25. august NOKIOS - Norsk konferanse for IKT i offentlig sektor. 20. 22. oktober i Trondheim. Årets tema er Bærekraftig digitalisering etter den nordiske modelle De siste par årene har tilgang på store datamengder og økt prosessorkraft gitt høyere fart til utviklingen innen maskinlæring og kunstig intelligens. Det sier Vegard Flovik, som er leder for dataanalyse i Axbit. Han var først ute med foredrag på dagens frokostmøte om maskinlæring på Molde campus, som ble arrangert av Molde Næringsforum og HiMolde

Digitalisering i kommunene

 1. arer om digitalisering av offentlig sektor har vist at temaets aktualitet gjør det egnet for en lengre se
 2. VA-TOUR 2018 har innsett betydningen av digitalisering og takket derfor raskt ja da to av de ledende aktører på feltet ønsket å delta. VA-Tour har som formål at hele verdikjeden fra produsent til sluttkunde får mer kunnskap om dette viktige temaet. Ytterligere en god grunn til å planlegge for et besøk på VA-TOUR 2018
 3. Digitalisering handler dessuten om å ta del i en kontinuerlig utvikling, og derfor vil vi bygge rutiner som ruster organisasjonen til å ta imot endring raskere. Noen av de største leveransene gjennomført per januar 2019 er: Strategi for digital transformasjon 2018-2024; Veikart for digital transformasjo
 4. Omstillingsbarometeret (2018) viser at Norge har hatt framgang når det gjelder digitaliseringen av den offentlige sektoren fra 2017 til 2018. Likevel, når det gjelder spisskompetanse innenfor teknologi og digitalisering på landsnivå, har det ikke skjedd så mye over disse årene
 5. I 2018 bør du ta initiativ til å øke den digitale kompetansen i ledergruppen. Du kan ikke gjennomføre en digitaliseringsstrategi uten digital kompetanse i ledergruppen. I et intervju i Dagens Næringsliv (13.08.17) uttaler førsteamanuensis Espen Andersen ved Handelshøyskolen BI at etterspørselen etter digital kompetanse er meget høy, og digital ledelseskompetanse er den største.
 6. - Digitalisering handler om mye mer enn å forstå teknologien og hvordan den fungerer. Publisert torsdag 07. juni 2018 - 05:00. I årene fremover vil vi oppleve en betydelig digitalisering på arbeidsplassen og i samfunnet
 7. Digitalisering i Bærum Handlingsplanen 2018 Harald Hjelde direktør for digitalisering og IT • 12.000 medarbeidere • 10 mrd i omsetning • 7 produksjonsdivisjoner • 6 støttedivisjoner • Over 300 systemer • 168 bestillinger på digitaliseringsprosjekte

Fra digitalisering til digital transformasjon - Dagens

Digitalisering og disrupsjon i revisjonsbransjen. reise, media - for å nevne noen. Diskusjonene blir minst like krevende og viktige i 2018. Felles for diskusjonene er at virksomheter forsøker å finne gode svar på spørsmål de ikke helt forstår. Hvordan påvirker ny teknologi oss,. Difi-notat 2018:4 Digitalisering og samordning Difi har på oppdrag fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet vurdert tekniske standarder for sikker informasjonsutveksling på Internett 1. januar 2018 begynte en 3-årig satsning på digitalisering i grunnskolelærerutdanningen. Fem lærerutdanningsinstitusjoner ble tildelt 89,6 millioner kroner for å gjennomføre prosjektet

Översätt film åt Netflix och tjäna en hacka - IDG

Kommentar: Fire misforståelser om digitalisering - E2

Digitalisering er et vesentlig virkemiddel for verdiskapningen og gjør det mulig å løse samfunnsutfordringer på nye måter og dermed skape samfunnsmessige gevinster. Alle offentlige myndigheter må ha et personvernombud og nye løsninger skal ha innebygget personvern fra og med mai 2018 Digitalisering må styres. Bransjen vår står overfor store muligheter og store utfordringer. Digitaliserte prosesser erstatter tradisjonell revisjon. Rutineoppgaver forsvinner og manuelle oppgaver blir overtatt av programvareroboter og dataanalyse

Er du klar for digitalisering? - Nr 03 - 2018 - Praktisk

Mange har fotografert, og ikke få fotograferer fortsatt, med 35mm film. Når man bruker film er det ønskelig eller helt nødvendig å digitalisere filmen, det vil si skanne den. Både til arkivering og for å lage bilder til mange forskjellige formål er slik digitalisering alltid aktuelt. Kan man bruke planskanner med filmadapter, eller bør man velge en dedikert filmskanner Pilene peker oppover i norsk økonomi, men budsjettet for 2018 bekrefter et kjent utfordringsbilde: Norge har behov for å fornye, forbedre og effektivisere for i fremtiden å kunne produsere mer for mindre og tilby bedre og enklere tjenester til befolkningen. Det kan ikke skje uten en omfattende digitalisering av norsk forvaltning Digitalisering av byggenæringen 2018. Fullt hus og 400 deltakere på «Digitalisering av byggenæringen» viser at bransjen er blitt bevisst på hvilke digitale utfordringer og muligheter den står ovenfor. Publisert: tirsdag 19. juni 2018, kl. 09:12 Endret: 19. juni. Digitaliseringsplan helse- og omsorgssektoren 2018-2023 Side 4 av 16 1 Sammendrag Digitalisering skal skape gevinster, og denne digitaliseringsstrategien er en felles ramme for hvordan disse gevinstene skal skapes. Gevinster oppnås ikke gjennom investeringer i digitale løsninger alene, men i hovedsak gjennom endringer i arbeidsprosesser 09.11.2018. Alle vilkår er oppfylt for omregistrering 09.11.2018. Midlertidig vognkort kan lastes ned av ny eier 09.11.2018. 09.11.2018 Bilde:Nokios. 09.11.2018 Alle bilder: Statens vegvesen. Kontroll - teknologi og bruk av data Digitalisering - trafikant- og kjøretøyavdelinge

Elbilarna gasar in i trafiken – rekordmånga rullar på

Digitalisering i kommunene - SS

 1. digitalisering av biblioteket og bokbransjen. De kvantitative undersøkelsene gjøres i befolkningen og blant brukerne av Nasjonalbibliotekets tjeneste bokhylla.no. Vi undersøker blant annet hvordan de ulike digitale boktjenestene brukes og hvemsom bruker dem, i både 2016 og 2018 for å følge utviklingen i sektoren
 2. Formålet er å gi ledere et verktøy for systematisk utforsking av muligheter og kunne se potensielle trusler som følger av digitalisering før de oppstår. Bedre forståelse for dette vil kunne føre til mer informerte beslutninger om hvilke valg egen virksomhet skal foreta seg, og bedre innsikt i om de valgene er levedyktige
 3. Hvor digitalisert er norske bedrifter? Få svaret i Visma Digital Index, i tillegg til gode råd om hvordan du enkelt kan effektivisere bedriften din. Last ned her
 4. Personopplysningsloven. Kapittel 1. Personvernforordningen (§1) § 1. Gjennomføring av personvernforordningen . Kapittel 2. Lovens saklige og geografiske virkeområde (§§ 2 - 4
 5. digitalisering. AI og endringer i infrastruktur i sentrum på Nordic Proptech Summit i Stockholm. Av: Carsten Pihl; 7 ting å vite om Proptech og fremtidens bolighandel for mai 2018. Blant annet om oppdatert proptech-kart, snakkende boliger og budroboter? Digital oppdatering i mars:.

5.03.2018 . Det største utviklingsprosjekt i offentlig sektor pågår i NAV. Det er dyrt, men gir god gevinst. Alle brukerne våre applauderer ikke at tjenester og rutiner endres, men for noen grupper er digitalisering synonymt med både gevinster og begeistring Hvorfor digitalisering, innovasjon og ledelse? Formålet med studiet er å styrke deltakernes evne til å anvende faglig kunnskap, teori og erfaringer, for å bidra til en bedre organisasjon både for ansatte, ledere og brukere med fokus på digitalisering, innovasjon og ledelse Digitalisering. 500.000 har sendt ut digitale nabovarsler; Masteroppgave om «grad av modenhet» vant buildingSMARTs utdanningspris 2018; BuildingSMART-prisen til krigeren Inger Hokstad; NFF vil samkjøre digitaliseringsprosesser - oppretter DigiTUN; Rune Bjerke:.

19. mars 2018 Shipping, transport og logistikk Økonomi Digitalisering. Skip som opereres helt eller delvis uten mennesker om bord er i rask utvikling. Med professor Stein W. Wallace i spissen, skal NHH-forskere studere hvor nyttig autonome type skip faktisk kan bli i framtiden Digitalisering eller digital transformation - den genomgripande process där ny teknik stöper om samhället i grunden. Så stort att det nästan inte går att greppa. Företagens tjänster och affärsmodeller förändras, vår kommunikation förändras, vårt sätt att arbeta förändras och vår vardag förändras Digitaliseringsstrategi 2018-2021 må digitalisering gjennomføres som en målrettet og samordnet satsing på tvers av sektorer i kommunen. En kartlegging i forbindelse med kommunereformen viste at de tre kommunene i Midt-Gudbrandsdal har over 120 forskjellige datasystemer i drift. Da er det en enorm utfordring av Per-Olav Broback Rasch på 7. mars 2018 i Digitalisering, Kart, Manuskript, UBrss med Ingen kommentarer. I 2017 mottok Nasjonalbiblioteket en unik samling av historiske kart over Norge og nordområdene fra samleren William Ginsberg Digitalisering. Digitalisering tas i bruk overalt og skaper effektive prosesser. Eksempler er hotellbooking, Bookatable, e-smiley og formidling av restemat. Vi spår økt oppmerksomhet om natur og grøntverdier i 2018. NHO Reiseliv om bærekraft. 7. Kommunene som alliert

Vedum väljer Ninetech — Ninetech

Den tredje formen for digitalisering treffer salgs- og markedsføringsprosessene dine. En viktig driver her er at kundenes kjøpsprosess hovedsakelig foregår på nettet. De store mengdene detaljerte brukerdata som genereres gir store muligheter for en datadrevet, nærmest forskningsbasert, tilnærmelse til marketing og salg, hvor alt er hundre prosent målbart og kan optimaliseres hele tiden Digitalisering av film - sikrer filmene for fremtiden Video/lydbånd varer ikke evig, så det kan være lurt å digitalisere alt du ønsker å ta vare på for fremtidige generasjoner. I tillegg vil det å overføring til et digitalt media gjøre det enklere for deg å se på filmene i dagens digitale medier, og dele de med andre Digitalisering gir mulighet for bedre og mer effektive offentlige tjenester. Les vår innledning. Satsningsområder og mål Kommunene i Kongsbergregionen har med utgangspunkt i KS digitaliseringsstrategi definert 9 satsningsområder med tilhørende mål i regional digitaliseringsstrategi for 2015 - 2018. Se kapitlene

VECKA 5 RUTAN OCH RANDAN | NT Bloggen

Lederforum 2018: Digitalisering. Biotech September 4, 2018. 04. SEP 2018. Location: LINKEN Møtesenter Troms DIGITALISERING Fra papir til verdi - hvordan utvikle og effektivisere bedriften? v/ Tom Svendsen , Atea. 15. november // Sted annonseres senere OMDØMME Casepresentasjon:. 2018: Vedtatt r epresentantforslag i Stortinget om forbedringer av hjelpemiddelformidlingen Dokument 8:57 S (2017-2018), Innst. 101 S (2017-2018 ) Sitat: 'Stortinget ber regjeringen iverksette arbeidet med å utvikle bedre IKT-løsninger på hjelpemiddelområdet slik at samhandlingen mellom brukere, kommune og stat blir mer smidig, bestillingsordningen styrkes og bruken av lokale lagre øker. Digitalisering av kommuner. Abelia er bekymret for kommunenes svake satsing på digitalisering. Kommunene har ansvar for mange viktige områder som treffer innbyggerne i deres hverdag, de er avhengig av sunn økonomi og de er politisk mektige. Derfor er mange fornøyde med at kommunene kom godt ut av forslag til statsbudsjett for 2016 Dette er møteplassen for alle som jobber med digitalisering, prosesser, utvikling og teknologi innen olje- og gassindustrien. 28. - 29. april. Telecomworld Ålesund. 2023-2025 - en ny virkelighet med nye rammer, pris og tjenester. Møre og Romsdals vei til målet Digitaliseringsrådgiver ble tilsatt 01.05.2018 og arbeidet med utforming av Handlingsplan for digitalisering for 2018-2021 startet umiddelbart. Handlingsplanen (K-sak 70/18) ble utformet sammen med tjenesteledere og arbeidsgruppene som deltok i utforming av strategien, og ble vedtatt 11.09.18

Bunkeren under Oslo Handelsgymnasium | HistorielagetEen goed begin: orde in de klas | Onderwijs van MorgenUFO-förening sökte ledtrådar genom dörrknackning

Du er her: Forside Digitalisering Felles digitale løsninger. SuksIT. Strategi og tiltaksplan 2020 - 2023. Felles digitale løsninger. Kongsbergregionen IKT Drift. Personvernombud. Nyheter! Les mer. Les mer. (2018) Administrasjonsløsning for skoler (2018) Alarmmottak for digitale trygghetsalarmer og velferdsteknologi. Du er her: Forside Digitalisering Prosjekter og tiltak 2016 - 2019. SuksIT. Strategi og tiltaksplan 2020 - 2023. Felles digitale løsninger. Kongsbergregionen IKT Drift. Personvernombud. Nyheter! Les mer. Les mer. Les mer. Les mer. Følg oss på: Prosjekter og tiltak 2016 - 2019 Hvilke mulige konsekvenser vil teknologisk utvikling, digitalisering og automatisering ha for fremtidens arbeidsmarked? Og hvilke endringer har det allerede medført? En rekke studier prøver å anslå hvor stor andel av jobber som kommer til å automatiseres i fremtiden. Slike beregninger er nyttige som illustrasjon på hva som kan skje, men de kan ikke ta høyde for alle de ulike faktorene.

 • Barnevers og regler.
 • Hvor mye rem søvn trenger man.
 • Gundersons miljøterapeutiske prinsipper.
 • Markedsdag karl johan 2018.
 • Tanzstation nippes.
 • Halden fengsel produkter.
 • Parkhaus ihk karlsruhe.
 • Fotskabb hest.
 • Breadth first search and depth first search.
 • Nova beatz warendorf.
 • Torshov sport klubb bergen.
 • Hetetokter sykdom.
 • Aj lampe kopi.
 • N. abducens.
 • Bosch sirkelsag gks 10 8 v li.
 • Potsdam bounce waschhaus.
 • Bergans ekstra benlengde.
 • Heal the world meaning.
 • Ausmalbilder einhorn mit fee.
 • Gynekolog ullensaker.
 • Gravur schrift download.
 • Karpe diem stryn.
 • Akhal teke til salgs.
 • Louvren inträde.
 • Wesley snipes kampfsport.
 • Klipp yorkshire terrier.
 • Prestisjefylt definisjon.
 • Hvordan se om sms er lest.
 • Cupfinale menn 2017.
 • Tegnebok for voksne.
 • Tyskland statschef.
 • Los bedrift.
 • Ferjekort nordland.
 • Juvasshytta høyde.
 • Hva skjer i arendal.
 • Skivebrems landevei.
 • Oppreise normal.
 • Enkel cæsarsalat dressing.
 • Opprette profil på finn no.
 • Kanal markedsføring.
 • Firkantfusjon.